Nöt- och lammköttsprogrammet

Programmets syfte

Nöt- och lammköttsprogrammet ska förbättra lönsamheten i den svenska produktionen. Produktionsstyrning blir allt viktigare inom animalieproduktionen liksom produktkvalitet. Agrovästs nöt- och lammköttsprogram bedrivs i nära samarbete med SLU Skara, där SLUs forskningsstation Götala nöt- och lammköttscentrum spelar en central roll. På Götala har det bedrivits försök inom nötköttsproduktion i snart ett halvt decennium och sedan 2005 finns det även får på forskningsstationen.

Arbetssätt

Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för nöt- och lammkött med utgångspunkt i forskningsverksamheten som bedrivs på Götala och SLU i Skara. Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en plattform för samverkan mellan aktörer som påverkar köttproduktionen och använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Regionens nöt- och lammköttsproduktion har ökat sin konkurrenskraft
  • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om faktorer som påverkar köttkvalitéten hos nötkreatur och lamm
  • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om ”Djur som naturvårdare” – hur vi kan uppnå så stor miljönytta som möjligt och samtidigt få en lönsam produktion

Programmets styrgrupp

Anna Samuelsson, SNP styrelseledamot, Ordförande
Lovisa Valdemasson, Gård & Djurhälsan
Mikael Johansson, Lantbrukare, dikalvsproducent
Camilla Krokeus, Länsstyrelsen
Tomas Olsson, lammproducent, Lammproducenterna
Victoria, Gustafsson, fårproducent
Johan Stegard, dikalvsproducent, Gröna Gårdar
Annelie Carlsson, SLU, programansvarig och verksamhetsledare sedan november 2020.

Nyheter

Vi har fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

I vårt projekt SmartAgri stöttar vi tillsammans med och Högskolan i Skövde för närvarande fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar. Studenterna från högskolan önskar intervjua lantbrukare...

Läs mer...

Välkommen Oskar – vår senaste talang på Agroväst!

Oskar är utbildad Agrotekniker och kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland och har ett stort intresse för djurproduktion i alla dess former men särskilt nötkötts- och lammproduktion. Han kommer...

Läs mer...

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet, "Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet" är att hitta vägar för att åstadkomma det kött konsumenterna efterfrågar samtidigt som produktionen i...

Läs mer...

Projekt i programmen

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

Läs mer

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

Läs mer

Uppfödningens inverkan på köttkvalitet på lamm

Läs mer

Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps

Läs mer

Helsädesensilage och gräsensilage till får skördat vid olika mognadsstadier

Läs mer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram