Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Här ser du en förteckning över Agrovästs pågående gruppbildningsprojekt, där vi utvärderar innovationsidén,  bildar en innovationsgrupp med relevanta kompetenser samt jobbar fram aktivitetsplan och budget.

Just nu finns inga pågående för utvärdering


Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback.
Telefon: 0705-166116
E-post: kristina.anderback@agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram