Nätverket för odling och kvalitet

I början av maj 2017 startades ett efterfrågat nätverk inom Agroväst. Nätverket ska fokusera på effekter av odlingsmiljö och odlingsåtgärder på spannmålskvalitet med särskilt fokus på Fusarium och Fusariumtoxiner.

Det är viktigt att skapa ett forum för dessa frågor i vår region som är hårt drabbat av DON i spannmål. Det är många genom värdekedjan som brottats med problem orsakade av DON och ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter är ett sätt att hitta gemensamma och mer långsiktiga åtgärder.

Under senare år har dock DON-problemen varit begränsade, så fokus har breddats till andra kvalitetsfrågor. Nu senast har t.ex. mycket uppmärksamhet riktats mot mjöldryga och ergotalkaloider där EU nyligen infört gränsvärden som branschen måste hantera.

Bakgrund och syfte

Grundtanken är att bygga vidare på den forskning som pågår i att ta fram användbara beslutssystem för att bättre förebygga och hantera problemen med DON och andra mykotoxiner.

Nätverket omfattar hela värdekedjan för att möjliggöra utbyte av information från de olika delarna inom spannmålskedjan. I första hand används nätverket för internt utbyte av nya forsknings- och säsongsresultat i Sverige och från övriga världen. Ett viktigt inslag är även att förmedla information vad gäller ny lagstiftning. De som ingår i nätverket företräder företag, branschföreningar, myndigheter och organisationer med insikt och intresse av att utbyta erfarenheter inom området.
En avgift erläggs av representanterna för att upprätthålla nätverkets informationsspridning.

En årlig extern konferens anordnas varje höst för att diskutera den aktuella situationen under året med hänsyn till:

  • årets förutsättningar
  • kvalitetspåverkande faktorer under året
  • nyheter gällande analysteknik
  • nyheter inom lagstiftning
  • nyheter inom spannmålshantering och foder
  • nytt inom internationell forskning och situationen i andra länder

Löpande nyheter kommer att spridas främst via webbsidan.
Kontaktperson för nätverket är Thomas Börjesson >>>

Aktiviteter inom nätverket

2021 års ”DON”-konferensen hölls på Uddetorpsskolan utanför Skara den 28/4 2022, se programmet>>>. Orsaken till förseningen är förstås att pandemin länge hindrade fysiska möten.

Årets konferens blir troligen i november 2022. Tid beslutas under augusti.

Nästa nätverksträff blir den 16 juni kl 13.00 på teams. Är du intresserad av att medverka och höra vad vi diskuterar så är du välkommen för ett ”prova på möte”, kontakta i så fall Thomas Börjesson enligt ovan.

Nätverket för odling och kvalitet har från 22 maj 2017 en webbsida för spridning av senaste nytt inom nätverket.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.