Personuppgiftspolicy

Agroväst anpassar riktlinjerna för hantering av personuppgifter enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Detta innebär en tydligare information om vid vilka tillfällen vi hanterar personuppgifter. Agroväst registrerar personuppgifter i de fall detta krävs enligt lagstiftning samt där detta krävs för rapportering till våra uppdragsgivare och finansiärer. Inom Agroväst har vi funktioner för digitala nyhetsbrev till intressenter och evenemangsbokningssystem. Agroväst behöver även dokumentera personuppgifter i form av förteckningar för redovisning av deltagare till finansiärer inom flera av de projekt som företaget driver.

Digitala personuppgifter

All digitala data sparas på servrar som lyder under svensk lagstiftning.

Evenemang

När du anmäler dig till ett evenemang samlar Agroväst endast in uppgifter nödvändiga för att veta vem du är och hur vi kan få tag i dig. I de fall vi erbjuder förtäring ger vi dig möjlighet att ange intoleranser/allergier. Dessa uppgifter är givetvis frivilliga och sparas endast för det enskilda evenemanget. Vid varje evenemangsbokning behöver du bekräfta att du accepterar Agrovästs personuppgiftspolicy genom samtycke. När du bokar dig för ett evenemang behöver du även bekräfta om du samtycker till att det sker gruppfotografering på plats. Agroväst respekterar om du inte vill synas på bilder som läggs upp på företagets webbplattform.
I de fall Agroväst vill använda närbilder för profilering av våra olika verksamheter och projekt begärs särskilt samtycke före publicering.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för något av Agrovästs nyhetsbrev samlar Agroväst in nödvändiga uppgifter för att veta hur vi når ut med den information du önskar ta del av. För att prenumerationen ska fungera behöver du godkänna att vi hanterar dina personuppgifter genom ett svars-email.

I de fall Agroväst ger dig möjlighet att meddela oss dina specifika intresseområden sparas dessa uppgifter hos oss för att den information vi förmedlar till dig ska bli relevant och aktuell för dig. Att anmäla intresseområden är frivilligt och vi förmedlar inte dessa uppgifter vidare till annan juridisk person.

Du kan när som helst avregistrera dig från Agrovästs nyhetsbrev. Du kan efterfråga uppgifter om vilka register du finns med i. I de fall Agroväst görs uppmärksam på att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter finns registrerade ser företaget till att korrigera detta utan dröjsmål.

Analoga personuppgifter

Agroväst driver en rad olika projekt med krav på att dokumentera närvaro och deltagande vid olika aktiviteter. I många fall krävs att deltagande bekräftas genom signering av dokument. Dessa deltagarlistor samlas in och arkiveras tillsammans med respektive projekts dokumentation och används inte i annat syfte än underlag för rapportering till uppdragsgivare och finansiärer.

Arkiveringstid

Personuppgifter sparas i enlighet med lagkrav, krav från uppdragsgivare och finansiärer. Du har alltid rätt att begära att få veta hur länge just dina personuppgifter kommer att sparas.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram