S3 Piloten

Cluster Management Excellence

Agroväst är den samlande aktören i Västsverige för klustersamverkan inom gröna näringar. Agroväst har därmed en koordinationsroll i en rad pågående forsknings- och innovationssatsningar där företagets långa erfarenhet av att driva förändring och utveckling är en viktig tillgång i Västra Götaland. Med rekommendation från Västra Götalandsregionen är Agroväst utsedd av Tillväxtverket som en av 22 företag som utsetts att stärka sin roll som klustermotor inom sitt område. S3 Piloten är ett 2-årigt klusterutvecklingsprogram med syfte att bidra till att professionalisera klusterledarrollen med stark betoning på att främja företagens utveckling och konkurrenskraft. Projektet drivs av Tillväxtverket.

Under hösten 2018 har klusterorganisationerna certifierats av ESCA på bronsnivå enligt Cluster Management Excellence. Att koppla samman S3 Piloten med ESCA:s (The European Secretariat for Cluster Analyses) är ett sätt att utvidga behovsanalysen genom internationell jämförelse och på så vis bättre visa vilka kunskapsinsatser som är viktiga för de deltagande klusterorganisationerna.

Nu vässar vi oss!

Inom S3 Piloten har Agroväst beviljats projektmedel för att utveckla och utöka Agroväst serviceutbud. Syftet med satsningen är stärka klustrets förmåga att bidra till utveckling av konkurrenskraften hos företag som verkar inom lantbruks- och livsmedelssektorn i Västsverige. Områden som Agroväst nu satsar extra på 2019-2020 är: FoI-programmen Tillväxt Trädgård Väst och Framgångsrikt företagande, utökning och breddning av kommunikationskonceptet Gröna Möten, genomförande av Agri Venture Sweden 2019 samt kompetensutveckling för personal.

        

Under hösten 2018 har klusterorganisationerna certifierats av ESCA på bronsnivå enligt Cluster Management Excellence. Att koppla samman S3 Piloten med ESCA:s (The European Secretariat for Cluster Analyses) är ett sätt att utvidga behovsanalysen genom internationell jämförelse och på så vis bättre visa vilka kunskapsinsatser som är viktiga för de deltagande klusterorganisationerna.

Vi har nått Silvernivån

Vi är stolta över att även ha nått Silvernivån på ESCA enligt Cluster Management Excellence, certifieringen sträcker sig t o m 2023-12-31.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram