Helsädesensilage och gräsensilage till får skördat vid olika mognadsstadier

Projektets syfte

Vi undersöker effekt av mognadsstadium vid skörd av kornhelsäd och gräs på foderintag, selektion, tuggningsbeteende, smältbarhet och proteinutnyttjande hos får.

Projektbakgrund

För att maximera intensiv lammproduktion måste djurens foderutnyttjande optimeras. Hos får är ät- och idisslingsbettende mycket viktigt för ett effektivt foderutnyttjande av grovfoder. Både fiberinnehåll och fiberkvalitet i grovfodret påverkar fårens idisslingsbeteende och konsumtion. Resultat från ett tidigare projekt vid institutionen för HMH, SU i Skara med finansiering från Agroväst och SLF visade att gräsensilagets mognadsstadium vid skörd har stort inflytande på idisslingstid och konsumtion hos dräktiga och digivande tackor. Mognadsstadiet hos kornhelsäd vid skörd påverkade idisslingstid och konsumtion hos mjölkrasstutar. Verklig smältbarhet och djurens proteinutnyttjande av de här grovfodren är inte känd.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.