Malt i Väst

 

Slutredovisning Malt i Väst

Som en avslutning på Leaderprojektet Malt i Väst arrangeras ett Gröna Möten i samverkan med EU-projektet REFRAME. Vi bjuder in verksamma inom bryggerinäring och spannmålsodling för ett seminarium om behovet av ett utökat utbud av regionala råvaror till mikrobryggerierna i Västra Götaland. Claes Wernersson på Qvänum Mat & Malt ger oss också en trendspaning bland kultursorter och terroir. Läs mer om hela programmet och hur du anmäler dig här >>>

Bakgrund

Malt är en produkt där det finns både lokal och regional efterfrågan, men den kommersiella produktionen sker endast på ett fåtal platser i Sverige. Längre tradition av mältning finns egentligen endast inom något enstaka företag, med begränsade möjligheter att göra små batcher. Det finns idag en ökad efterfrågan på att mälta små, regionala batcher från till exempel ett mindre geografiskt område eller till och med ner till gårdsnivå. Det finns också ett behov av svensk ekologisk malt och olika typer av arommalt som idag importeras från i synnerhet Tyskland. Marknaden bedöms för denna typ av produkter vara tillräckligt stor i regionen och dessutom växande. Det gäller både bryggerisidan, men även kvarn/bagerisidan.

Projektinnehåll och målsättning

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i Vara kommun. Fokus kommer att vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och förädlingsindustri finns representerade lokalt. Målsättningen är att etableringen ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur skall kunna öka sin produktion och marknadsandel.
Bakom initiativet står en grupp intressenter i form av företagare från bygden med intresse inom spannmål, malt och öltillverkning. Projektet leds av Agroväst Livsmedel i Skara.

Målet är också att Malt i Väst ska bli ett gott exempel och inspirera till liknande samverkansprojekt mellan andra livsmedelsproducenter i området.

 

Aktiviteter under 2017

  • BENCHMARKING ANDRA MÄLTERIER
  • INVENTERA KUNDUNDERLAG FÖR ATT PRECISERA ANLÄGGNINGENS DIMENSION OCH PRODUKTPORTFÖLJ
  • INVENTERING AV TÄNKBARA LEVERANTÖRER AV UTRUSTNING
  • UNDERSÖKA TILLSTÅND, BUDGET, BOLAGSFORM OCH FINANSIERING
  • SAMVERKANSMÖTEN OCH SPRIDNINGSAKTIVITETER
  • RAPPORTERING

Kontaktperson för projektet är Thomas Börjesson, kontaktuppgifter >>>