ROLIS - ett livsmedelsstrategiskt projekt

Det tidigare projektet "Rätt från slätt" har banat väg för ett nytt projekt som godkändes under våren och som går under benämningen ROLIS, där vi har förmånen att vara en del i samverkansgruppen.

De gröna näringarna är stora och viktiga för en lantbrukskommun som Grästorp, mitt på bördiga Västgötaslätten. I projekten Rätt från slätt och ROLIS undersöker man möjligheterna till att lokalt odla och förädla proteingrödor för humankonsumtion.

Baserat på erfarenheter och slutsatser från projektet Rätt från slätt startas projektet ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden.

Projektet kommer att fortgå under två år, med start 2023.

ROLIS logotype | Agroväst

Aktuellt

Under våren arrangerar vi ett antal kunskapträffar.

Varmt välkommen till detta samarrangemang mellan projekt ROLIS, Gröna Möten och Naturbruksförvaltningen.

Frö - projekt ROLIS event | Agroväst

Vad äter vi i kristid – och vem ansvarar för vad när
det kommer till beredskap i livsmedelskedjan?

Välkommen den 18 april, där vi får veta mer om hur både nationella och regionala myndigheter arbetar med livsmedelsberedskap i dagsläget. Vi kommer också tillsammans diskutera de behov och utmaningar vi som deltagare själva ser i våra respektive roller.

Vem ser till att befolkningen får mat i kristid och vem ansvarar för att de olika leden i livsmedelskedjan fungerar?

Den här dagen riktar sig lika mycket till lantbrukare och livsmedelsföretag som till kommuner, andra myndigheter samt stödorganisationer som möter livsmedelsproducenter och livsmedelsindustri. Varmt välkommen till ROLIS nästa kunskapsträff den 18 april på Essunga Plantskola, då vi pratar livsmedelsberedskap tillsammans med Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län!

Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarrangemang mellan projektet ROLIS, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten.

Den här dagen riktar sig både till livsmedelsföretag och till kommuner, andra myndigheter och stödorganisationer som möter livsmedelsproducenter och livsmedelsindustri.

Sista anmälningsdag: 11 april

När: 18 april 2024
Kl. 09.00 - 13.00
Var: Essunga Plantskola, Nossebro


Samverkansprojekt

Ytterligare två kommuner har tillkommit i projektet, som nu består av Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare. Projektet genomförs i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agroväst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Under förra projektperioden identifierades förädlingen av de lokalodlade grödorna som en flaskhals, därför kommer man nu att samverka med förädlingsföretag. Vilka grödor och förädlingsprodukter är förädlingsföretagen intresserade av, och kan de grödorna odlas hos lokala lantbrukare? Det är en av frågorna som kommer att undersökas i projektet.

I de sju deltagande kommunerna har man en mycket hög självförsörjningsgrad där vi producerar råvara högt över den egna självförsörjningsgraden, men här finns inte ens det första steget med rensning och paketering av exempelvis proteinråvaror. Därför riktar ROLIS in sig mer mot förädlingsföretagen.

Projektledare för ROLIS är Sofie Skalstad, och dessutom arbetar Ali Taimory, kock och livsmedelstekniker, med ett testlabb för lokala pilotprodukter. Där kommer han kommer tillsammans med förädlingsföretag att ta fram ett antal testprodukter av så kallade sidoströmmar, alltså sådant som annars inte blivit mat. Det kan handla om grönsaker eller råvaror som är helt livsmedelsdugliga, men som av olika skäl inte hamnar i hyllorna i livsmedelsbutiken.

”-Projektet går under namnet ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden, men vi kommer fortsätta använda oss av Rätt från slätts plattformar och uttryck som nu är inarbetade och relativt välkända,” fortsätter Sofie Skalstad projektledare Grästorps Kommun.

Bakgrund

Tidigare projekt - Rätt från Slätt

Under 2020-2022 drev Grästorps kommun det EU-finansierade projektet Rätt från slätt för att undersöka hur mer mat som produceras lokalt också kan ätas lokalt. Projektet skedde i samverkan med Essunga, Götene, Vara och Vänersborgs kommuner. Hushållningssällskapet Västra, Lokalproducerat i Väst och LRF Västra Götaland fanns med i projektets referensgrupp. Lokala lantbrukare och kommunernas kostenheter deltog också i projektet.

Projektägare:

Sofie Skalstad, projektledare Grästorps Kommun. Tel 0514-580 03

Projektledare Agroväst

charlotta.wangdahl-kommunikation | agroväst

För mer information kontakta:
Charlotta Wångdahl
Kommunikatör/Projektledare Agroväst
E-mail: charlotta.wangdahl@agrovast.se

Thomas Börjesson | Agroväst

För mer information kontakta:
Thomas Börjesson
Projektdeltagare Agroväst

E-mail: thomas.borjesson@agrovast.se

Samverkansprojekt

De kommuner som deltar i projektet är Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare.

Projektet genomförs i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agroväst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Projektet finansieras av:

• Jordbruksverket

• Åse Viste Fonden

• Sparbanksstiftelsen Lidköping

• Sparbanken Skaraborg AB via Sparbankstiftelsen Skaraborg

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram