Finansiärer

Agrovästs basfinansiering kommer från:

Samtliga finansiärer:

Falköpings Mejeri

Gäsene Mejeri

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Interreg North Sea Region

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack

Jordbruksverket

Konsil Europé GmbH

Konsil Scandinavia AB

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

LRF - Västra Götaland

Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Skaraborgs Kommunalförbund

Slakteriföretagen

Stiftelsen Lantbruksforskning

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Svenska Lantmännen

Tillväxt Trädgård

Lantmännenstiftelsen

Västra Götalandsregionens Miljönämnd

Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd

Yara

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram