Hållbarhet och lönsamhet för gröna näringar

mer om agroväst

Aktuellt

Ledigt uppdrag på Agroväst

20211025
KOMMUNIKATÖR SOM SKAPAR VÄXTKRAFT Agroväst är klustermotorn för västsvenskt lantbruk med syfte att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lantbruksföretag. Nu söker vi en erfaren kommunikatör som kan driva och utveckla kommunikationen inom våra program- och verksamhetsområden. Vem är du? Som person har du ett stort driv, är van vid att prioritera ditt arbete och att […]
Läs Mer

This is Europe lyfter svenska konsumenters intresse för lokal mat

20211013
23 september 2021 hölls FN:s toppmöte om framtidens hållbara livsmedelssystem. Världens länder har engagerat sig och gett inspel till fem olika spår som sammanställts med exempel på åtgärder som bör prioriteras. Ett område tittar särskilt på hur vi ställer om till mer hållbara konsumtionsmönster. I rapporten pekas bland annat på vikten av att minska avståndet […]
Läs Mer

Nordiskt möte om klimatomställning

20211008
Jordbruket i Norden står inför en stor utmaning inför omställningen från fossil till förnybar energi. Det finns mycket kvar att göra inom till exempel förnybara drivmedel och torkning av spannmål. Lantbruket behöver även utveckla sin stora potential att genom nya odlingsmetoder öka kolinlagringen i marken. Klimat- och miljöomställningen behöver snabbas på och insatser krävs som […]
Läs Mer
1 2 3 83

Programområden

Agroväst driver ett antal olika program och verksamheter, som samverkar med de strategiska satsningarna vid SLU i Skara. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar till att nå gemensamma mål för de gröna näringarna i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.
läs mer

Våra senaste projekt

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.