Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst

Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst (KLIV) tar vid efter en tidigare satsning kallad Gröna möten. Genom aktiviteter med starkare koppling till forskning och innovation som ska bidra ytterligare till genomförande av Agrovästs program inom olika områden. Framgångsrikt företagande, Tillväxt Trädgård Väst, Mark- och vattenvård, Mjölkprogrammet, Nöt- och lammköttsprogrammet och Precisionsodling är FoI programmen som ska gemensamt utveckla projektet framåt.

Projektet ska utveckla klustersamverkan inom de gröna näringarna, stärka stödstrukturerna för att sprida forskningsresultat och best practise samt öka samverkan mellan forskningsaktörer och företag verksamma inom lantbruksbranschen i Västsverige.

Projektinnehåll och målsättning

Produktionen i Västsverige behöver öka för att stärka livsmedelsförsörjning och beredskap för att bättre kunna möta förändrad efterfrågan och kriser, som exempelvis under pandemin och i samband med kriget i Ukraina. Höga priser på insatsvaror som energi och drivmedel har aktualiserat behovet av ökad produktion och högre självförsörjningsgrad för mat, foder och förnybar energi. Även klimatförändringarna tydliggör nyttan av en mer robust livsmedelsförsörjning.

Syftet med Kunskapsdrivet lantbruk i väst är att ge företagarna tillgång till de senaste forskningsrönen och att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändringar från föregångare i branschen. Detta kan både stärka deras lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion för att möta utmaningarna som vi ser i branschen.

Målet är att lantbruksbranschen i Västsverige ska få bättre förutsättningar att ta till sig nya arbetssätt, metoder och tekniker som både kommer bidra till ökad lönsamhet i produktionen och till att nå våra miljö- och klimatmål.

Projektaktiviteter

  • Genom en utveckling av Agroväst Gröna möten skapas effektiva mötesplatser som stärker kunskapsspridningen till branschen.
  • Kunskapsspridning om tillämpad forskning och erfarenhetsutbyte ska ske genom samverkan och möten i olika former som seminarier, webbinarier, studiebesök, workshops, fältvandringar och demonstrationer av teknik och metoder.
  • Genom en utveckling av Agroväst forsknings- och innovationsprogram stärks dialogen mellan forskning och företag,  och nya samverkansinitiativ initieras.

Kontaktpersoner

Emma Hansson, VD och övergripande projektledare
Madeleine Vendel, projektledare Agroväst Gröna möten
Agnes Falkenberg Brolin, projektledare Framgångsrikt företagande
Amanda Ahlqvist, projektledare Tillväxt Trädgård Väst
Kristian Jochnick, projektledare Mark och vatten

Finansiärer

Projektet möjliggörs genom finansiering från:

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram