Utvärdering av smältbar fiber hos rörsvingel

Hykor och swaj som ingår i försök på Rådde Försöksgård provtas vid två olika skördetidpunkter vid första och andra skörd och vid en tidpunkt vid tredjeskörd 2014. Proven analyseras för fibersmältbarhet enligt NorFor samt med NIR-teknik och gasinvitro-metod på laboratorium.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram