Hållbarhet och lönsamhet för gröna näringar

mer om agroväst

Aktuellt

Bonde Compagniet mot ett mer klimatneutralt lantbruk

20220628
Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. För att uppnå detta vill […]
Läs Mer

Workshop om klusteraktiviteter

20220617
Funderar du på hur vi ska minska förlusterna av näringsämnen eller vill du vara med och bredda policy-diskussionerna kring integrerat växtskydd (IPM), växtnäring (INM) och ekologisk produktion? Inom ramen för projektet PestNu, finansierat av H2020, anordnas den första workshopen om klusteraktiviteter den 7 juli 2022 i Thessaloniki och man kan delta både fysiskt och virtuellt. […]
Läs Mer

Tips! ERFA-möte Naturliga fiender den 20 juni

20220524
Lär dig mer om naturliga fiender och hur de bekämpar skadedjur. Du får titta på och diskutera åtgärder för att gynna nyttodjur, åtgärder som ger föda och skydd till de vanligaste predatorerna och parasiterna. Mer information och fullständigt program finns på extremvader.se. Sista anmälningsdag torsdag den16 juni. Länk till inbjudan och anmälan>>>
Läs Mer
1 2 3 90

Programområden

Agroväst driver ett antal olika program och verksamheter, som samverkar med de strategiska satsningarna vid SLU i Skara. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar till att nå gemensamma mål för de gröna näringarna i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.
läs mer

Våra senaste projekt

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.