Välkommen till ett nätverket för odling och kvalitet

I början av 2017 startades ett efterfrågat närverk inom Agroväst. Nätverket fokuserar på effekter av odlingsmiljö och odlingsåtgärder på spannmålskvalitet med särskilt fokus på Fusarium och Fusariumtoxiner.

Nätverk för branschfrågor

Det är viktigt att skapa ett forum för dessa frågor i vår region som historiskt varit hårt drabbat av DON i spannmål och där problemen 2023 varit större än på många år, vilket främst varit kopplat till den sena och utdragna skörden. Det är många genom värdekedjan som brottats med problem med mykotoxiner och andra kvalitetsproblem och ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter är ett sätt att hitta gemensamma och mer långsiktiga åtgärder.

Aktuella frågor just nu förutom DON är mjöldryga och ergotalkaloider där EU nyligen infört gränsvärden som branschen måste hantera och Fusariumtoxinerna T2 och HT-2 där ett gränsvärde kommer att införas 2024.

Aktuella aktiviteter inom nätverket

Välkommen på event i Skara den 31 januari

Ämne för dagen: Hur påverkar vädret spannmålskvaliteten?


När: 31 januari

Tid: Kl. 9.30 - 14.45
Var: SLU Smedjan, Hernquistsalen, Skara

Temat denna gång är hur vädret påverkar spannmålskvaliten, vad vi kan förvänta oss i framtiden och hur man bäst rustar sig för kommande utmaningar.

Anmälan senast den 24 januari

Programmet för dagen hittar du i anmälningslänken nedan.

2024 Grönt Möte

Evenemanget arrangeras av Gröna Möten i samarbete med Nätverket Odling Kvalitet.

Eventet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna eller rådgivare.
Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 24 januari via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!


Bakgrund och syfte

Grundtanken är att bygga vidare på den forskning som pågår i att ta fram användbara beslutssystem för att bättre förebygga och hantera problemen med DON och andra mykotoxiner. Nätverket startades 2017 med Agroväst som drivande kraft.

Ett nätverk med många fördelar

Nätverket omfattar hela värdekedjan för att möjliggöra utbyte av information från de olika delarna inom spannmålskedjan.

I första hand används nätverket för internt utbyte av nya forsknings- och säsongsresultat i Sverige och från övriga världen. Ett viktigt inslag är även att förmedla information vad gäller ny lagstiftning.

De som ingår i nätverket företräder företag, branschföreningar, myndigheter och organisationer med insikt och intresse av att utbyta erfarenheter inom området.
En avgift erläggs av representanterna för att upprätthålla nätverkets informationsspridning.

Årlig konferens

En årlig extern konferens anordnas för att sammanfatta och diskutera den aktuella situationen med hänsyn till:

  • årets förutsättningar
  • kvalitetspåverkande faktorer under året
  • nyheter gällande analysteknik
  • nyheter inom lagstiftning
  • nyheter inom spannmålshantering och foder
  • nytt inom internationell forskning och situationen i andra länder
  • framtida utmaningar med tanke på klimatförändringar


Håll dig informerad

Löpande nyheter kommer att spridas främst via webbsidan. Håll även utkik på intressanta föredrag och möten i vår Kommunikationskanal - Gröna Möten

Välkommen som medlem!

Vill du veta mer om nätverket och kanske att gå in som medlem är du välkommen att höra av dig till nätverkets kontaktperson Thomas Börjesson.

Thomas Börjesson | Agroväst
Thomas Börjesson, projektledare

Aktivitet 2023

Den 1 februari 2023 bjöd nätverket in till evenemang i Smedjan i Skara. Där diskuterade vi fusarium, mjöldrygor och ergotalkaloider i ett europeiskt och svenskt perspektiv.

Bilder från eventet

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram