Framgångsrikt Företagande

Nyheter

This is Europe lyfter svenska konsumenters intresse för lokal mat

23 september 2021 hölls FN:s toppmöte om framtidens hållbara livsmedelssystem. Världens länder har engagerat sig och gett inspel till fem olika spår som sammanställts med exempel på åtgärder som bör...

Läs mer...

Sparbanken Skaraborgs innovationspris delas ut 29 september

Hållbarhet inom gröna näringar är ämnet för de tävlingsbidrag som lämnats in till SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris. Prisutdelningen sker på SLU campus i Skara onsdag den 29:e september...

Läs mer...

Hur hitta alternativa korta matkanaler?

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär....

Läs mer...

Programmets syfte

Programmet Framgångsrikt Företagande syftar till att stärka lantbrukaren i rollen som företagsledare. Framgång som företagare fordrar ett helhetstänk på företaget. Programmet fokuserar särskilt på två områden där studier visar att lantbrukare själva upplever att de behöver ökad kompetens – strategisk utveckling och marknad.
Strategisk utveckling handlar bl.a. om att lotsa företaget i en föränderlig omvärld och att styra företaget så att dagliga mål leder mot långsiktiga mål. Ett viktigt område för strategisk utveckling är att öka kompetensen för att hantera risker (ex. politiska, väder-, teknik-, biologirisker). Ett annat område handlar om att utveckla beslutsstöd för att finansiera t.ex. ägarskiften, nystartande och investeringar. Att utveckla ett marknadsperspektiv kan t.ex. innebära att öka sin kompetens om omvärlden. Det kan också innebära att söka nya vägar för företagets produkter, att utveckla sina produkter, att utveckla nya samarbeten och att bygga varumärken.
Programmet Framgångsrikt Företagande kommer främst att fokusera på kompetensutveckling inom ovanstående områden. Detta kan t.ex. ske genom att stödja utveckling av ett verktyg för riskhantering, utveckling av målstyrnings- och beslutsstöd i företagsledning, en högre kurs i företagsledning och genom seminarier och workshops. En särskild viktig ingrediens i programmet blir att arbeta med kompetensutveckling för rådgivare. Arbetet inom programmet bedrivs i nära samarbete med RådNu och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF i Alnarp) vid SLU.

Arbetssätt

Programmet ”Framgångsrikt företagande” ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för företagsledning inom de Gröna näringarna. Programmet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Lantbrukarnas kompetens i riskhantering har ökat.
  • Lantbrukarnas kompetens i hantering av komplexa finansieringsfrågor har ökat.
  • Lantbrukarnas marknadsorientering har ökat.

Programmets styrgrupp

Under våren 2021 tillträdde Janne Rundqvist som ordförande i programmet. Arbetet med att rekrytera verksamhetsledare och styrgrupp pågår.

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från Framgångsrikt Företagande

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.