Foderstatsberäkningar

Foderstatsberäkningar på försöksserierna proteinvallar och kvävestrategi till blandvall.
Analysvärden och avkastningsnivåer sammanställs från proteinvallsförsöken för beräkning av foderstater. Syftet är att hitta ekonomiskt optimum av råproteinnivå, proteinkvalitet och energi.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.