Framgångsrikt Företagande

Nyheter

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk lyfts i podd

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende...

Läs mer...

Lokal livsmedelsproduktion för ökad hållbarhet

Hållbarhetsveckan Vänersborg invigdes med Nuntorpsdagarna 16-17 oktober. En familjefest som i år satte extra fokus på FN:s globala mål. Alla programaktiviteter relaterades till pågående hållbarhetsarbete i närområdet. Ett digert program...

Läs mer...

Ledigt uppdrag på Agroväst

KOMMUNIKATÖR SOM SKAPAR VÄXTKRAFT Agroväst är klustermotorn för västsvenskt lantbruk med syfte att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lantbruksföretag. Nu söker vi en erfaren kommunikatör som kan driva och utveckla...

Läs mer...

Programmets syfte

Programmet Framgångsrikt Företagande syftar till att stärka lantbrukaren i rollen som företagsledare. Framgång som företagare fordrar ett helhetstänk på företaget. Programmet fokuserar särskilt på två områden där studier visar att lantbrukare själva upplever att de behöver ökad kompetens – strategisk utveckling och marknad.
Strategisk utveckling handlar bl.a. om att lotsa företaget i en föränderlig omvärld och att styra företaget så att dagliga mål leder mot långsiktiga mål. Ett viktigt område för strategisk utveckling är att öka kompetensen för att hantera risker (ex. politiska, väder-, teknik-, biologirisker). Ett annat område handlar om att utveckla beslutsstöd för att finansiera t.ex. ägarskiften, nystartande och investeringar. Att utveckla ett marknadsperspektiv kan t.ex. innebära att öka sin kompetens om omvärlden. Det kan också innebära att söka nya vägar för företagets produkter, att utveckla sina produkter, att utveckla nya samarbeten och att bygga varumärken.
Programmet Framgångsrikt Företagande kommer främst att fokusera på kompetensutveckling inom ovanstående områden. Detta kan t.ex. ske genom att stödja utveckling av ett verktyg för riskhantering, utveckling av målstyrnings- och beslutsstöd i företagsledning, en högre kurs i företagsledning och genom seminarier och workshops. En särskild viktig ingrediens i programmet blir att arbeta med kompetensutveckling för rådgivare. Arbetet inom programmet bedrivs i nära samarbete med RådNu och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF i Alnarp) vid SLU.

Arbetssätt

Programmet ”Framgångsrikt företagande” ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för företagsledning inom de Gröna näringarna. Programmet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Lantbrukarnas kompetens i riskhantering har ökat.
  • Lantbrukarnas kompetens i hantering av komplexa finansieringsfrågor har ökat.
  • Lantbrukarnas marknadsorientering har ökat.

Programmets styrgrupp

Under våren 2021 tillträdde Janne Rundqvist som ordförande i programmet. Arbetet med att rekrytera verksamhetsledare och styrgrupp pågår.

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från Framgångsrikt Företagande

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.