SmartAgri

Verksamhetsidé

SmartAgri skall praktiskt informera, hjälpa och stödja företag att med digitalisering och ny teknik utveckla sina nuvarande och framtida produkter och tjänster i syfte att stärka er konkurrenskraft i den pågående digitala revolutionen inom agrara näringar och livsmedel.

Agroväst Livsmedel, Gothia Innovation och RISE har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket att hjälpa teknik- och livsmedelsföretag med koppling till Västra Götaland och Halland att se möjligheterna, anpassa sig och klara konkurrensen i det DIGITALA TEKNIKSPRÅNGET som sker JUST NU!

Nyheter från projekt Smart Agri

SmartAgri har lanserat en egen webbsida. Läs senaste nytt inom SmartAgri här:

Länk till SmartAgris hemsida

SmartAgri arrangerar seminarieserie riktat till animalieproduktion med fokus på digitalisering. Seminarieserien kallas Det Digitala Djuret och startar i mars 2019. Håll utkik efter våra inbjudningar på smartagri.se och gronamoten.se

SmartAgri arrangerar kick-off 7 februari 2018 på Assar Innovationscentrum i Skövde

7 februari startar den viktigaste satsningen inom digitalisering av företag inom lantbruksteknik- och livsmedelsföretag 2018. Boka in detta datum!
Missa inte startpunkten för den viktigaste satsningen för teknikföretag inom jordbrukssektorn och livsmedelsföretag 2018. Anmäl dig redan idag!

Häng med på trendspaning inom digital teknik. Dagens föredragshållare:
• Göran Adlén, framtidsanalytiker och creative director.
• Johans Stahre, professor på Chalmers inom innovation och produktionssystem.
• Matts Lilja, entreprenören berättar om sin resa mot vår digitala framtid.
• Carsten Klausen, VD på Svenska Foder berättar om deras digitala målbild.

Vi vänder oss till företagsledare, entreprenörer och produktutvecklare inom teknikföretag i lantbrukssektorn och livsmedelsindustri.
Välkommen med din anmälan direkt till ove.konradsson@agrovast.se.
Kick-offen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Nyrekryterade till projektet

Ove Konradsson processleder samverkansinitiativet SmartAgri. Ove har en gedigen bakgrund med flera år i ledande positioner inom livsmedelsbranschen och ett stort intresse för ny teknik.
En annan ny kraft vi rekryterat för uppdraget är Jens Juul. Jens har lång erfarenhet som testingenjör inom flygindustrin. Han börjar sin tjänst i februari och kommer närmast från GKN Sweden R&T.

Verkar du inom små och medelstora IT- och teknikföretag?

SmartAgri vänder sig till befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag, primärt i Västsverige, som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion. Inom projektet kan vi erbjuda dig stöd och hjälp med att initiera och genomföra processer och projekt som bidrar till utvecklingen av nya smarta produkter och tjänster. Vill du veta mer, kontakta processledare Ove Konradsson på Agroväst >>>

Projektet kommer även att arrangera nätverksaktiviteter för kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Projektbakgrund

Från hästplogar och liar till rymdteknik, sensorer och robotar. Lantbruket står inför sin fjärde revolution. EU och FN beräknar att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till år 2050 som följd av befolkningsutveckling och att människor i fler länder kan och vill äta mer. Samtidigt ökar behovet av jordbruksgrödor för bioenergi och naturfiber till följd av vår strävan i fossilfritt samhälle. För att intensifiera produktionen på en jord bestående av ändliga resurser krävs nya hållbara, mer effektiva sätt att producera mat. En viktig del i lösningen av denna utmaning är utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och livsmedelsproduktion.
AgTech-branschen är i stark tillväxt och börjar bli högintressant för investerare. Västsverige har unika förutsättningar i form av IT- och teknikföretag, värdekedjor, forskningsaktörer och innovationsmiljöer som bidrar med ny kunskap och lösningar till en av Europas och världens största utmaningar och skapar tillväxt i regionala företag.

Projektpartners

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara.

Gothia Innovation AB driver och utvecklar den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park, GSP, i Skövde som är en prioriterad forsknings- och innovationsmiljö i Västra Götaland för utveckling av IT-sektorn. Gothia Innovation erbjuder stöd till entreprenörer med skalbara idéer, företag som vill öka sin förmåga till innovation, samt konstellationer av företag och/eller forskare och offentlig verksamhet som vill bedriva kunskapsutveckling i samverkan för den egna verksamheten. I Gothia Science Park finns ett 70-tal kunskapsintensiva företag. Miljöns fokus är IT, som teknologi och i dess tillämpningsområden, bland annat simulering och optimering för att skapa effektiva beslutsstödsystem i tillverkningsindustrin, finanssektorn etc.

RISE är ett oberoende forskningsinstitut, ägt av svenska staten, som erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, provning och analys, utbildning och verifiering.

Enheten för Jordbruk och livsmedel på RISE, med kontor på SLU Campus i Skara, erbjuder forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion, industri och handel, till konsumentledet.

Projektet finansieras av: