Nätverket för odling och kvalitet

I början av maj 2017 startades ett efterfrågat nätverk inom Agroväst. Nätverket ska fokusera på effekter av odlingsmiljö och odlingsåtgärder på spannmålskvalitet med särskilt fokus på Fusarium och Fusariumtoxiner.

Det är viktigt att skapa ett forum för dessa frågor i vår region som är hårt drabbat av DON i spannmål. Det är många genom värdekedjan som brottats med problem orsakade av DON och ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter är ett sätt att hitta gemensamma och mer långsiktiga åtgärder.

Under senare år har dock DON-problemen varit begränsade, så fokus har breddats till andra kvalitetsfrågor. Nu senast har t.ex. mycket uppmärksamhet riktats mot mjöldryga och ergotalkaloider där EU nyligen infört gränsvärden som branschen måste hantera.

Bakgrund och syfte

Grundtanken är att bygga vidare på den forskning som pågår i att ta fram användbara beslutssystem för att bättre förebygga och hantera problemen med DON och andra mykotoxiner.

Nätverket omfattar hela värdekedjan för att möjliggöra utbyte av information från de olika delarna inom spannmålskedjan. I första hand används nätverket för internt utbyte av nya forsknings- och säsongsresultat i Sverige och från övriga världen. Ett viktigt inslag är även att förmedla information vad gäller ny lagstiftning. De som ingår i nätverket företräder företag, branschföreningar, myndigheter och organisationer med insikt och intresse av att utbyta erfarenheter inom området.
En avgift erläggs av representanterna för att upprätthålla nätverkets informationsspridning.

En årlig extern konferens anordnas varje höst för att diskutera den aktuella situationen under året med hänsyn till:

  • årets förutsättningar
  • kvalitetspåverkande faktorer under året
  • nyheter gällande analysteknik
  • nyheter inom lagstiftning
  • nyheter inom spannmålshantering och foder
  • nytt inom internationell forskning och situationen i andra länder

Löpande nyheter kommer att spridas främst via webbsidan.
Kontaktperson för nätverket är Thomas Börjesson >>>

Aktiviteter inom nätverket

Den 1 februari 2023 bjuder nätverket in till evenemang i Smedjan i Skara. Fusarium, mjöldrygor och ergotalkaloider i ett europeiskt och svenskt perspektiv. Inbjudan finner du här>>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram