Om Agroväst

Vår vision

Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga.

Vår verksamhetsidé

Agroväst, som har funnits sedan 1992, är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst.  Agroväst genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort. Agroväst har en mäklarfunktion mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer med syfte optimera nyttan av gemensamma resurser.

Agroväst fyller 25 år 2017. Se filmen om hur Agroväst samordnar utvecklingen av västsvenskt lantbruk här >>>

Forsknings- och Innovationsprogram som ger förutsättningar för det svenska lantbruket

Agroväst bedriver forskning och innovation i sju olika program: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, framgångsrikt företagande och tillväxt trädgård väst. Inom ramen för dessa program arbetar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av utvecklingsprojekt som stärker det västsvenska lantbruket.
Läs mer om Agrovästs olika Forsknings- och Innovationsprogram här >>>

Agroväst har lång erfarenhet av projektfinansiering

Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk lantbruks- och livsmedelsproduktion. Med näringens behov i fokus arbetar Agroväst aktivt för att etablera nya samarbeten, samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför.
Läs mer om aktuella förstudier och projektinitiativ här >>>

Agroväst driver projekt för att hjälpa till i att utveckla det svenska lantbruket

Agroväst har lång erfarenhet av samordning och ledning av såväl lokala, regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. Vi jobbar med allt ifrån mindre fältförsök till större internationella EU-projekt. Under perioden 2008-2016 har vi deltagit i tio EU Interreg-projekt, som så kallad leadpartner, koordinerande parter och partner. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa. Dessutom har Agroväst flera avknoppade projekt: Drivhuset Skaraborg, BYS, Svenska PIG AB och Hästcentrum.
Läs mer om aktuella EU-projekt här >>>

Agroväst som klustermotor i Västra Götaland

Agroväst har en uttalad roll att fungera som plattform för kommunikation och dialog mellan lantbruk, forskning, och livsmedelsindustri. Agroväst skapar mötesplatser för gemensamt lärande och idéutveckling samt utvecklar ny kunskap inom aktuella programområden. Via olika kanaler sprider Agroväst kvalitetssäkrad information om program och projektresultat främst till aktörer med koppling till den gröna näringen i Västra Götaland, men även till beslutsfattare och andra med intresse för Västra Götalands gröna näringar.

Vår bolagsfamilj

Agroväst Livsmedel AB ägs av Livsmedel i Väst. Lokalproducerat i Väst AB är ett systerbolag till Agroväst. Läs mer om verksamheterna via länkarna nedan.
Livsmedel i Väst
Lokalproducerat I Väst AB

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.