Smart Agri Hubs

15Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector

SmartAgriHubs är ett projekt inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Projektet involverar mer än 100 partners från 28 länder. Agroväst koordinerar den skandinaviska delen av projektet tillsammans med SEGES i Danmark och LUKE i Finland.

Länk till projektets internationella webbsida >>>

Nyheter i projektet

9-11 Mars 2020 hålls internationell konferens i Bukarest, Rumänien. Pågående innovationsprojekt i det skandinaviska reigonala klustret kommer att presenteras genom ett seminarium och posters till tre så kallade Flagship innovations experiments: Adopting digital technologies by farmers, Valued grain chain och Digitising farm machinery produced by SMEs. Dessa tre är tre av totalt 28 delprojekt inom den internationella satsningen på digitalisering inom det europeiska jordbruket. Läs mer om de olika delprojektet på projektets internationella webbsida (klicka på bilden ovan).

Janne Rundqvist, Agroväst, är projektledare inom det skandinaviska klustret i Smart Agri Hubs. Du hittar hans kontaktuppgifter här >>>.
"Det skandinaviska klustret har som uppgift att stötta och göra företag mer konkurrenskraftiga genom att investera i smart digital teknik riktat till lantbruk och livsmedelsproduktion. Vi kommer kunna ge möjlighet för företag att testa nya tekniker, ge finansiella och marknadsrelaterade råd och stötta bildandet av nya nätverk. Slutanvändare är vår huvudsakliga målgrupp, det vill säga lantbruksföretagare", säger Janne Rundqvist.

Projektets syfte och bakgrund

Projektet syftar till att påskynda den tekniska och digitala omvandling som sker inom lantbruket i Europa. Dels genom att aktivera, utveckla och knyta samman 140 så kallade digitala innovationshubbar runt om i Europa, där Agroväst är utsedd att vara en sådan hubb i Sverige. Hubbarnas uppgift är att på olika sätt stödja implementering av ny teknik i lantbruket, bland annat genom teknik- och affärsutveckling. Projektets hjärta utgörs av 28 så kallade Flagship Innovation Experiments i vilka lantbrukare, teknikföretag, forskning med flera samverkar för att stärka utvecklingen och en ökad användning av digitala innovationer inom lantbruket.

Aktiviteter

Agroväst medverkar i tre så kallade Flagship Innovation Experiments (FIE) för att stödja en utveckling och ökad användning av ny teknik och digitala innovationer inom lantbruket.

Digitizing farm machinery produced by SMEs

Syftet är stötta ett par företag som inte har kompetensen själva för att utveckla nya ”intelligentare” versioner av sina befintliga maskiner. Även forma en utvecklingsprocess för att säkerställa att de digitaliserade produkterna möter slutanvändarens behov och förväntningar.

Medverkande parter är: AgroIntelli (DK), Agroväst (SE), Danfoil (DK), Ekogården (SE), Gothia Redskap (SE), RISE (SE), SEGES (DK), Teknologisk institut (DK) och ett antal danska lantbrukare.

Adopting digital technologies by farmers

Syftet är stödja två teknikföretag och två rådgivningsföretag att utveckla tjänster som gör det enklare för lantbrukaren att fullt nyttja den nya tekniken. Även stärka lantbrukarens förmåga att fullt ut förstå och använda den data som levereras av den digitala lösningen.

Medverkande parter är: Agroväst (SE), Buhrenstjerna farming (SE), Gård- och djurhälsan (SE), Högskolan i Skövde (SE), Magic Circle (SE), SmartAgriTech Solutions (SE), SEGES (DK), SLF Sønderjysk Landboforening (DK), SLU (SE), Teknologisk institut (DK), Thorsen Teknik (DK) och ett antal danska lantbrukare.

Digital tool and knowhow for a valued grain chain

Syftet är att öka lönsamheten för spannmålsodling genom att utveckla infrastrukturen kring att addera information till enskilda spannmålspartier och göra dem tillgängliga på en digital marknadsplats. Dessa data kan t.ex. vara CO2-förbrukning för fältinsatser och partispecifika analyser.

Medverkande parter är: AgroIntelli (D), Agroväst (SE), Cinia (FI), Dataväxt (SE), GrainSense (FI), Hedåkers säteri (SE), LUKE (FI), Suomen Viljakauppa (FI), Suonentieto (FI) och ett par finska lantbrukare.

Projektpartners

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara.

SEGES är brobyggaren mellan forskning och det praktiska lantbruket. SEGES ser till att ny forskning och teknik kommer i bruk hos de danska lantbrukarna så de har de bästa redskapen för att optimera sin verksamhet.

Naturresursinstitutet Luke är en forsknings- och expertorganisation, som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi.

Smart Agritech Solution är ett svenskt, högteknologiskt företag som utvecklar Pigxcel™ , en digital lösning för innovativ djurproduktion.

Lyckegård Produktion Lyckegård är ett innovativt företag som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram