Personuppgiftspolicy

Agroväst anpassar riktlinjerna för hantering av personuppgifter enligt den nya lagstiftningen som träder i kraft 25 maj 2018. Detta innebär en tydligare information om vid vilka tillfällen vi hanterar personuppgifter. Agroväst registrerar personuppgifter i de fall detta krävs enligt lagstiftning samt där detta krävs för rapportering till våra uppdragsgivare och finansiärer. Vi har också funktioner för prenumeration på nyhetsbrev. Agroväst personuppgifter är både analoga och digitala. All digital data sparas på servrar som lyder under svensk lagstiftning.

Deltagarlistor

Vid våra evenemang där vi samlar in anmälningar i förväg eller sänder runt deltagarlistor under evenemanget skapas deltagarlistor. Dessa listor används inte till annat syfte än att dokumentera antalet deltagare för just det evenemanget. Deltagarlistan används för att efteråt sända utvärderingsfomulär och för projektdokumentation. Deltagarlistorna arkiveras analogt och digitalt hos Agroväst under max 10 år, därefter förstörs materialet. De personuppgifter vi vanligtvis samlar in på detta sätt är namn, företag, adress, telefonnummer och emailadress.

Begäran om samtycke

Vid anmälan till våra evenemang begär vi in samtycke för vår personuppgiftspolicy.

Begäran om samtycke till gruppfotografering

Våra projekt behöver på olika sätt dokumenteras. Detta gör vi bland annat genom att fotografera gruppbilder från våra evenemang. Dessa fotografier är en del av vår projektdokumentation och i vissa fall används de också som projektpresentation i efterhand, t ex på sociala medier, webbsidor etc. Om vi tar citat och personliga foton tillfrågas personen vid det tillfället. Väljer man att svara nej till samtycke så respekterar vi detta.

Prenumeration på nyhetsbrev

I våra projekt ingår oftast någon form av informationsspridning via t ex analoga eller digitala nyhetsbrev. Som deltagare på våra evenemang erbjuds du muntligen eller i samband med våra utvärderingar möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev. Dessa prenumerationslistor sparas och justeras inom varje enskilt projekt och det sker ingen spridning av våra databaser för nyhetsbrev till andra projekt eller andra personuppgiftsägare. Vi samlar så få personuppgifter som möjligt, vanligtvis namn, företag, telefonnummer, emailadress  och ev intresseområden. Du kan själv avregistrera dig från nyhetsbreven och dina personuppgifter tas då bort från listan.