Finansiärer

Agrovästs basfinansiering kommer från:

Logo Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Samtliga finansiärer:

 • Falköpings Mejeri
 • Gäsene Mejeri
 • Hushållningssällskapet Sjuhärad
 • Interreg North Sea Region
 • Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack
 • Jordbruksverket
 • Konsil Europé GmbH
 • Konsil Scandinavia AB
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • LRF - Lantbrukarnas Riksförbund
 • LRF - Västra Götaland
 • Nötkreatursstiftelsen Skaraborg
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Slakteriföretagen
 • Stiftelsen Lantbruksforskning
 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Sparbanksstiftelsen Skaraborg
 • Svenska Lantmännen
 • Tillväxt Trädgård
 • Lantmännenstiftelsen
 • Västra Götalandsregionens Miljönämnd
 • Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd
 • Yara

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram