Mjölkprogrammet

Programmets syfte

Programmet arbetar med hela kedjan från fält till mjölk. Redan 1992 startades en samverkansplattform efter rekommendationer från forskare, styrgrupp och projektråd. Därifrån gavs stöd till ett antal mindre delprojekt. Något som sedan snabbt växte till sig. Gemensamt mål för alla projekt är att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med hjälp av direkt tillämpbara resultat.

Arbetssätt

Mjölkprogrammet ska fortsätta vara en arena som samlar aktörer med intresse för mjölkproduktion. Mjölkprogrammet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Utnyttjandet av protein från vallen har förbättrats, vilket gett ökad andel gårdsproducerat protein och därmed ökad lönsamhet för lantbrukaren.
  • Kompetensen hos lantbrukare och rådgivare om grovfodrets kvalitet, djurens skötsel och hygien och dess inverkan på mjölkkvalitet samt djurhälsa har ökat.
  • Lantbrukarnas kunskaper om arronderingens betydelse för gården har ökat.
Mjölkprogrammet | Agroväst

Artikel i Gröna Affärer december 2023.

Styrgruppen 2022

Programmets styrgrupp

Bengt Engdahl, Falköpings mejeri, ordförande
Lina Persson, Gäsene mejeri
Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Camilla Krokeus, Länsstyrelsen
Cecilia Lindahl, Lantmännen
John Jakobsson, Konsil Scandinavia
Horst Auerbach, Konsil Europe
Torbjörn Lundborg, Växa Sverige
Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Dan-Axel Danielsson, SLU programansvarig

Finanisärer

SLU-logotype
Lantmännen logo
Konsil logoytpe | Agroväst
Konsil Europe logoytpe | Agroväst

Nyheter

Hur säkerställer man att spannmål till barnmat är säker och hållbart producerad? Läs slutrapporten

Nu finns vår slutrapport för projektet Baby Grain Passport att läsa! "I projektet har vi arbetat med att ta fram verktyg för produktion av säker och hållbar spannmål till barnmat",...

Läs mer...

Vi önskar en trevlig sommar!

Nu tar vi lite paus i vårt arbete och njuter av sommar och sol och fyller på med ny energi. Under våren har vi fått ta del av spännande resultat...

Läs mer...

Somriga aktiviteter i projektet DivGrass

Just nu pågår aktiviteter i fält med att samla in gräs från olika testgårdar som sedan ska utvärderas. De prover som tas nu sorteras upp i gräs, baljväxter och örter...

Läs mer...

Projekt i programmen

Utnyttja vallensilagets protein

Läs mer

Ensilagekvalitet av gräs och rödklöver/gräsvall

Läs mer

Utvärdering av smältbar fiber hos rörsvingel

Läs mer

Foderstatsberäkningar

Läs mer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram