Uppfödningens inverkan på köttkvalitet hos lamm

Senaste nytt

I våras presenterade Elin Stenberg sitt arbete muntligt och nu ligger examensarbetet färdigt och publicerades nyligen på SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.
I studien ingår försök på 80 bagglamm som fötts upp på Götala och slaktats på Skara lammslakteri. Hela Elins rapport kan du läsa här >>>.

Forskning och studier i ämnet fortsätter. Målsättningen är att genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött.

Potential för ökad lammköttsproduktion

Svenskt lammkött har hög preferens hos konsument gällande djuromsorg och naturvård, för detta erhålls ett visst mervärde. Detta mervärde är dock inte tillräckligt stort för att ge den stimulans som näringen behöver för att utvecklas i samma positiva takt som lammköttskonsumtionen gör. Trots en ökad inhemsk produktion så förloras marknadsandelar till förmån för import. I dagsläget importeras mer än 70 % av lammköttet som konsumeras i Sverige. Vid samtal med uppköpare av lamm framkommer kritik om svenska lamms ojämna köttkvalitet vilket kunden reagerar negativt på. I Sverige använder man bl.a. flera olika sorters lamm inom samma koncept vid försäljning vilket skapar denna heterogenitet, detta mkt beroende på kunskapsbrist om vad som påverkar köttkvalitet samt pga. bristande volymtillgång. En förutsättning för att svenskt lammkött ska kunna konkurrera med importerat lammkött, som allmänt är en mer homogen produkt, är att vi producerar svenskt kött som ger konsumenten en god smakupplevelse.

Produktionsförsök 2016

I det här försöket vill vi följa tre vanligt förekommande produktionsmodeller (uppfödning på stall, åkermarksbete respektive naturbete) och jämföra köttkvaliteten mellan systemen. Dessutom vill vi undersöka om, och i så fall hur, tilläggsutfodring på bete påverkar köttkvaliteten. Vi har valt att använda korsningsdjur då de är i majoritet bland de slaktade lammen i Sverige. Vi har också valt att använda baggar då det är ovanligt att baggarna behålls intakta i de stora lammproducerande länderna.

Finansieras av Stiftelsen Svensk Fårforskning, Agroväst nöt- och lammköttsprogram samt Interreg ÖKS Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.
Läs mer om EU-projektet här >>>

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.