SustAinimal

SustAinimal är en centrumbildning där universitet, institut, näringsliv och myndigheter samverkar för att tillsammans öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i ett resilient och hållbart livsmedelssystem, och ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige.

Målsättningen är att vara ett ledande kunskapscentrum som beslutsfattare och samhällsaktörer kan vända sig till för att få underlag för informerade, medvetna och självständiga beslut vad gäller ansvarsfull produktion och konsumtion av mat.

Foto: Ulrika Å

Djurens funktion inom livsmedelsproduktionen är främst att omvandla växter och växtdelar som människor inte kan eller vill äta till livsmedel med högt näringsvärde. Dessutom bidrar djur med gödsel och ekosystemtjänster som bidrar till biologisk mångfald och attraktiva landskap. De livsmedelsproducerande djuren har också en negativ inverkan på miljö och klimat och allt fler konsumenter uttrycker oro för djurens välfärd. Det har gjorts ett gediget arbete de sista åren inom såväl forskning och näringsliv för att minska den negativa inverkan från djurhållningen, med det saknas studier som genom faktiska mätningar bekräftar att framtagna modeller stämmer och det är en stor utmaning att väga samman för- och nackdelar. Dessutom skiljer förutsättningar för livsmedelsproduktion mellan olika delar av Sverige och det är sannolikt att djurens roll i framtida livsmedelssystem också varierar mellan regioner.

SustAinimal kommer att analysera scenarion för livsmedelssystem i tre regioner från norr till söder. Djurens bidrag kommer utvärderas både avseende nettoproduktion av livsmedel, ekosystemtjänster och kapacitet att leverera livsmedel i händelse av kris. Målsättningen är att sammanföra många olika kompetenser och kunna ta ett helhetsgrepp på dessa komplexa frågor. Agroväst bidrar till centrumbildningen genom att tillsammans med SLU koordinera arbetet inom pilotregionen Västra Götaland.

SustAinimal har beviljats finansiering för perioden 2020-2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år.

Projektnummer: 445

Projektpartners

SustAinimal leds av SLU tillsammans med forskningsinstitutet RISE och koordineras med hjälp av Vreta Kluster. Övriga ingående parter är SVA, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött och Svenska Vallföreningen.

Finansiärer

Kontaktperson

Agnes Falkenber Brolin  projektledare | Agroväst

För mer information kontakta:

Agnes Falkenberg Brolin

Projektledare Agroväst
E-mail: agnes.falkenberg@agrovast.se
mobil: 072-887 57 50

Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Oskar Reineling

Projektledare Agroväst
E-mail: oskar.reineling@agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram