Malt i Väst

 

         

Slutredovisning Malt i Väst sker under sommaren 2019

Projekttiden är förlängd till 2019-08-31 för att slutföra inventering av av tänkbara leverantörer av utrustning. Som ett led i att genomlysningen gjordes en resa för att studera ny mältningsteknik avsedd för småskalig produktion. Värd för resan var teknikföretaget Zanin, som under lång tid utvecklat småskalig mältningsteknik. Piacenza och Venedig besöktes bland annat för dialog med lantbrukare med erfarenhet av den nya tekniken. Vi fick också möjlighet att se Zanins produktionsanläggning i närheten av Venedig och diskutera olika tekniklösningar.

  

I juni 2018 arrangerades ett seminarium där projekt Malt i Väst redovisade resultat från arbetet. Detta gjordes i samverkan med Gröna Möten och EU-projektet REFRAME. Verksamma aktörer inom bryggerinäring och spannmålsodling deltog i diskussion om behovet av ett utökat utbud av regionala råvaror till mikrobryggerierna i Västra Götaland. Claes Wernersson på Qvänum Mat & Malt gav oss också en trendspaning bland kultursorter och terroir.

Bakgrund

Malt är en produkt där det finns både lokal och regional efterfrågan, men den kommersiella produktionen sker endast på ett fåtal platser i Sverige. Längre tradition av mältning finns egentligen endast inom något enstaka företag, med begränsade möjligheter att göra små batcher. Det finns idag en ökad efterfrågan på att mälta små, regionala batcher från till exempel ett mindre geografiskt område eller till och med ner till gårdsnivå. Det finns också ett behov av svensk ekologisk malt och olika typer av arommalt som idag importeras från i synnerhet Tyskland. Marknaden bedöms för denna typ av produkter vara tillräckligt stor i regionen och dessutom växande. Det gäller både bryggerisidan, men även kvarn/bagerisidan.

Projektinnehåll och målsättning

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i Vara kommun. Fokus kommer att vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och förädlingsindustri finns representerade lokalt. Målsättningen är att etableringen ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur skall kunna öka sin produktion och marknadsandel.
Bakom initiativet står en grupp intressenter i form av företagare från bygden med intresse inom spannmål, malt och öltillverkning. Projektet leds av Agroväst Livsmedel i Skara.

Målet är också att Malt i Väst ska bli ett gott exempel och inspirera till liknande samverkansprojekt mellan andra livsmedelsproducenter i området.

 

Aktiviteter under 2017

  • BENCHMARKING ANDRA MÄLTERIER
  • INVENTERA KUNDUNDERLAG FÖR ATT PRECISERA ANLÄGGNINGENS DIMENSION OCH PRODUKTPORTFÖLJ
  • INVENTERING AV TÄNKBARA LEVERANTÖRER AV UTRUSTNING
  • UNDERSÖKA TILLSTÅND, BUDGET, BOLAGSFORM OCH FINANSIERING
  • SAMVERKANSMÖTEN OCH SPRIDNINGSAKTIVITETER
  • RAPPORTERING

Kontaktperson för projektet är Thomas Börjesson, kontaktuppgifter >>>

 

 

 

                       

 

 

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram