En aktiv dialog krävs för att lyckas med klimatomställningen i Västra Götaland

Den västsvenska kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om har under hösten blivit alltmer synlig i olika arrangemang. Målet med satsningen är att lantbruksnäringens produktion av råvaror för svensk energi- och livsmedelsproduktion ska bli mer klimatsmart och fossiloberoende. Flera av arrangemangen har gjorts i samverkan med den oberoende mötesplatsen Gröna Möten som drivs av Agroväst i samverkan med flera viktiga aktörer inom de gröna näringarna. “Gröna Möten är en
Läs mer...

Läget i årets skörd presenterades i Skara

För tredje året i rad arrangerades i Skara konferensen om kvalitet i spannmål med främsta utgångspunkt i det aktuella läget gällande DON i Västra Götaland. Området har visat sig särskilt känsligt för angrepp av fusariumsvamp som vid gynnsamt väder utvecklar DON som är ett toxin farligt för bland annat människor och grisar. En hög andel DON i havre, som är den gröda som är mest drabbad, innebär att havre riskerar
Läs mer...

Fler odlare sökes i Västra Götaland

Agrovästs Tillväxt Trädgård Väst arrangerade den sjunde november 2018 tillsammans med Gröna Möten en heldag för yrkesodlare med intresse för växthusodling. Dagen hade rubriken: Hur möter vi det ökade behovet av västsvenska grönsaker? Efterfrågan på grönsaker, frukt och bär som kommer från trakten eller i varje fall ifrån Sverige ökar, olika kålsorter som vitkål , broccoli, blomkål, bär, nämndes. Anette Borgström, affärsområdeschef Mellansvenska odlare, tipsade om att man inför en
Läs mer...

Smart Agri ger praktiskt stöd

Under året har Agroväst med sin långa erfarenhet av att hitta goda samverkansformer och finansieringslösningar kunnat ge konkret stöd till flera viktiga innovationer för lantbruket. ”Smart Agri har under året växt till en viktig mötesplats där vi hjälpt duktiga innovatörer att förädla sina idéer. Inom Agroväst kan vi ge stöd för att finna finansieringslösningar som ger en god skjuts framåt för företagare som vill satsa på de gröna näringarna”, säger
Läs mer...

Värdefulla vallar och betesmarker diskuteras inom SusCatt

Frida Dahlström, försökstekniker vid SLU i Skara, arbetar bland annat i det internationella projektet SusCatt för att samla in data från försök på ungtjurar av ren mjölkras och korsning mjölkras/köttras där all konsumtionsdata mäts på individnivå. I det nya stallet på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning ges möjlighet att med hög noggrannhet mäta tillväxttakt, foder- och vattenförbrukning. Man mäter också löpande viktdata vilket ger en god och överskådlig bild över
Läs mer...

Värna våra västsvenska potatisodlingar

I Västra Götaland odlade vi 2016 matpotatis på 2 232 hektar, vilket motsvarar nästan 13% av Sveriges totala matpotatisproduktion. Vi ser inom handeln en spännande utveckling med fler sorter med olika tillagningsegenskaper, smak och storlekar. Det går alltmer mot att potatisen som säljs i butik ska vara tvättad, mer och mer säljs påspackat. Har regionalt odlad potatis en plats i våra offentliga kök? Det var en av frågorna som diskuterades
Läs mer...

När ser vi första blockkedjelösningen inom livsmedelsbranschen?

Allt oftare ställs frågor som handlar om säkra sätt för spårbarhet genom livsmedelskedjan. Sammanhangen breddas där det efterfrågas ökad transparens om råvarors ursprung. Aktörer inom offentlig måltid ställer i högre utsträckning upp mål för en ökad andel svenska råvaror. Dessutom vill konsumenter se mer närproducerat i butik och på restaurangmenyer. Vid ett Gröna Möten i Skara 17 oktober 2018 diskuterades möjligheterna till att utnyttja blockkedjetekniken för att säkra spårbarhet på
Läs mer...

Om odling av enkorn, virvelkvarnar och långjästa surdegsbröd

En måndag i oktober träffades några bagare, spannmålsodlare och entusiastiska brödälskare för att diskutera kultursorters skillnader och bakegenskaper. Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska lantbrukare berättade om erfarenheterna som odlare av gamla kultursorter. Han odlar själv ekologiskt på Lundens Gård utanför Trollhättan sedan 1998. “Redan på 80-talet började jag ifrågasätta de växtskyddsmedel jag själv använde och om det fanns något annat sätt att göra det på. Nu har jag kommit så
Läs mer...

Gröna Möten spanar på Livsmedelsforum i Göteborg

Annica Sohlström, Livsmedelsverket, konstaterar i inledningen av årets upplaga av Livsmedelsforum att fokus för dem nu har förändrats från att tidigare handlat mest om matsäkerhet och näringsriktig kost till att alltmer handla om miljöpåverkan, smaklighet och mat som en del i skolans pedagogiska arbete. Naturvårdsverkets Kerstin Cederlöf stämmer in genom att peka på nödvändigheten i att öka vår kunskap om klimatpåverkan inom livsmedelsproduktion. ”Felet är att vi pratar om en
Läs mer...

Landsbygden levererar fossilfritt – heldag i Brålanda

Energigården är med och arrangerar en energidag i Dalsland 25 oktober. Bakgrunden är att lyfta fram de möjligheter som finns för landsbygden att leverera fossilfria produkter och energi. Bakom dagen står Landsbygdsnätverkets kampanj Landsbygden levererar fossilfritt. Tillsammans med Nuntorps Gröna Kluster och övriga samverkansaktörer har ett ett fullspäckat program sats samman med inslag om sol, skog, vind och biogas. Förutom en rad intressanta föredrag erbjuds deltagarna även studiebesök på närliggande
Läs mer...