Framgångsrikt Företagande

Nyheter

Ökad precision i spridning av flytgödsel

Det finns stora vinster att göra genom att öka precisionen i spridningstekniken av flytgödsel. Samtidigt gäller det att innovationer är kostnadseffektiva och enkla för att de ska få genomslag.  Ranaverken har...

Läs mer...

Agroväst kompetensstärker för robustare matproduktion

Genom två nya verksamhetsledare ökas kapaciteten för Agroväst att agera som klustermotor för de gröna näringarna i Västsverige. Kommande två åren riktas extra insatser inom områdena trädgård och mark- och...

Läs mer...

Låna och testkör fossilfria lantbruksmaskiner

Utsläppens negativa effekter i samhället lyfts särskilt i Västra Götalands strategi för 2021-2030. Det satsas framåt särskilt på områden som elektrifiering och digitalisering. Lantbrukssektorn har i sin färdplan satt målet...

Läs mer...

Programmets syfte

Programmet Framgångsrikt Företagande syftar till att stärka lantbrukaren i rollen som företagsledare. Framgång som företagare fordrar ett helhetstänk på företaget. Programmet fokuserar särskilt på två områden där studier visar att lantbrukare själva upplever att de behöver ökad kompetens – strategisk utveckling och marknad.
Strategisk utveckling handlar bl.a. om att lotsa företaget i en föränderlig omvärld och att styra företaget så att dagliga mål leder mot långsiktiga mål. Ett viktigt område för strategisk utveckling är att öka kompetensen för att hantera risker (ex. politiska, väder-, teknik-, biologirisker). Ett annat område handlar om att utveckla beslutsstöd för att finansiera t.ex. ägarskiften, nystartande och investeringar. Att utveckla ett marknadsperspektiv kan t.ex. innebära att öka sin kompetens om omvärlden. Det kan också innebära att söka nya vägar för företagets produkter, att utveckla sina produkter, att utveckla nya samarbeten och att bygga varumärken.
Programmet Framgångsrikt Företagande kommer främst att fokusera på kompetensutveckling inom ovanstående områden. Detta kan t.ex. ske genom att stödja utveckling av ett verktyg för riskhantering, utveckling av målstyrnings- och beslutsstöd i företagsledning, en högre kurs i företagsledning och genom seminarier och workshops. En särskild viktig ingrediens i programmet blir att arbeta med kompetensutveckling för rådgivare. Arbetet inom programmet bedrivs i nära samarbete med RådNu och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF i Alnarp) vid SLU.

Arbetssätt

Programmet ”Framgångsrikt företagande” ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för företagsledning inom de Gröna näringarna. Programmet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Lantbrukarnas kompetens i riskhantering har ökat.
  • Lantbrukarnas kompetens i hantering av komplexa finansieringsfrågor har ökat.
  • Lantbrukarnas marknadsorientering har ökat.

Programmets styrgrupp

Målsättningen är att under 2020 identifiera en ordförande samt forma en styrgrupp för programmet. Även attrahera medel för att tillsätta en verksamhetsledare för programmet som kan börja bygga upp verksamheten inom programmet. Arbetet ska ske i nära dialog med lantbruket och SLU Kompetenscentrum Företagande och deras forskargrupp kring företagsledning.

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från Framgångsrikt Företagande

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.