Avslutade projekt POS

Pilotprojekt Röntgenflourescens

Test av portabel röntgenfluorescens för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält – en pilotstudie

Hållbart jordbruk genom precisionsodling

En förstudie för att samla personer och kompetenser till en Interregansökan med samma namn. I projektet deltog personer från Norge, Danmark och Sverige och en större ansökan planeras under hösten 2015. Rapport kommer.

Mätningar med Yara N-sensor i fältförsök

Projektet syftar till att öka kunskaperna om kvävegödsling i höstvete och maltkorn och mätningar genomfördes i olika svenska försök med kvävestegar. Alla information finns att finna i Fältforsks försöksdatabas och är tillgängliga för alla intresserade.

Pilotprojekt POS 2014 

1) Jämförelse av handburna grödsensorer 2014

2) Flygbilder för höjd precision vid val av ogräsförsöksplats

3) Don i havre.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram