Mjölkprogrammet

Programmets syfte

Programmet arbetar med hela kedjan från fält till mjölk. Redan 1992 startades en samverkansplattform efter rekommendationer från forskare, styrgrupp och projektråd. Därifrån gavs stöd till ett antal mindre delprojekt. Något som sedan snabbt växte till sig. Gemensamt mål för alla projekt är att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med hjälp av direkt tillämpbara resultat.

Arbetssätt

Mjölkprogrammet ska fortsätta vara en arena som samlar aktörer med intresse för mjölkproduktion. Mjölkprogrammet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Utnyttjandet av protein från vallen har förbättrats, vilket gett ökad andel gårdsproducerat protein och därmed ökad lönsamhet för lantbrukaren.
  • Kompetensen hos lantbrukare och rådgivare om grovfodrets kvalitet, djurens skötsel och hygien och dess inverkan på mjölkkvalitet samt djurhälsa har ökat.
  • Lantbrukarnas kunskaper om arronderingens betydelse för gården har ökat.
Mjölkprogrammet | Agroväst

Artikel i Gröna Affärer december 2023.

Styrgruppen 2022

Programmets styrgrupp

Bengt Engdahl, Falköpings mejeri, ordförande
Lina Persson, Gäsene mejeri
Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Camilla Krokeus, Länsstyrelsen
Cecilia Lindahl, Lantmännen
John Jakobsson, Konsil Scandinavia
Horst Auerbach, Konsil Europe
Torbjörn Lundborg, Växa Sverige
Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Dan-Axel Danielsson, SLU programansvarig

Finanisärer

SLU-logotype
Lantmännen logo
Konsil logoytpe | Agroväst
Konsil Europe logoytpe | Agroväst

Nyheter

Vi har fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

I vårt projekt SmartAgri stöttar vi tillsammans med och Högskolan i Skövde för närvarande fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar. Studenterna från högskolan önskar intervjua lantbrukare...

Läs mer...

Välkommen Oskar – vår senaste talang på Agroväst!

Oskar är utbildad Agrotekniker och kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland och har ett stort intresse för djurproduktion i alla dess former men särskilt nötkötts- och lammproduktion. Han kommer...

Läs mer...

Nyfiken på Agroväst? Kom och träffa oss på Agroteknikernas branschdag på Uddetorp

Datum: 5 mars 2024, kl. 13-16Plats: Naturbruksskolan Uddetorp, Skara Välkommen att träffa Amanda och Oskar. De finns på plats under eftermiddagen för att prata examensarbete och ge er en inblick...

Läs mer...

Projekt i programmen

Utnyttja vallensilagets protein

Läs mer

Ensilagekvalitet av gräs och rödklöver/gräsvall

Läs mer

Utvärdering av smältbar fiber hos rörsvingel

Läs mer

Foderstatsberäkningar

Läs mer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram