Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Nedan en förteckning över Agrovästs aktuella gruppbildningar som är i arbete med att utvärdera nya innovationsidéer:

Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Syftet är att utveckla och testa ett övervakningssystem för betande djur, som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet innehåller funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa, till exempel djurskada, sjukdom, kalvning, rovdjursangrepp, parasitangrepp eller rymning från beteshagar. Även situationer som brist på bete eller vatten, högt insektstryck eller störande omgivning.

Det bakomliggande problemet

Dagens tillsyn av betande djurs görs genom att djurägaren åker runt och letar efter sina betande djur. Om hägnet är stort och svåröverskådligt kan det ta lång tid att hitta djuren. När man hittat djuren ska hälsan inspekteras. Att inspektera hälsan på djuren på någon minut kan vara slumpmässigt, inte säkert att djuret/djuren visar på ohälsa just den stunden. Ett vanligt problem är också att sjuka djur söker sig från gruppen, så när man hittat djurflocken så saknas något djur. Då ska man leta upp detta djur. Först är risken att man räknar fel bland djurflocken då den rör sig hela tiden. Sen börjar ett mycket tidskrävande jobb att hitta ett enstaka djur som ofta ligger och gömmer sig. Instinkten säger att djuret ska gömma sig så att rovdjur svårare hittar djuret. Med vårt system minskar den slumpmässiga delen av inspektionen samt att vi kan ge tidigare indikationer att något är fel med hälsan på något djur.

Ett ytterligare problem som vår tänkta innovation kommer att lösa är när djuren springer ut ur hagen/betet. När djur rymmer tenderar de att röra sig snabbt och långt från betet, ibland skadar de även andras egendom, så som trädgårdar och odlingar. När djuren rymmer är det svårt att få reda på detta snabbt vilket medför att djuren ofta hinner gå långt från betet innan de upptäcks. När de upptäcks är det ofta tidskrävande och personalkrävande att få tillbaka djuren. Vårt system ger direkt larm när djuren är ute, så att åtgärden kan göras effektivt och minska risken för skada. Ett sekundärt problem som uppstår när djuren har rymt är att man måste leta reda på vart man har stängselbrott. Detta medför mer jobb än vad man tror eftersom man helt får helt enkelt kontrollera hela stängslet, vilket i vissa fall kan vara upp till flera kilometer långt. Med vårt system skulle stängselbrottet lätt kunna spåras med hjälp av djurens positionshistorik. Men bonden behöver inte leta igenom historiken själv då vårt system utan problem kan markera området i appen.

Vårt förslag till lösning

Övervakningssystemet är ett stödverktyg till djurägaren i den dagliga tillsynen av betesdjuren, med funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem som analyserar djurets rörelse och skapar rekommendationer till djurägaren. Servern kombinerar olika algoritmer med senaste forskningen av rörelsemönster på betande djur. Genom centraliserad intelligens och billiga enheter som fästes på varje djur så hålls kostnaden låg för djurägaren. Då systemet kan hantera ett stort antal besättningar och djur kan systemet vara självlärande och enkelt anpassas för nya funktioner eller indikationer på hälsoproblem för betesdjur.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Svarta Räven AB, SLU och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@dev.agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.