Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans.

Projektet löper under perioden januari 2021 till september 2022 och har en total budget på ca 11 MSEK.

Nyheter från projektet

Avslutande träff i Sverige
Sista partnerskapsträffen inom projektet avslutades i Sverige. Den 6 september var de tre länder som ingår i ÖKS Interreg projektet, Danmark, Norge och Sverige, samlade på Stadshotellet i Skara för att redovisa resultat från de olika delaktiviteterna.

Goda resultat
Trots pandemin som har varit under detta projekt så har vi ändå goda resultat från de olika grupperna och försök som är gjorda. Med simulatorer har man visat på nya metoder som verktyg i undervisningen, Både demonstrationer av ny teknik och fossilfria maskiner för skolar och lantbrukare, utökad kunskap kring biokolets nytta för företagare inom lantbruksbranschen samt en beräkningsmodell för bland annat koldioxidutsläpp. Kunskapen har spridits till ca 1000 deltagare under studiebesök, webbinarier och demonstrationer.

Evenemang på Naturbruksskolan Sötåsen
Dag två på partnerskapsträffen var vi på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda där Agroväst Gröna Möten hade evenemang med temat Mot klimatneutralt lantbruk. Tre projekt presenterades, Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk, Green Valleys och Gårdsbaserad produktion av biogas med askfilter-teknik. Därefter var det rundvandring på Sötåsen. Träffen avslutades efter lunch. Vi ser alla fram emot att mötas i nya projekt med nya möjligheter.

Cecilia Hermansson, projktledare, blev intervjuad av P4 Skaraborg när vi var ute på Naturbruksskolan Sötåsen. Lyssna till henne här>>>

Filmen från partnerskapsträffen i Sverige:

Inom projektet har det utarbetats ett klimatberäkningsverktyg - Klimatspelet som ett utbildningsverktyg i undervisningen på Naturbruksskolorna. Filmen från workshopen som visar hur du kan använda verktyget finns här>>> Klimatspelet (kommer en uppdaterad utgåva där det går att välja språk) >>>

16 september hade vi en teoretisk maskindemonstration med spannmålstorkar i fokus. Klimatklivet var på plats för att informera om vilka stöd som finns att söka för vägen mot ett fossiloberoende lantbruk. >>>

Vi har i projektet ett nyhetsbrev. Alla nyhetsbreven finns här att läsa. 1>>> 2>>> 3>>>

Om du vill vara med på evenemanget den 7 september ute på Naturbruksskolan Sötåsen så finns programmet här>>>

Projektet lider mot sitt slut och den 6-7 september träffas vi i Sverige för sista partnerskapsträffen. Vi kommer att vara i Skara den 6 september och besöka Naturbruksskolan Uddetorp. Dagen efter åker vi till Töreboda och besöker Naturbruksskolan Sötåsen där vi får genomgång av flera olika projekt och en rundvandring. >>>

Digital arbetskraft är frågan den 23 augusti. Webbinarium där vi tittar på flera olika robotar från Kilter, Thorvald, Agrointelli, Farmdroid och Ekobot. >>>

Den 16 juni var Göran Fredriksson och Madeleine Vendel med vårt projekt på Gunnarstorp och träffade Magnus Karlsson som är en av delägarna och ordförande i Bonde Compagniet i Grästorp. Bonde Compagniet består av lantbrukare som gått ihop och bedriver en maskinstationsrörelse och spannmålsodling för ett mer hållbart och klimatneutralt lantbruk. Här kan du se filmen från dagen>>>

Är biokol lönsamt?

Vill du se filmen från webbinariet som var den 12 maj? Den finns här>>>

Välkommen till webbinariet 12 maj klockan 11.30-13.00.
Vi ger ett brett perspektiv på ekonomi, lönsamhet och intäktsmöjligheter för lantbruket i biokolsbranschen. Tre föreläsare ger oss en inblick i hur man bör resonera för att bli en framgångsrik biokolsföretagare och det finns möjlighet att ställa dina frågor till experterna.

Adam O’Toole, forskare på NIBIO i Norge och en av författarna till rapporten ”Effekt av biokull i planteproduksjon, gjødsellager og husdyrproduksjon” ger ett norskt perspektiv (föredraget ges på engelska, frågor kan ställas på engelska eller de skandinaviska språken). Du hittar rapporten här: https://hdl.handle.net/11250/2985223.

Marc Puig von Friesen, HIR Skåne, ger ett rådgivarperspektiv på lönsamhetskalkylen och tips på vad man ska tänka på när man startar med biokol (föredrag på svenska).

Edvard Hamilton, Hjelmsäters Egendom, är en aktiv lantbrukare och producent av biokol. Med stor erfarenhet och stort nätverk vet han vad som krävs för att få god ekonomi som biokolsproducent.
Anmäl dig här>>>

Klimatinvesteringar inom lantbruket

UTFORSKA FOSSILOBEROENDE LÖSNINGAR FÖR SPANNMÅLSTORKAR
Har du tänkt att investera i mer klimatsmarta spannmålstorkar? Länsstyrelsen finns på plats och informerar om vad Klimatklivet kan ge för stöd i en konvertering till fossiloberoende utrustning i lantbruket. Möt leverantörer inom spannmålstorkar och få tips om de senaste produkterna på marknaden. Du får även möjlighet att nätverka med andra lantbrukare, utbyta erfarenheter och ha dialog om frågeställningar som rör ett mer hållbart lantbruk.

Evenemanget görs i samarbete med Länsstyrelsen/Klimatklivet, projektet Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk och Gröna Möten. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbruksföretag med intresse för framtidens teknik som stöd för ett hållbart, lönsamt lantbruk. Läs mer och anmäl dig här>>>

Samarbete över gränser i Interreg ÖKS projekt!

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk är ett projekt inom Interreg ÖKS och under tre dagar i mars sammanslöt vi i Danmark för vår andra partnerskapsträff.

Bygholm landbrugeskole tog emot oss och informerade om hur skolan arbetade genomgående med hållbarhet och fokus på klimatneutralt lantbruk. Vi fick också en fin rundvandring och fick ta en titt på det blivande teknikcentrat. Innan vi åkte vidare var det visning av AgroIntellis Robotti som är utrustad med en hel del finesser för lantbruket såsom att så, spruta och hacka.

Andra dagen åkte vi till Innovest i Skjern för grupparbete och diskussioner. Projektledare Cecilia Hermansson, gick igenom var vi står i projektet, vad har vi gjort och vad har vi planerat för i de tre länderna, Sverige, Norge och Danmark. Samarbetet mellan länderna är väldigt viktigt eftersom vi där får nya kunskaper av varandra och tillsammans utvecklar vårt projekt i alla delaktiviteterna.

Viftrup Biogas besökte vi sista dagen och fick höra ägare Knut Kristensen, som är ansvarig för biogasanläggningen, berättade väldigt engagerat om anläggningen som är dimensionerad efter byns energibehov med ca 700 hushåll. Lokala bönder levererar gödsel och restprodukter för biogasproduktionen.

Titta gärna på filmen från partnerskapsträffen här >>>

Maskindemonstration biogastraktor
Ta chansen att få höra om och provköra New Hollands nylanserade biogastraktor! Du får även möjlighet att ställa frågor och utforska möjligheter att ställa om mot ett mer fossilfritt lantbruk. Har du tänkt att investera i fossilfria lantbruksmaskiner? Här får du chans att möta leverantör och experter, ställa frågor och lära dig mer om hur gårdsbaserad biogas kan fungera i praktiken. Evenemangen kommer att vara samarrangemang med Agroväst Gröna Möten och är på två olika ställen, 11 mars och 15 mars.

Läs ett referat från evenemanget på Halla Gård i Edsvära >>>

Aktuell forskning om biokol
Torsdag 17 februari klockan 11.30-13.00 var webbinariet om biokol i projektet Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Presentationerna är på engelska. Webbinariet spelades in och här kan du
se inspelningen>>>

Biochar in Sweden, Denmark and Norway: production, use, and ongoing research activities Presented by Adam O'Toole, Research Scientist at Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO); Cecilia Sundberg, associate professor at Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU); and Giulia Ravenni, Postdoc at Technical University of Denmark (DTU).

Simulatorer i undervisningen
I början på november åkte lärare och elever från Naturbruksskolan Sötåsen till Norge och besökte Kalnes vidaregående skola. På plats var lärare från Tomb vidaregående skole och Naturbruk - Hvam vgs för att lära sig om vilka möjligheter som finns och hur man kan använda sig av simulatorer i undervisningen. Till våren är det dags för en resa till Danmark där samma möjlighet kommer att ges i syfte att utveckla undervisningen med hjälp av simulatorer både i jord- och skogsbruk. Nu är det dags för jultid och julefrid, vi tar nya krafttag i januari, mot ett spännande 2022.

Biokol som klimatkompensation
Fredag 10 december hölls ett webbinarium där projektet presenterade två föredrag om hur biokol kan vara med och lösa klimatkrisen. Lyssna till Helena Söderqvist från 2050 Consulting och Paul Ferguson från Accend AS.
Här kan du se filmen från webbinaret>>>

Maskindemonstration på Naturbruksskolan Uddetorp
Den 14 oktober arrangerades på Naturbruksskolan Uddetorp en demonstration av eldrivna inomgårdsmaskiner. Fyra maskinleverantörer var på plats. Per Frankelius, forskare och samhällsdebattör från Linköpings universitet inspirerade oss först med teknikens betydelse för en lönsam omställning till fossiloberoende lantbruk innan det var dags för provkörning av maskinerna. Elever från både Naturbruksskolan Sötåsen och Uddetorp tog del av maskindemonstrationen på förmiddagen. Evenemanget samarrangerades med Gröna Möten, Naturbruksförvaltningen och projektetet Ett steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Här kan du se föreläsningen >>>

Fossilfri maskindemonstration
En gigantisk maskindemonstration arrangerades 21 september med tillhörande information från olika maskinleverantörer om deras fossilfria lantbruksmaskiner.
Eleverna från bland annat Kalnes videregående skole var inbjudna. Totalt deltog hundra intresserade som fick se och provköra framtidens eldrivna lantbruksmaskiner.
Läs mer om Norges utlåningssystem>>>

Framtidens lantbrukare
Elever vid Nordens lantbruksskolor är en viktig målgrupp för spridning av kunskap och ökad kännedom om verktyg och maskiner anpassade för ett fossiloberoende lantbruk.

Norge bjöd på många goda exempel och det gavs stort utrymme för partners från de tre nordiska länderna att träffas, utbyta erfarenheter och lärande över gränserna.

Projektets aktiviteter

Genom projektet så avser vi att bland annat:

  • Bygga nya pedagogiska nätverk som stimulerar och inspirerar naturbruksskolor att i ökad utsträckning utbilda och ge eleverna nya kunskaper och verktyg för en mer klimatsmart matproduktion.
  • Etablera en funktion i varje land som gör det enkelt och lättillgängligt för enskilda lantbrukare att få testa nya klimatsmarta fordon och maskiner hemma på sin gård, vilket syftar till att stimulera intresset för och visa på möjligheter att bidra i omställningen.
  • Arrangera nio demonstrationer av ny teknik (tre i varje land), och tre demonstrationer (en i varje land) av produktion och användning av biokol.
  • Implementera nya metoder och digitala verktyg på naturbruksskolorna som bidra till en minskad användning av fossil energi. Bland annat simulatorbaserad undervisning, kursupplägg för robotoperatörer, samt modeller för beräkning av koldioxidutsläpp och kolinlagring.
  • Arrangera sex seminarier (två i varje land) och två studiebesök för att öka kunskapen om biokol hos företagare inom lantbruksbranschen, samt skapa möten mellan lantbrukare och experter för diskussion om biokolets klimatnytta och bidrag till ökad lönsamhet. Även genomförande av försök och utarbetande av undervisningsmaterial.

Projektpartners

Sverige: Agroväst, Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning

Danmark: Ringkøbing-Skjerns kommun, Vestjysk landboforening, Bygholms landbrugsskole

Norge: Viken fylkeskommune, Statsforvalteren Oslo og Viken og Tomb videregående skole

Finansiärer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram