FarmGuard – övervakning av gårdens elstängsel

Många lantbrukare oroar sig för och ägnar mycket tid åt att undersöka och underhålla sina elstängsel. Då majoriteten av inhägnaderna är mycket stora och därmed inte är belägna i nära anslutning till gården medför detta att lantbrukaren dagligen måste åka med motorfordon runt de milslånga stängslen för en visuell inspektion. För de stängsel som skall skydda betesdjur som får och lamm eller grödor så kompliceras inspektionen av nattaktiva vilda djur som tar sig in i dessa inhägnader. Stängselunderhållet tar mycket tid från andra sysslor på gården vilket kan bidra till att lantbrukare inte nyttjar de betesmarker som finns utan lägger dem i träda eller låter färre djur gå på betesmarkerna och i stället håller dem inom gården för bättre översyn. För en del lantbrukare kan beslutet helt enkelt bli att upphöra med djurhållning eller utsatta odlingar.

Projektinnehåll och målsättning

Syftet med projektet är att utveckla och testa systemet FarmGuard som i realtid övervakar gårdens elstängsel och grafiskt åskådliggör detta i en applikation. Målsättningen är ett system som ger djurägaren, eller dennes personal, information om var på elstängslet som en avvikelse har registrerats, och vad som kan ha orsakat avvikelsen. Det kan handla om att ett djur inom inhägnaden försöker ta sig ut, att vilda djur tar sig igenom, att något djur fastnat i stängslet eller om strömmen i tråden är dålig på grund av jordning från gräs eller annan växtlighet.

Projektaktiviteter

 • Projektledning
 • Utveckling av konceptuell prototyp, hårdvara och mjukvara
 • Insamling av data samt test och utvärdering av konceptuell prototyp
 • Utveckling av fullvärdig prototyp
 • Test och verifiering av fullvärdig prototyp
 • Förberedelser för marknadsintroduktion

Finansiär

  EU-flaggaEuropeiskajordbruksfonden

  Projektparter

  • Acerni AB (produktägare)
  • Agroväst Livsmedel AB (projektägare)
  • GOT Design AB
  • QamCom Research and Technology AB
  • RISE Research Institutes of Sweden AB
  • SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
  • WeApp Göteborg AB

  Programnyheter

  Nyhetsarkiv

  © 2017 - 
  2023
   Agroväst. All rights reserved.
  Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram