Styrelsen

Styrelseledamöter för Agroväst presenteras här nedan.

Paul Christensson

(LRF)

Ordförande

Brastad

Margareta Helander

(Hushållningssällskapet Sjuhärad)

Vice ordförande

Länghem

Margareta Stigson

(SLU)

Ledamot

Skara

Anders H Karlsson

(SLU)

Ledamot

Skara

Anders Sigurd

(LRF Konsult)

Ledamot

Vinninga

Hans Agné

(Svenska Köttföretagen)

Ledamot

Skövde

Kristoffer Kullingsjö

(Lantbrukare)

Ledamot

Vårgårda

Marcus Söderlind

(Lantbrukare)

Ledamot

Habo

Mats Emilson

(VD Agroväst)

Sekreterare

Skara