PestNu

Krisen kring Coronaviruset har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att upprätthålla balansen mellan mänsklig påverkan och naturen. PestNu vill följa EUs strategi Farm to Fork och Den Gröna given för att få till en ny och bättre balans mellan naturen, matproduktionen och den biologiska mångfalden.

Detta ska uppnås genom att minska användandet av skadliga växtskyddsmedel, minska näringsläckaget från gödningsmedel så att inga utsläpp påverkar vatten, jord och luft. Inom projektet kommer nio olika tekniker och metoder att vidareutvecklas, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare som i realtid kan ge svar på mängden av ämnen i en näringslösning och att tillverka ett miljömässigt bra gödselmedel med hjälp av alger, med flera.

Aktuellt: Event i Spanien den 23 Februari
Meeting: Current problems in plant health and PestNu solutions for sustainable and precision agriculture
Place for the meeting: at CDTA facilities, in Murcia, Spain.
The meeting is organized by : CDTA, Tilamur, Neoalgae and Fertinagro. Read more: https://bit.ly/3lEeWqU

Projektinnehåll och målsättning

PestNu´s målsättning är att skydda miljön och klimatet, EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande. Projektet strävar också efter att öka den socio-ekonomiska stabiliteten och EU´s konkurrenskraft inom lantbrukssektorn och dess matproduktion genom en rad tekniska utvecklingsområden uppdelade inom två områden; Digitala och rymdbaserade teknologier och Agroekologiska metoder.

Projektet ska vidareutveckla flera befintliga digitala och rymdbaserade tekniker och agroekologiska metoder.

Exempel på tekniker är
  • skadedjursfälla som med hjälp av AI kan se skadedjurstryck i realtid
  • nästa generations agroradar-system med AI
  • autonom robot som mäter skadedjurstryck och använder tredimensionell(3D) punktbesprutning
  • direktanlyser av näringsämnen i cirkulära odlingssystem
  • användarvänligt system för beslutsstöd med blockkedjeteknik och datasäkerhet
Exempel på metoder
  • tillverkning av ekologisk gödning från odlingsrester med hjälp av mikroalger
  • utveckling av ett miljövänligt växtskyddsmedel skapat av biprodukter från jordbruk och odling
  • Skapa odlingssystem för ekologisk odling med ekologiska gödning och växtskyddsmedel

Projektet kommer att utföra tester och demo-odlingar i både växthus, på friland och i cirkulära odlingssystem, som aquaponiska och hydroponiska odlingar. Teknikerna och metoderna kommer att utvecklas i odling av tomat, gurka, sallat och spansk pepparfrukt (paprika, chilli m.m.). Testerna kommer till största delen göras i Grekland och Spanien. Projektets 20 partners representerar nio europeiska länder, enligt bilden PestNu at a Glance även United Kingdom(UK) medverkar.

Projektet pågår i tre år och kan delas in i tre olika faser. Första fasen analyserar området och sätter en design för ramarna i projektet, fas två utvecklar de olika teknikerna för att i tredje fasen testa dem i fält och genomföra visningar för odlare.

Övergripande mål

O1. Djupgående systemanalys för att förbättra hållbarhet, livsmedelsresiliens och säkerhet och överkomliga priser för alla

O2. Införande och uppskalning av digital & rymdbaserad teknik (DST)

O3. Införande och uppskalning av agroekologiska och ekologiska metoder (AOP)

O4. Sätta upp en systematisk förpilot av DST & AOP i cirkulära livsmedelssystem, växthusodling och odling på friland med tester i fält och optimering

Ο5. Fälttestning och demonstration av systematiska innovationer inom DST & AOP i en akvaponisk växt- och grönsaksodlingar, frilandsodling och utvärdering av deras systemiska prestanda i daglig praxis

O6. Öppna vetenskaps- och innovationsåtgärder inom ramen för en sektorsövergripande och sektorsövergripande strategi

O7. Samarbete med Europeiska kommissionens avdelningar

Projektpartners

Projektet har 20 partners från åtta europeiska länder:

Grekland
Centre for Research and Technology Hellas (projektledning)
PANEPISTIMIO THESSALIAS, UTH
DIAMANTIS MASOUTIS S.A.
Federation of Hellenic Food Industries
I Know How SA, IKH

Cypern
STRATAGEM ENERGY LTD
Sidroco Holdings Ltd

Spanien
CENTRO DE DEMOSTRACIÓN Y TRANSFERENCIA AGRARIA EL MIRADOR, CDTA
JARDINERIA Y VIVEROS LA NORIA S.L., TILAMUR
Neoalgea Micro Seaweeds Products SL
Fertinagro Biotech SL

Portugal
AgroInsider Lda
Portuguese Association of Environmental Technology Companies

Italien
STAM Srl
Agrorobotica Srl

Österrike
GLOBAL 2000 Umweltforschunginstitut

Irland och Storbritannien
Trilateral Research Ltd
T.E. Laboratories Limited

Sverige
Research Institutes of Sweden AB, RISE
Agroväst Livsmedel AB

Aktiviteter för Agroväst i projektet

Som ett av åtta länder i projektet kommer vi att bidra med ett nationellt branschråd. Här är hela kedjan från jord till bord välkomna att vara med att prata om branschens nuläge och framtid inom området för projektet. Totalt kommer projektet att ha 150 olika företag knutna till sig för att sprida resultat och rådfråga under projektets utveckling.

Under 2022-2023 är Agroväst med att bidra till en analys av dagsläget inom projektets områden och gör en branschöversikt av de tekniker och metoder som kommer att vidareutvecklas.

Välkommen att följa vårt arbete och tveka inte att höra av dig med inspel!

Andrea von Essen
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0761 - 07 81 74
E-post: andrea.von.essen[at]agrovast.se

Thomas Börjesson
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0705 - 59 85 59
E-post: thomas.borjesson[at]agrovast.se


Projektet PestNu finansieras av Europeiska unionens Horizon 2020-forskning och innovation
program under bidragsavtal nr 101037128.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram