Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps

Projektets syfte

Att utvärdera rostningens inverkan på proteinutnyttjandet samt den totala smältbarheten av främst protein, men även av andra näringsämnen, i åkerböna eller rapsfrö när de utfodras till idisslare.