Climate Farm Demo - Resan mot klimatsmarta jordbruksmetoder

Climate Farm Demo ska stärka europeiska lantbrukares kapacitet att implementera, demonstrera och ta till sig klimatsmarta jordbruksmetoder i hela EU och därmed minska växthusgasutsläppen med minst 30% under projektets livslängd. Klimatsmart jordbruk innefattar både klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.  

I det sjuåriga projektet (t o m september 2029) samarbetar 81 organisationer från 28 olika länder under ledning av IDELE - Institut de l'elevage och ACTA - Association de Coordination Technique Agricole.

Organisationerna som medverkar är bland andra rådgivningsorganisationer, universitet och forskningsinstitut och lantbrukarorganisationer.

En fullständig lista på projektpartners finns på https://climatefarmdemo.eu/consortium/ 

Agroväst är den enda svenska organisationen i projektet. 

Climate Farm Demo | Agroväst

Nätverk av 1.500 demogårdar varav 25 st i Sverige

I projektet kommer ett nätverk av 1500 demogårdar (Pilot Demo Farms -PDF) etableras för att öka kunskapsutbytet om klimatsmart jordbruk. Demogårdarna kommer få rådgivning för att ta fram en handlingsplan kring klimatsmarta jordbruksmetoder och sedan genomföra dessa under projektets gång. Varje demogård kommer vara värd för tre demonstrationer där lantbrukaren berättar om åtgärder och erfarenheter om klimatsmarta metoder som man arbetar med på den egna gården.
I Sverige kommer det att finnas 25 demogårdar.  

Vill du göra din gård redo för klimatförändringen?

 • Är du orolig för klimatförändringarnas inverkan på ditt jordbruksföretag?
 • Vill du lära dig hur du kan genomföra och demonstrera klimatsmarta metoder på din gård?
 • Är du intresserad av att dra nytta av ny kunskap och erfarenheter från både vetenskap och praktik från hela Europa?
 • Gillar du att utbyta erfarenheter med och lära dig av andra jordbrukare?
 • Vill du ha fri tillgång till expertkunskap från hela Europa?

Sänd en intresseanmälan om du vill veta mer om projektet och bli en av våra Demogårdar.

Climate Farm Demo - Agroväst

Aktuellt!
Årligt möte hölls på Irland för projektet Climate Farm Demo 2023

Under tre intensiva dagar i oktober hölls det årliga mötet för Climate Farm Demo på Irland med Teagask som värd.

Programmet under dagarna innehöll tips på hur man bäst genomför gårdsvisningar, presentation av klimatberäkningsmodeller, arbetet framåt för nationella koordinatorer och tematiska ledare, gårdsbesök och mycket mer.

Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD

Etablering av Living Labs

Inom projektet ska även 10 st "Living Labs" etableras, där lantbrukare kan testa olika tekniker i sitt eget sammanhang och lära av varandra.

I Sverige kommer ett "Living lab" att utvecklas i samarbete med Biogas västra Skaraborg. 

Inom projektet kommer man också arbeta med att jämföra olika klimatberäkningsmodeller samt analysera och demonstrera ersättningsmodeller för klimatsmart lantbruk. 

Fördelning av gårdar i projektet

Climate Farm Demo | Agroväst
Pilotgårdarnas fördelning mellan djurproduktion, växtodling och trädgårdsodling samt ekologisk produktion. 

Effekten Climate Farm Demo strävar efter att uppnå är:

 • En 30 % minskning av växthusgasutsläppen under projektet
 • 4500 demoevenemang på demo-gårdarna som når 150 000 lantbrukare
 • 250 000 aktörer engagerade i person till person-lärande
 • 27 nationella spridnings- och kommunikationsstrategier
 • Hög positiv inverkan på jordbrukare, jordbruksföretag, konsumenter och samhället

Projektnamn:

A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SMART SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE
Projektnummer: 101060212
Internt projektnummer: 5680

Finansiär:

EU flag - funded by the European Union

Lead partner:

Acta - project CFD | Agroväst
Climate Farm Demo | Agroväst

För mer information kontakta:

Andrea von Essen
Projektledare Agroväst

Kontaktuppgifter

Facebook logo

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram