Germination box

Analyser av groningsegenskaper hos utsäde och maltkorn kräver idag specialistkompetens och tar mycket resurser i anspråk då antalet grodda kärnor räknas manuellt. För att dessa ska vara tillförlitliga behövs ett standardiserat arbetssätt, vilket gör att idag utförs dessa analyser på ett fåtal platser i landet. Det kräver i sin tur transporter över landet, något som tar både tid och innebär en miljöbelastning. Idag sker analyser av groningsegenskaper hos utsäde och maltkorn genom att kärnor uppfuktas och förvaras i odlingskammare. Det förekommer även att man före sådd av eget utsäde, som utgör cirka 25% av allt utsäde, kontrollerar groningsegenskaperna manuellt utan att prov skickas för extern analys. En bedömning som inte sker under kontrollerade former och kan vara behäftade med fel.

Foto U Åkesson

Vissa analyser behöver göras flera gånger för samma spannmålsparti. För maltkorn, till exempel, behöver man kontinuerligt kontrollera om groningsvilan brutits och partiet därmed är lämpligt för mältning och i utsäde är fältgroning ett ofta återkommande problem som kräver snabba hanterings- och analysinsatser. Tetrazoliumtest är en befintlig, förenklad metod för kontroll av groning av utsädesfröer. Den innebär att man klyver uppfuktade kärnor och tillsätter en vätska för att efter en tid avläsa färgomslag. Om kluvna utsädeskärnor blivit rödfärgade tyder det på en levande, grobar, kärna. Metoden har dock flera nackdelar som att det används hälsovådliga kemikalier som kräver laboratoriemiljö och resultatet är ganska svårtytt.

Projektinnehåll och målsättning

Germination box är en produkt som med hjälp av bildanalys kommer att bedöma groningsegenskaper hos spannmål till utsäde och mältning. Målet är en innovation som är stabil, miljövänlig och kostnadseffektiv. Den ska kunna användas som ett hjälpmedel för kontroll av groningsegenskaper både på gårdsnivå, på spannmålsanläggningar och hos utsädesföretag.

Foto T Börjesson

Innovationen skall vara tillräckligt enkel och billig för att vara intressant för enskilda lantbrukare utan krav på laboratorieutrymmen eller utbildad personal samtidigt som analysen skall vara lika tillförlitlig som de nuvarande laboratorieanalyserna. Den ska förutom att ge en snabb och billig bedömning av groningsegenskaperna kunna ge tilläggsinformation utöver vad dagens manuella analysmetoder erbjuder. Germination box kommer att omfatta ett system för uppfuktning och uppodling av spannmålsprover samt lämplig kamerateknik och bildanalysalgoritm för att särskilja grodda från icke grodda spannmålskärnor. Produkten kommer även att innefatta ett system för applicering av kärnor på odlingsmediet, mjukvara för datahantering och användarinterface samt en tilläggsfunktion för att bedöma tusenkornvikt.

Projektaktiviteter

 • Projektledning, administration, utveckling av affärsplan.
 • Utveckling av hårdvara.
 • Kamerateknik/bildanalysalgoritm.
 • Plattformsutveckling/Molntjänst för backendlösning.
 • Utveckling av styrsystem.
 • Test och validering, anpassning och injustering av produkter

Projektpartners

 • Agroväst Livsmedel AB
 • SLU, Inst. för Växtförädling
 • Nordamark AB
 • EC Solutions AB
 • Henrik Andrén AB
 • Hagsgårds Lantbruk AB
 • Skånefrö AB

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.