PestNu

Krisen kring Coronaviruset har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att upprätthålla balansen mellan mänsklig påverkan och naturen. PestNu vill följa EUs strategi Farm to Fork och Den Gröna given för att få till en ny och bättre balans mellan naturen, matproduktionen och den biologiska mångfalden.

Detta ska uppnås genom att minska användandet av skadliga växtskyddsmedel, minska näringsläckaget från gödningsmedel så att inga utsläpp påverkar vatten, jord och luft. Inom projektet kommer tio olika tekniker och metoder att vidareutvecklas, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare som i realtid kan ge svar på mängden av ämnen i en näringslösning och att tillverka ett miljömässigt bra gödselmedel med hjälp av alger, med flera.

Social Media LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pestnu/

Missa inte vårt matchmaking-verktyg

Verktyget är utformat för att sammanföra intressenter från hela leveranskedjan från jord till bord för att samarbeta, dela kunskap, utbyta god praxis och förbättra hållbarheten.

 • Enkel och kostnadsfri tillgång till ett nätverk av yrkesverksamma som arbetar för ett hållbart jordbruk
 • Affärsorienterad interaktion i realtid mellan intressenter inom Farm to Fork-industrin
 • Kontakta, engagera och samarbeta med organisationer från sektorerna för precisionsjordbruk och ekologiskt jordbruk
 • Marknadsför din organisation och dina företagsprestationer
 • Utbildningsmoduler om digitala och robotiserade verktyg och system för precisionsjordbruk
 • Användarvänligt utbildningsmaterial och gränssnitt
 • Verktygslåda för utbildning i förstärkt verklighet

Börja nätverka redan idag!

Aktuellt

Agroväst och RISE värdar för partnermöte i Sverige

Den 13-15 mars så hölls det femte fysiska partnersmötet för projektet PestNu på SLU Alnarp i Green innovation parks lokaler. Där samlades alla partners från 9 olika länder för att diskutera framsteg inom alla arbetspaket och vad vi har kvar att jobba med tills projektets slut i oktober.

Diskussion kring kommande försök i Spanien diskuterades samt tester av innovationerna som tagits fram inom projektet. Amanda Ahlqvist, Thomas Börjesson och Emma Hansson deltog på mötet från Agrovästs sida.

”Det var många av deltagarna på mötet som tyckte vi fått ihop ett bra möte där de var nöjda med Agroväst och RISE insats i att vara värdar för partnersmötet.” säger Amanda Ahlqvist, projektledare för PestNu.

”Ett stort tack till Green innovation park och Niclas Östlund, med teknikerna Jan Gustafsson och Benny Holm som hjälpte oss med lokal och det tekniska kring mötet. Även ett stort tack till restaurang Alnarp för den väldigt goda, närproducerade maten och fikat vi fick under mötets dagar” , avslutar Amanda Ahlqvist.

Amanda Ahlqvist, projektledare | Agroväst

Amanda Ahlqvist, projektledare Agroväst

På fredagen den 15 mars så var vi på ett studiebesök hos Peter Säll och hans personal på Kabbarps trädgård AB. Där fick vi en presentation om hur de jobbar med olika anpassningar mot klimatfrågor, växtskydd och utvecklingen inom tekniska hjälpmedel som de satsat på för att kunna odla mer säkert och hållbart. Sedan fick vi en guidad tur i deras växthus där de odlar kryddor och sallad i stora krukor, vilket de är branschledande inom i Sverige. Detta studiebesök var väldigt uppskattat av alla PestNu's alla partner som deltog.

Dagarna tre gav även mycket diskussioner i pauserna kring samarbete kring eventuella nya projektsamarbeten efter PestNu avslutas, vilket ger mervärdet med fysiska partnersmöten.


Aquaponics Techniques och PestNu Discoveries"

- ett evenemang organiserat av Agroväst!

PestNu's partner AGROVAST, med stöd av GLOBAL2000, UTH och Tilamur, organiserade ett framgångsrikt webbinarium om Aquaponics Innovation-sektorn den 16 januari.

Webbinariet, som fokuserade på det innovativa området akvaponik, innehöll intressanta och lärande presentationer från UTH och Tilamur, PestNu-konsortiepartners baserade i Grekland respektive Spanien. Presentationerna visade upp deras respektive anläggningar, beskrev det arbete som utförts och presenterade de uppnådda resultaten, vilket gav en omfattande förståelse för den operativa dynamiken i akvaponik på deras pilotanläggningar.

War3m, ett framstående svenskt företag, bidrog till informationsrikedomen genom att dela med sig av sin fallstudie som belyser deras framgångsrika insatser inom sektorn.
Alla presentationer var inriktade på att uppnå de tre viktigaste målen/resultaten:
- Upptäck akvaponikens framkant!
- Utforska fältförsök och banbrytande tekniker!
- Lär dig av exempel från verkligheten inom hållbart jordbruk!

Publiken, som bestod av cirka 30 personer, främst branschföreträdare, forskare och akademiker, engagerade sig entusiastiskt i presentationerna, vilket framgår av det breda spektrum av frågor som följde.

...

PestNu Projektinnehåll och målsättning

PestNu´s målsättning är att skydda miljön och klimatet, EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande. Projektet strävar också efter att öka den socio-ekonomiska stabiliteten och EU´s konkurrenskraft inom lantbrukssektorn och dess matproduktion genom en rad tekniska utvecklingsområden uppdelade inom två områden; Digitala och rymdbaserade teknologier och Agroekologiska metoder.

Projektet ska vidareutveckla flera befintliga digitala och rymdbaserade tekniker och agroekologiska metoder.

Exempel på tekniker är:

 • skadedjursfälla som med hjälp av AI kan se skadedjurstryck i realtid
 • nästa generations agroradar-system med AI
 • autonom robot som mäter skadedjurstryck och använder tredimensionell(3D) punktbesprutning
 • direktanlyser av näringsämnen i cirkulära odlingssystem
 • användarvänligt system för beslutsstöd med blockkedjeteknik och datasäkerhet

Exempel på metoder:

 • tillverkning av ekologisk gödning från odlingsrester med hjälp av mikroalger
 • utveckling av ett miljövänligt växtskyddsmedel skapat av biprodukter från jordbruk och odling
 • skapa odlingssystem för ekologisk odling med ekologiska gödning och växtskyddsmedel

Projektet kommer att utföra tester och demo-odlingar i både växthus, på friland och i cirkulära odlingssystem, som aquaponiska och hydroponiska odlingar. Teknikerna och metoderna kommer att utvecklas i odling av tomat, gurka, sallat och spansk pepparfrukt (paprika, chilli m.m.). Testerna kommer till största delen göras i Grekland och Spanien. Projektets 20 partners representerar nio europeiska länder, enligt bilden PestNu at a Glance även United Kingdom(UK) medverkar.

Projektet pågår i tre år och kan delas in i tre olika faser. Första fasen analyserar området och sätter en design för ramarna i projektet, fas två utvecklar de olika teknikerna för att i tredje fasen testa dem i fält och genomföra visningar för odlare.

Övergripande mål

O1. Djupgående systemanalys för att förbättra hållbarhet, livsmedelsresiliens och säkerhet och överkomliga priser för alla

O2. Införande och uppskalning av digital & rymdbaserad teknik (DST)

O3. Införande och uppskalning av agroekologiska och ekologiska metoder (AOP)

O4. Sätta upp en systematisk förpilot av DST & AOP i cirkulära livsmedelssystem, växthusodling och odling på friland med tester i fält och optimering

Ο5. Fälttestning och demonstration av systematiska innovationer inom DST & AOP i en akvaponisk växt- och grönsaksodlingar, frilandsodling och utvärdering av deras systemiska prestanda i daglig praxis

O6. Öppna vetenskaps- och innovationsåtgärder inom ramen för en sektorsövergripande och sektorsövergripande strategi

O7. Samarbete med Europeiska kommissionens avdelningar


Satellitbaserad teknik för lantbruket

SmartAG är applikationen som övervakar, rapporterar och verifierar dina grödor och ditt jordbruk med all information som bearbetas av AgroRadar. Jordbrukaren kan få sina grödor övervakade och inspekterade i realtid och få notifikationer vid avvikelser. De kan få tillgång till information om växtproduktivitet och vattenstress, vegetationsstruktur, regional temperatur genom SmartAG-appen. Genom SmartAG-appen kan jordbrukaren också registrera georefererade material som förbättrar spårbarhet, och underlag för data från gården, ex. foton, videor och ljudinspelningar från fältet kan automatiskt laddas upp till databasen.

Se instruktionsfilmen nedan om hur du loggar in och vilka möjligheter SmartAG kan ge dig som lantbrukare.

Projektpartners

Projektet PestNu har 20 partners från nio europeiska länder:

Grekland
Centre for Research and Technology Hellas (projektledning)
PANEPISTIMIO THESSALIAS, UTH
DIAMANTIS MASOUTIS S.A.
Federation of Hellenic Food Industries
I Know How SA, IKH

Cypern
STRATAGEM ENERGY LTD
Sidroco Holdings Ltd

Spanien
CENTRO DE DEMOSTRACIÓN Y TRANSFERENCIA AGRARIA EL MIRADOR, CDTA
JARDINERIA Y VIVEROS LA NORIA S.L., TILAMUR
Neoalgea Micro Seaweeds Products SL
Fertinagro Biotech SL

Portugal
AgroInsider Lda
Portuguese Association of Environmental Technology Companies

Italien
STAM Srl
Agrorobotica Srl

Österrike
GLOBAL 2000 Umweltforschunginstitut

Irland och Storbritannien
Trilateral Research Ltd
T.E. Laboratories Limited

Sverige
Research Institutes of Sweden AB, RISE
Agroväst Livsmedel AB

Aktiviteter för Agroväst i projektet

Som ett av åtta länder i projektet kommer vi att bidra med ett nationellt branschråd. Här är hela kedjan från jord till bord välkomna att vara med att prata om branschens nuläge och framtid inom området för projektet.

Totalt kommer projektet att ha 150 stycken olika företag knutna till sig för att sprida resultat och rådfråga under projektets utveckling.

Under 2022-2023 är Agroväst med att bidra till en analys av dagsläget inom projektets områden och gör en branschöversikt av de tekniker och metoder som kommer att vidareutvecklas.

PestNu logotype

Välkommen att följa vårt arbete och tveka inte att höra av dig med inspel!

Amanda Ahlqvist, projektledare | Agroväst

Amanda Ahlqvist
Projektledare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 076 - 609 24 00
E-post: amanda.ahlqvist[at]agrovast.se

Thomas Börjesson
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0705 - 59 85 59
E-post: thomas.borjesson[at]agrovast.se


Projektet PestNu finansieras av Europeiska unionens Horizon 2020-forskning och innovation
program under bidragsavtal nr 101037128.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram