Nöt- och lammköttsprogrammet

Nyheter

Pressmeddelande om rapportsläpp från SustAinimal

SustAinimal är en centrumbildning där universitet, institut, näringsliv och myndigheter samverkar för att tillsammans öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i ett resilient och hållbart livsmedelssystem, och ett konkurrenskraftigt...

Läs mer...

Sparbanken Skaraborgs innovationspris delas ut 29 september

Hållbarhet inom gröna näringar är ämnet för de tävlingsbidrag som lämnats in till SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris. Prisutdelningen sker på SLU campus i Skara onsdag den 29:e september...

Läs mer...

Agroväst sprider kunskap utifrån EU:s Farm-to-Fork-strategi

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk. EU har som mål att...

Läs mer...

Programmets syfte

Nöt- och lammköttsprogrammet ska förbättra lönsamheten i den svenska produktionen. Produktionsstyrning blir allt viktigare inom animalieproduktionen liksom produktkvalitet. Agrovästs nöt- och lammköttsprogram bedrivs i nära samarbete med SLU Skara, där SLUs forskningsstation Götala nöt- och lammköttscentrum spelar en central roll. På Götala har det bedrivits försök inom nötköttsproduktion i snart ett halvt decennium och sedan 2005 finns det även får på forskningsstationen.

Arbetssätt

Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för nöt- och lammkött med utgångspunkt i forskningsverksamheten som bedrivs på Götala och SLU i Skara. Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en plattform för samverkan mellan aktörer som påverkar köttproduktionen och använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Regionens nöt- och lammköttsproduktion har ökat sin konkurrenskraft
  • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos nötkreatur och lamm
  • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om ”Djur som naturvårdare” – hur vi kan uppnå så stor miljönytta som möjligt och samtidigt få en lönsam produktion

Programmets styrgrupp

Anna Samuelsson, SNP styrelseledamot, Ordförande
Jessica Hallman, Gård & Djurhälsan
Mikael Johansson, Lantbrukare, dikalvsproducent
Camilla Krokeus, Länsstyrelsen
Tomas Olsson, lammproducent, Lammproducenterna
Victoria, Gustafsson, fårproducent
Johan Stegard, dikalvsproducent, Gröna Gårdar
Annelie Carlsson, SLU

Projekt i programmen

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

Läs mer

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

Läs mer

Uppfödningens inverkan på köttkvalitet på lamm

Läs mer

Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps

Läs mer

Helsädesensilage och gräsensilage till får skördat vid olika mognadsstadier

Läs mer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.