Ensilagekvalitet av gräs och rödklöver/gräsvall

- inverkan av TS-halt, snittlängd och tillsatsmaterial

Tillsatsmedel rekommenderas som en säkerhetsåtgärd för att minska riskerna för feljäsning under ensileringen eller varmgång i ensilaget efter öppning av silon. För att minska lantbrukarens kostnad för ensileringsmedel diskuteras det om man kan använda lägre dos än rekommenderat, men fungerar det? Tillsättning av medlet är inta alltid exakt och det kan betyda att en betydligt lägre dos än den tilltänkta tillsätts grönmassan, vilket kan ha förödande effekt. I försöket, som genomförs vid SLU i Skara sommaren 2014, används två olika typer av vallar, två olika ts-halter i grönmassan, två olika snittlängder samt två olika tillsatsmedelsdoseringar. Deras effekt på ensilagets kvalitet och risk för varmgång utvärderas.

Rapport från försöken sommaren 2014

Tillsatsmedel rekommenderas som en säkerhetsåtgärd för att minska riskerna för feljäsning under ensileringen eller varmgång i ensilaget efter öppning av silon. För att minska lantbrukarens kostnad för ensileringsmedel diskuteras det om man kan använda lägre dos än rekommenderat, men fungerar det? Tillsättning av medlet är inte alltid exakt och det kan hända att en betydligt lägre dos än den tilltänkta tillsätts grönmassan.

Under andraskörden 2014 utfördes ett försök inom Agrövästs Mjölkprogram för att se hur valltyp, ts-halt och snittlängd påverkar tillsatsmedelsdoseringens effekt på ensilagets kvalitet och lagringsstabilitet. Försöket genomfördes på SLU i Skara med vall från Överstegården i Norra Lundby.

En gräsdominerad vall och en klöverrik vall skördades vid 25 respektive 40 % torrsubstans (ts). Hälften ensilerades långstråigt från rundbalspress och hälften korthackat från hackvagn i 1,7 liters glassilor.

Var och en av de olika vallsorterna/hackelselängderna/ts-halterna ensilerades utan tillsatsmedel samt med syra- respektive saltpreparat i rekommenderad dos respektive halv dos. Silorna vägdes vid skörd och kommer att vägas efter 100 dagars lagring. Vid öppning av silorna kommer ensilagens lagringsstabilitet att analyseras genom att mäta temperaturen under en 14-dagarsperiod.
Grönmassan före inläggning och ensilaget efter lagringen kommer att analyseras både för den näringsmässiga och hygieniska kvaliteten.

Resultat från denna studie beräknas bli klara i god tid före nästa års vallskörd.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram