Projektinitiativ

Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk lantbruks- och livsmedelsproduktion. Med näringens behov i fokus arbetar Agroväst aktivt för att etablera nya samarbeten samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför. Efter många års erfarenhet av att pröva och utvärdera nya problemställningar och innovationsidéer har Agroväst arbetat fram en effektiv arbetsmodell för att hitta rätt finansiering och samverkanspartners för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt effektivt.

Bär du på en frågeställning eller en idé till förbättring av tekniker och metoder inom de gröna näringarna, så kontakta oss för råd om hur du tar frågan vidare. Hitta våra kontaktuppgifter här >>>.

Har du idéer kring bioenergi och energieffektivisering, kontakta Energigården direkt. De har på Jordbruksverkets uppdrag ansvar för nationell Innovationssupport inom energiområdet. Läs mer här >>>.

Aktuella projektinitiativ och förstudier finns presenterade i länkar till höger.