Utvärdering av smältbar fiber hos rörsvingel

Hykor och swaj som ingår i försök på Rådde Försöksgård provtas vid två olika skördetidpunkter vid första och andra skörd och vid en tidpunkt vid tredjeskörd 2014. Proven analyseras för fibersmältbarhet enligt NorFor samt med NIR-teknik och gasinvitro-metod på laboratorium.