SmartAgri

Verksamhetsidé

SmartAgri skall praktiskt informera, hjälpa och stödja företag att med digitalisering och ny teknik utveckla sina nuvarande och framtida produkter och tjänster i syfte att stärka er konkurrenskraft i den pågående digitala revolutionen inom agrara näringar och livsmedel.

Agroväst Livsmedel, Science Park Skövde och RISE har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket att hjälpa teknik- och livsmedelsföretag med koppling till Västra Götaland och Halland att se möjligheterna, anpassa sig och klara konkurrensen i det DIGITALA TEKNIKSPRÅNGET som sker JUST NU!

         

Verkar du inom små och medelstora IT- och teknikföretag?

SmartAgri vänder sig till befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag, primärt i Västsverige, som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion. Inom projektet kan vi erbjuda dig stöd och hjälp med att initiera och genomföra processer och projekt som bidrar till utvecklingen av nya smarta produkter och tjänster.

Vill du veta mer, kontakta processledare Anders Johansson på Agroväst >>>

Projektet kommer även att arrangera nätverksaktiviteter för kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Projektbakgrund

Från hästplogar och liar till rymdteknik, sensorer och robotar. Lantbruket står inför sin fjärde revolution. EU och FN beräknar att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till år 2050 som följd av befolkningsutveckling och att människor i fler länder kan och vill äta mer. Samtidigt ökar behovet av jordbruksgrödor för bioenergi och naturfiber till följd av vår strävan i fossilfritt samhälle. För att intensifiera produktionen på en jord bestående av ändliga resurser krävs nya hållbara, mer effektiva sätt att producera mat. En viktig del i lösningen av denna utmaning är utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och livsmedelsproduktion.
AgTech-branschen är i stark tillväxt och börjar bli högintressant för investerare. Västsverige har unika förutsättningar i form av IT- och teknikföretag, värdekedjor, forskningsaktörer och innovationsmiljöer som bidrar med ny kunskap och lösningar till en av Europas och världens största utmaningar och skapar tillväxt i regionala företag.

Projektpartners

   
Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara.

Science Park Skövde driver och utvecklar den öppna innovationsmiljön Science Park Skövde som är en prioriterad forsknings- och innovationsmiljö i Västra Götaland för utveckling av IT-sektorn. Science Park Skövde erbjuder stöd till entreprenörer med skalbara idéer, företag som vill öka sin förmåga till innovation, samt konstellationer av företag och/eller forskare och offentlig verksamhet som vill bedriva kunskapsutveckling i samverkan för den egna verksamheten. I Science Park Skövde finns ett 70-tal kunskapsintensiva företag. Miljöns fokus är IT, som teknologi och i dess tillämpningsområden, bland annat simulering och optimering för att skapa effektiva beslutsstödsystem i tillverkningsindustrin, finanssektorn etc.

RISE logotype

RISE är ett oberoende forskningsinstitut, ägt av svenska staten, som erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, provning och analys, utbildning och verifiering.

Enheten för Jordbruk och livsmedel på RISE, med kontor på SLU Campus i Skara, erbjuder forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion, industri och handel, till konsumentledet.

Projektet finansieras av:

Skaraborgs Kommunalförbund

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram