Kontakt

Kontakta oss på Agroväst.

Kristina Anderback

Senior rådgivare/Senior Advisor

Epost: kristina.anderback[at]agrovast.se

Telefon: 0705 – 16 61 16

Thomas Börjesson

Projektledare/Project Manager

Epost: Thomas.borjesson[at]agrovast.se

Telefon: 0705 – 59 85 59

Mats Emilson

VD/CEO

Epost: mats.emilson[at]agrovast.se

Telefon: 0706 – 70 03 00

Åke Fridolfsson

Ekonom/Controller

Epost: ake.fridolfsson[at]agrovast.se

Telefon: 0761 – 07 81 74

Kristine Ivarsson

Verksamhetsledare Tillväxt trädgård Väst

Epost: kristine.ivarsson[at]agrovast.se

Telefon: 0703 – 66 04 56

Jens Juul

Processledare SmartAgri

Epost: jens.juul[at]agrovast.se

Telefon: 0761 – 07 81 72

Camilla Linder

Verksamhetsledare Energigården

Epost: camilla.linder[at]agrovast.se

Telefon: 0761 – 07 81 71

Matilda von Rosen

Innovationscoach SmartAgri/Projektledare Smart Agtech

Epost: matilda.vonrosen[at]agrovast.se

Telefon: 0722 – 34 16 00

Janne Rundqvist

Projektledare/Project Manager SmartAgri Hubs

Epost: janne.rundqvist[at]agrovast.se

Telefon: 0705 – 83 06 28

Maria Hjortmark

Projektledare/Project Manager

Epost: maria.hjortmark[at]agrovast.se

Telefon: 0732 – 44 47 11

Ulrika Åkesson

Projektledare/Project Manager

Epost: ulrika.akesson[at]agrovast.se

Telefon: 0703 – 10 56 30

Madeleine Vendel

Web- och projektkoordinator

Epost: madeleine.vendel[at]agrovast.se

Telefon: 0761 – 07 81 73

Caroline Dahrén

Lokal samordnare/local coordinator
Gröna Möten Sjuhärad

Epost: caroline.dahren[at]agrovast.se

Telefon: 0708-29 09 18

Ann Hjalmarsson

Assisterande lokal samordnare
Gröna Möten Sjuhärad

Epost: ann.hjalmarsson[at]agrovast.se

Telefon: 0325-618600