Foderstatsberäkningar

Foderstatsberäkningar på försöksserierna proteinvallar och kvävestrategi till blandvall.
Analysvärden och avkastningsnivåer sammanställs från proteinvallsförsöken för beräkning av foderstater. Syftet är att hitta ekonomiskt optimum av råproteinnivå, proteinkvalitet och energi.