Framgångsrikt Företagande

Målet med programmet Framgångsrikt företagande

är att genom en stärkt samverkan mellan företagare, forskning och rådgivare uppnå ett mer lönsamt företagande och stärkt konkurrenskraft inom lantbruket, samt hjälpa lantbrukare som vill ta över ett lantbruksföretag eller investera i sin befintliga verksamhet.

Programmets syfte

är att stärka företagarna inom de gröna näringarna i sin roll som företagsledare samt öka kunskapen kring planering och uppföljning inom bland annat ekonomi- och personalfrågor.

Målgrupp

  • Projektets primära målgrupp är kvinnor och män som driver företag inom de gröna näringarna i Västra Götaland och Halland.
  • Den sekundära målgruppen är de företag och aktörer som möjliggör ökad tillväxt och konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Till exempel rådgivare, branschorganisationer, leverantörer av teknik och insatsvaror samt institut, universitet och högskolor.

Aktuellt

Mark- och arrendepriser 2024

Inspelning från ett webbinar som arrangerades i december 2023, av Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap, ett projekt inom SLU Kompetenscentrum företagsledning.


Att hantera stress inom lantbruk - Inspirationsdag på Vara konserthus 22 november 2023

Onsdagen den 22 november hölls en inspirationsdag på Vara konserthus som var utformad för att ge stöd och kunskap till personer inom de gröna näringarna. Evenemanget var öppet för lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna, rådgivare och anhöriga, vilka alla välkomnades att delta för en dag fylld med information och möjlighet till ökad medvetenhet.

Målet med dagen var att erbjuda verktyg för att hantera och minska stress samt främja förebyggande åtgärder. Under dagen hölls presentationer av Björn Rudman, en erfaren terapeut specialiserad på stress, och Peter Lundqvist, professor i Arbetsvetenskap vid SLU som delade kunskap och forskning för att ge deltagarna insikter och stöd. Personliga berättelser från Fredrik Tidström och Erik Sundell gav en bild av hur man kan uppleva stress men gav också verktyg för att uppnå positiva förändringar.

Del 2 av föreläsningsserien

Den 6 december var andra omgången av stresshantering. Evenemanget var denna gång i Uddevalla och målet var som sist att erbjuda verktyg för att hantera och minska stress samt främja förebyggande åtgärder. Under dagen hölls presentationer av Björn Rudman, en erfaren terapeut specialiserad på stress. Personliga berättelser från Fredrik Tidström tillsammans med Björn Rudman, gav en bild av hur man kan uppleva stress men gav också verktyg för att uppnå positiva förändringar.

Dagen anordnades tillsammans med Agroväst Gröna Möten genom projektet KLIV - Ett kunskapsdrivet lantbruk i Väst.

Ytterligare ett tillfälle med samma tema kommer den 7 februari 2024

Inom programmet kommer vi att erbjuda ett ytterligare tillfälle den 7 februari i Boråstrakten. Anmälan för den 7 februari ligger uppe på gröna mötens hemsida: www.gronamoten.se. Varmt välkommen med din anmälan.


Framgångsrikt företagande är en del av projektet ”Ett kunskapsdrivet lantbruk i Väst”. Projektet pågår mellan 2023-05-01 till och med 2026-04-30

Projektet ska utveckla klustersamverkan inom de gröna näringarna, stärka stödstrukturerna för att sprida forskningsresultat och best practise samt öka samverkan mellan forskningsaktörer och företag verksamma inom lantbruksbranschen i Västsverige.

I projektet ett Kunskapsdrivet Lantbruk I Väst (KLIV) ingår följande delar:

  • Agroväst Gröna Möten - förmedla relevanta resultat från tillämpad forskning, nationellt och internationellt, till företag i lantbruksbranschen i Västsverige    
  • Framgångsrikt företagande - Syftet är att stärka företagarna inom de gröna näringarna i sin roll som företagsledare.
  • Tillväxt Trädgård Väst - Öka produktionen av trädgårdsprodukter i Västra Götaland, samt stärka konkurrenskraft och hållbarhet bland dess företag

Programmets styrgrupp:

Janne Rundqvist: Ordförande i styrgruppen. Ordf i Wermlands Mejeri och Nordamark, vice Ordförande i SLF, sitter i styrelsen för Spannex, ledamot KSLA
Thomas Perkiö: Sedan 2021 konsult i eget bolag, tidigare affärsområdeschef Arla, VD Scandinavian Poultry, produktionsdirektör HKScan Sweden, VD HKScan Danmark och UK, VD Siljans Chark
Per Hansson: SLU Kompetenscentrum företagsledning, Kunskapsnavet för företagsledning och entreprenörskap
Wilhelm Conradsson: Vice VD Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare AB
Lisa Gunnarsson: Halla Lantbruk, Edsvära
Agnes Falkenberg Brolin: Verksamhetsledare och projektledare Agroväst 

Med på foto från vänster: Janne Rundqvist, Thomas Perkiö, Agnes Falkenberg Brolin, Wilhelm Conradsson, Lisa Gunnarsson.


Allmänt om projektets första projektperiod 2021-2023

Första programperioden av Framgångsrikt företagande har pågått mellan 2021-01-01 till och med 2023-04-30 och var då en del av ERUF projektet ”Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion”.

Under projektet åren 2021-2023 ingick följande delar:

  • Företagande - Stärka företagarna inom de gröna näringarna i sin roll som företagsledare, framför allt vad gäller strategisk utveckling och marknad.
  • Trädgård - Ökad produktion av frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter.
  • Mark- och vattenvård - Fler åtgärder för att bibehålla och öka markens bördighet och motståndskraft mot torka och skyfall, minska växtnäringsläckage, samt skydda våra vattendrag.

Coronakrisen och kriget i Ukraina har visat på vår sårbarhet och aktualiserat frågan om Sveriges förmåga att försörja vår egen befolkning med mat. Vi är i hög grad beroende av import av mat från andra länder. De gröna näringarna är dessutom i hög grad beroende av säsongsarbetare från andra länder. Utvecklingen visar på färre men större lantbruksföretag med större arealer och djurbesättningar, vilket ställer ökade krav på företagsledaren vad gäller arbetsledning, affärsmannaskap och management. Även en alltmer föränderlig omvärld i form av till exempel teknikutveckling, klimatförändringar och ökade priser på insatsvaror ställer ökade krav på företagsledaren.

Nyheter

Biochar UF vinnare i kategorin Årets ekologiskt hållbara företag 2024

I fredag var det dags för Agroväst att ta plats i juryn för att kora årets vinnare på Ung Företagsamhets mässa i Lidköping. Nästan 200 st UF-företagare från hela Skaraborg...

Läs mer...

Välkommen Oskar – vår senaste talang på Agroväst!

Oskar är utbildad Agrotekniker och kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland och har ett stort intresse för djurproduktion i alla dess former men särskilt nötkötts- och lammproduktion. Han kommer...

Läs mer...

Nu är det dags för UF-mässa Skaraborg, där Agroväst är stolt tävlingsvärd för: Årets Ekologiskt hållbara företag.

Den 22 mars hälsar Ung Företagsamhet i Skaraborg välkomna till en sprudlande UF-mässa i Sparbanken Lidköping Arena! Där kommer UF-företagare från hela Skaraborg att ställa ut och sälja sina produkter...

Läs mer...

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från Framgångsrikt Företagande

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram