Agroväst Gröna Möten

20230420

Projektet
Mellan den 1 juli 2020 och den 30 april 2023 har Agroväst Gröna Möten strävat efter att kunna bidra till värdeskapande möten mellan företag inom de gröna näringarna genom olika evenemangsformer. Som en oberoende mötesplats och kommunikationskoncept för de gröna näringarna erbjuder vi seminarier, workshops, studiebesök och digitala kunskapskanaler för att förmedla aktuell forskning och ny teknik i Västra Götaland och Halland. Vi finns dessutom i flera noder, Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Halland.

Kompetenshöjande insatser till de gröna näringarna
Agroväst Gröna Möten är en ledande mötesplats för lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna i Västra Götaland och Halland. Vår vision är att främja hållbar utveckling inom de gröna näringarna genom att tillhandahålla den senaste forskningen och best practise för att stimulera till innovation och kommersialisering av ny teknik genom hela värdekedjan.

Genom en rad olika mötesformer erbjuder vi en unik plattform för dialog kring aktuella ämnen som berör alla aktörer inom de gröna näringarna. Vi strävar efter att ta tillvara nya behov inom hela värdekedjan och att snabbt samla experter från olika områden för att diskutera lösningar.

Som en oberoende mötesplats och kommunikationskoncept för de gröna näringarna vill vi bidra till att öka kunskapen och förståelsen för hållbara lösningar. Vi vill sprida kunskapen till målgruppen så att de kan implementera den i sin verksamhet. Vi tror på att främja samarbete och samverkan inom de gröna näringarna för att uppnå hållbar utveckling och för att skapa en framtid som gynnar både miljön, människan och lantbruket.

Eftersom vi har flera noder i regionen, Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Halland, gör det oss tillgängliga för lantbrukare och företagare inom hela regionen. Vi samarbetar med en rad olika organisationer och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF. Tack vare detta kan vi fortsätta att erbjuda högkvalitativa mötesplatser och sprida kunskap inom de gröna näringarna.

Vår målsättning är att vara en föregångare och en ledande mötesplats för lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna. Vi vill fortsätta att erbjuda nya idéer, erfarenheter och lösningar för att främja hållbar utveckling i Västra Götalandsregionen och Halland.

Resultat
Under projektperioden 1 juli 2020 till 30 april 2023 har Agroväst Gröna Möten arrangerat en imponerande bredd av kunskapsspridande evenemang. Sammanlagt har 126 evenemang ägt rum, med en mångfald av format såsom fysiska, digitala, hybrid-evenemang, studiebesök, fältvandringar och seminarier på heldagar, halvdagar och kvällstid. Dessa evenemang har nått ut till 4735 deltagare, vilket är en anmärkningsvärd prestation.

En viktig aspekt av Agroväst Gröna Möten är att nå ut till fler kvinnor inom de gröna näringarna, och projektet har lyckats väl i detta avseende. Hela 42% av deltagarna under projektperioden var kvinnor. Detta är ett betydelsefullt steg mot en mer jämställd representation inom lantbruket och de gröna näringarna.

Gröna Möten har bedrivits som projekt sedan 2016 och har under denna tid arrangerat olika mötesaktiviteter som har belyst och diskuterat ny kunskap och nya möjligheter för företag inom lantbruket, rådgivning, livsmedels- och energiindustrin. Totalt har Agroväst Gröna Möten nått ut till och bidragit till stärkt konkurrenskraft och hållbart lantbruk för hela 9200 deltagare genom 276 evenemang.

Agroväst Gröna Möten drivs av Agroväst Livsmedel, som är ett oberoende och icke vinstdrivande forsknings- och innovationsbolag.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram