Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps

Projektets syfte

Att utvärdera rostningens inverkan på proteinutnyttjandet samt den totala smältbarheten av främst protein, men även av andra näringsämnen, i åkerböna eller rapsfrö när de utfodras till idisslare.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram