Mjölkprogrammet

Nyheter

Sparbanken Skaraborgs innovationspris delas ut 29 september

Hållbarhet inom gröna näringar är ämnet för de tävlingsbidrag som lämnats in till SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris. Prisutdelningen sker på SLU campus i Skara onsdag den 29:e september...

Läs mer...

Agroväst sprider kunskap utifrån EU:s Farm-to-Fork-strategi

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk. EU har som mål att...

Läs mer...

Aktuellt inom grön bioraffinering

Konceptet Green Valleys rymmer olika perspektiv kopplat till cirkulär bioekonomi och ökad markeffektivitet. Under denna vecka genomförs tre webbinarier som beskriver konceptet utifrån en gårdsanpassad lösning där biogasproduktion kombineras med...

Läs mer...

Styrgruppen 2022

Programmets syfte

Programmet arbetar med hela kedjan från fält till mjölk. Redan 1992 startades en samverkansplattform efter rekommendationer från forskare, styrgrupp och projektråd. Därifrån gavs stöd till ett antal mindre delprojekt. Något som sedan snabbt växte till sig. Gemensamt mål för alla projekt är att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med hjälp av direkt tillämpbara resultat, säger Elisabet Nadeau, programansvarig för Mjölkprogrammet.

Arbetssätt

Mjölkprogrammet ska fortsätta vara en arena som samlar aktörer med intresse för mjölkproduktion. Mjölkprogrammet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett

Långsiktiga effektmål

  • Utnyttjandet av protein från vallen har förbättrats, vilket gett ökad andel gårdsproducerat protein och därmed ökad lönsamhet för lantbrukaren.
  • Kompetensen hos lantbrukare och rådgivare om grovfodrets kvalitet, djurens skötsel och hygien och dess inverkan på mjölkkvalitet samt djurhälsa har ökat.
  • Lantbrukarnas kunskaper om arronderingens betydelse för gården har ökat.

 

Programmets styrgrupp

Bengt Engdahl, Falköpings mejeri, ordförande
Lina Persson, Gäsene mejeri
Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Camilla Krokeus, Länsstyrelsen
Cecilia Lindahl, Lantmännen
John Jakobsson, Konsil Scandinavia
Horst Auerbach, Konsil Europe
Helena Börjesson, Växa Sverige
Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Elisabet Nadeau, SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad

Projekt i programmen

Utnyttja vallensilagets protein

Läs mer

Ensilagekvalitet av gräs och rödklöver/gräsvall

Läs mer

Utvärdering av smältbar fiber hos rörsvingel

Läs mer

Foderstatsberäkningar

Läs mer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.