Grain Cloud - ett digitalt beslutsstöd för effektivare spannmålslagring

Kvalitet på spannmål mäts oftast med handhållna mätinstrument eller i externt laboratorium. Kvantitet mäts oftast genom att uppskatta volymen. Ett fåtal anläggningar har fordonsvågar och nyare anläggningar har lagringsplatser och eventuellt tork på lastceller och kan väga utlastad respektive torkad spannmål. Mätvärdena antecknas ofta i enkla liggare. Tillsammans ger dessa metoder inte hela bilden av kvalitet och kvantitet och innehåller potentiella felkällor. Det ställs allt oftare önskemål om en säkrare och mer transparent spårbarhetskedja.

Projektinnehåll och målsättning

"Den tänkta innovationen är en helt ny dimension av Skandia Elevators visualiseringsstöd Grain Cloud. Den kommer styra och reglera spannmålsflöden med hjälp av mätning, statistik och machine-learning. Detta kommer ge bättre och mer effektiv kontroll över kvalitet och sortering. Innovationen kommer också innehålla spårbarhetsfunktion med möjlighet att följa spannmålets väg från fält till kvarn. Detta kommer kunna ge mervärden som kan bidra till ökad lönsamhet för lantbrukaren.", berättar Matilda von Rosen, projektledare.

Syftet med projektet Grain Cloud

Systemet är främst designat för nya anläggningar men kommer även kunna integreras i äldre maskinsystem. Information och mätdata bearbetas av Grain Cloud i realtid för att i samverkan med anläggningens styrsystem styra och optimera flödet, identifiera avvikelser och belasta anläggningen utefter spannmålens fysiska materialegenskaper. Optimeringen sker autonomt och kan följas i realtid och styras av lantbrukaren via en mobil applikation. Genom en desktopapplikation kan lantbrukaren analysera och ytterligare effektivisera lagringen av spannmål. Lantbrukaren får även ett kraftfullt verktyg för att få information om behov av service och förebyggande underhåll samt information om larm och uppkomna problem, i syfte att eliminera driftsstopp under det kritiska tidsfönstret skördetid.

Projektpartners

 • Agroväst Livsmedel AB
 • Automations Teknik i Lidköping AB
 • CNet Svenska AB
 • Hedåkers Säteri AB
 • RISE AB
 • Skandia Elevator AB
 • Varaslättens Lagerhus Ek för

Aktiviteter i projektet

 • Kravanalys och -specifikation
 • Specifikation och utveckling av komponenter
 • Integration av komplett system
 • Driftsättning och support
 • Utvärdering av digitalt beslutsstöd

     

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram