Finansiärer

Agrovästs basfinansiering kommer från:

 

Samtliga finansiärer:

Falköpings Mejeri

Gäsene Mejeri

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Interreg North Sea Region

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack

Jordbruksverket

Konsil Europé GmbH

Konsil Scandinavia AB

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

LRF – Västra Götaland

Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Skaraborgs Kommunalförbund

Slakteriföretagen

Stiftelsen Lantbruksforskning

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Svenska Lantmännen

Tillväxt Trädgård

Lantmännenstiftelsen

Västra Götalandsregionens Miljönämnd

Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd

Yara