Framgångsrikt Företagande

Nyheter

REFRAME - kortare handelsvägar för lokal mat

Västra Götaland har varit pilot för Sverige inom satsningen REFRAME under drygt fyra år. Under den här tiden har en rad aktiviteter genomförts för att stimulera till kortare handelskedjor där...

Läs mer...

Miljonsatsning på lantbruksinnovation

Snabbfotade små och medelstora företags förmåga att utveckla idéer till lönsamma innovationer kommer skapa tillväxt och hög sysselsättningsgrad i Västra Götaland. Vi behöver främja nyföretagande, företagsetableringar och stimulera entreprenörskap för...

Läs mer...

Webbinarieserie om framtidens skogsbruk

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, det vill säga där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel...

Läs mer...

Programmets syfte

Programmet Framgångsrikt Företagande syftar till att stärka lantbrukaren i rollen som företagsledare. Framgång som företagare fordrar ett helhetstänk på företaget. Programmet fokuserar särskilt på två områden där studier visar att lantbrukare själva upplever att de behöver ökad kompetens – strategisk utveckling och marknad.
Strategisk utveckling handlar bl.a. om att lotsa företaget i en föränderlig omvärld och att styra företaget så att dagliga mål leder mot långsiktiga mål. Ett viktigt område för strategisk utveckling är att öka kompetensen för att hantera risker (ex. politiska, väder-, teknik-, biologirisker). Ett annat område handlar om att utveckla beslutsstöd för att finansiera t.ex. ägarskiften, nystartande och investeringar. Att utveckla ett marknadsperspektiv kan t.ex. innebära att öka sin kompetens om omvärlden. Det kan också innebära att söka nya vägar för företagets produkter, att utveckla sina produkter, att utveckla nya samarbeten och att bygga varumärken.
Programmet Framgångsrikt Företagande kommer främst att fokusera på kompetensutveckling inom ovanstående områden. Detta kan t.ex. ske genom att stödja utveckling av ett verktyg för riskhantering, utveckling av målstyrnings- och beslutsstöd i företagsledning, en högre kurs i företagsledning och genom seminarier och workshops. En särskild viktig ingrediens i programmet blir att arbeta med kompetensutveckling för rådgivare. Arbetet inom programmet bedrivs i nära samarbete med RådNu och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF i Alnarp) vid SLU.

Arbetssätt

Programmet ”Framgångsrikt företagande” ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för företagsledning inom de Gröna näringarna. Programmet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Lantbrukarnas kompetens i riskhantering har ökat.
  • Lantbrukarnas kompetens i hantering av komplexa finansieringsfrågor har ökat.
  • Lantbrukarnas marknadsorientering har ökat.

Programmets styrgrupp

Målsättningen är att under 2020 identifiera en ordförande samt forma en styrgrupp för programmet. Även attrahera medel för att tillsätta en verksamhetsledare för programmet som kan börja bygga upp verksamheten inom programmet. Arbetet ska ske i nära dialog med lantbruket och SLU Kompetenscentrum Företagande och deras forskargrupp kring företagsledning.

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från Framgångsrikt Företagande

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.