Multiflow

Detta är det första beviljade EIP-Agriprojekt där Agroväst går in och blir projektledare.

Snart får vi se en helt ny teknik för vallskörd, en ny vallskördemaskin som ger lantbrukaren förbättrad lönsamhet i form av effektivare vallskörd och också genom ett grovfoder med högre kvalitet.
Detta tack vare Imsson Naturtekniks innovationsidé om en helintegrerad vallsköredemaskin där fyra olika arbetsmoment görs med en och samma maskin.

Genom beviljade anslag från Innovationsstödet inom Landsbygdsprogrammet  (EIP-Agri) kan idén nu vidareutvecklas och snart lanseras för marknaden. Projektet kommer att ledas av Agroväst Livsmedel tillsammans med Imsson Naturtekniks grundare, Inge Karlsson. Övriga partners i projektet är bland annat  SP Jordbruk och Livsmedel och SSAB.
Projektets målsättning är att minska investeringskostnaderna för lantbrukaren och samtidigt utföra ett mer hållbart jordbruk där markpackning reduceras. Första steget blir nu att ta fram en fullskalig prototyp och därefter även plan för serietillverkning.

Fördelen med Multiflow, som den nya vallskördemaskinen heter, är att traktorn alltid går i samma körspår på fältet och nu dessutom färre antal gånger. Med detta minimeras markpackningen på fältet och jorden förblir lucker.

På så sätt lagras och levereras näring till växterna mer effektivt. Klöver, som är känsligt för kompakt jord kommer att finnas kvar på vallarna i högre utsträckning vilket ger ett minskat gödningsbehov.

Multiflows konstruktion gör också att risken minskar att jord, gödsel och andra föroreningar blandas in i fodret. Rotorns arbetssätt gör också att sten inte lika lätt kommer med i fodret. Resultatet blir alltså ett foder med högre kvalitet och ökat näringsvärde. Dessutom bidrar den nya tekniska lösningen minskat slitage på efterkommande maskiner som t ex hackar, pressar och foderblandare.

 

 

 

 

 

 

Marknadsintroduktion är planerad att ske under 2018/2019.

Projektlänkar

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram