Styrelsen

Styrelseledamöter för Agroväst presenteras här nedan.

Paul Christensson

(LRF)

Ordförande

Brastad

Margareta Stigson

(SLU)

Ledamot

Skara

Per Arnesson

(Växa Sverige)

Ledamot

Falköping

Robin Kalmendal

(Västra Götalandsregionen)

Ledamot

Göteborg

Hans Agné

(Svenska Köttföretagen)

Ledamot

Skövde

Margareta Helander

(Hushållningssällskapet Sjuhärad)

Ledamot

Länghem

Marcus Söderlind

(Lantbrukare)

Ledamot

Habo

Svante Kaijser

(Lantbrukare)

Ledamot

Trollhättan

Anders H Karlsson

(SLU)

Ledamot

Skara

Mats Emilson

(VD Agroväst)

Sekreterare

Skara