Nätverket för odling och kvalitet

I början av maj 2017 startades ett efterfrågat nätverk inom Agroväst. Nätverket ska fokusera på effekter av odlingsmiljö och odlingsåtgärder på spannmålskvalitet med särskilt fokus på Fusarium och Fusariumtoxiner. Det är viktigt att skapa ett forum för dessa frågor i vår region som är hårt drabbat av DON i spannmål. Det är många genom värdekedjan som brottats med problem orsakade av DON och ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter är ett sätt att hitta gemensamma och mer långsiktiga åtgärder.

Senaste nytt

Den årliga DON-konferensen hålls på Green Tech Park i Skara 21 november 2017. Anmälan görs via arrangemanget på gronamoten.se
I år med ett extra intressant innehåll med flera internationella utblickar i ämnet.

Nyhetsbrev nr 3 2017 finns ute nu. Ladda ner i fönster till höger här på sidan.

Måndagen 30 november 2017 arrangerade POS Sverige tillsammans med Gröna Möten ett förmiddagsseminarium kring aktuella precisionsodlingsprojekt.
En av punkterna var en presentation av prognosmodell för DON i havre där Thomas Börjesson från Agroväst var föredragande.

Nästa nätverksträff blir fredagen den 8 september kl 14. Glöm inte tacka ja/nej till inbjudan som skickats ut!
Nyhetsbrev från Nätverket finns att läsa, klicka på länken till höger.

Även under 2017 kommer Foder & Spannmål att tillsammans med sina medlemmar genomföra ett provtagningsprojekt. Vi kommer löpande att lämna ut information från projektet.

Nätverket för odling och kvalitet har från 22 maj 2017 en webbsida för spridning av senaste nytt inom nätverket.

Vill du komma i kontakt med nätverkets kommunikatör Ulrika Åkesson >>>

 

Bakgrund och syfte

Grundtanken är att bygga vidare på den forskning som pågår i att ta fram användbara beslutssystem för att bättre förebygga och hantera problemen med DON och andra mykotoxiner. Dessutom blir det en ny informationskanal för de rapporteringar som görs löpande under säsong av Föreningen Foder och Spannmål.

Nätverket omfattar hela värdekedjan för att möjliggöra utbyte av information från de olika delarna inom spannmålskedjan. I första hand används nätverket för internt utbyte av nya forsknings- och säsongsresultat i Sverige och från övriga världen. Det är också viktigt att hålla nätverkets representanter upplysta om ny lagstiftning inom området och också närliggande forskning som rör toxiner. De som ingår i nätverket företräder företag, branschföreningar, myndigheter och organisationer med insikt och intresse av att utbyta erfarenheter inom området.
En avgift erläggs av representanterna för att upprätthålla nätverkets informationsspridning.

En årlig extern konferens anordnas varje höst för att diskutera den aktuella situationen under året med hänsyn till:

  • årets förutsättningar
  • kvalitetspåverkande faktorer under året
  • nyheter gällande analysteknik
  • nyheter inom lagstiftning
  • nyheter inom spannmålshantering och foder
  • nytt inom internationell forskning och situationen i andra länder

Löpande nyheter kommer att spridas främst via webbsidan.

Kontaktperson för nätverket är Thomas Börjesson >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.