Kamera för att digitalt väga grisar och nötboskap i stallmiljö

Innovationen är en digital lösning som väger levande grisar och nötboskap för produktionsuppföljning under uppfödningstiden. Tekniken är baserad på kamerateknik och självlärande bildbehandling. Lösningen möter behovet av att på ett effektivt och riskfritt sätt kunna följa djurens tillväxt från liten gris eller kalv till slakt.
I augusti 2018 fick projektet bifall för stöd från Jordbruksverket (SJV’s j.nr:2018-227) och  ska vara klart 31 december 2019.

Projektet presenteras på Landsbygdsnätverkets webbsida:

Digitala beslutsstöd effektivare och bättre för djuren >>>

Projektinnehåll och målsättning

Projektet drivs av Agroväst med Jens Juul som projektledare. Tillsammans med ytterligare sju projektpartners kommer man ta fram en komplett produkt för att digitalt väga grisar och nötboskap i stallmiljö.

Att slakta grisar och nötkreatur vid rätt levande slaktvikt är mycket viktigt för djurproducentens betalning och marknadens förväntan på köttkvalitet. I princip kan hela täckningsbidraget försvinna för djurproducenten om man missar bäst betalda viktgrupper eller styckningsdetaljers storlek. För en exportmarknad är viktintervallen ännu snävare och då har rätt vikt än större betydelse.

Vägning av slaktgrisar och nötkreatur är arbetskrävande och riskfyllt för både personal och djur. Med en innovation som bygger på avancerad bildbehandling och Deep Learning kan vi nå högre effektivitet, förbättrad arbetsmiljö samt ökad djurvälfärd. Om man kan fotografera djuret i dess normala boxmiljö minskar det stress på både människa och djur. En gris växer ofta 800-1000 gram per dag i slutet av uppfödningsomgången och ett nötboskap kan växa > 2000g per dag. Den dag man väger djuren orsakar stressen så stor påverkan på djuret att tillväxten ofta helt uteblir den dagen. Lösningen skapar även möjlighet att spåra djurkroppar från födsel till förädling efter slakt och i förlängningen även till konsument.

Målet är att kunna erbjuda en robust och kommersiellt attraktiv produkt med tillhörande tjänst inom 2 år.

Projektets syfte

Syftet är att utveckla en komplett produkt som är stödjande beslutsunderlag åt uppfödaren och ger förutsättningar till förbättrad lönsamhet, bättre arbetsmiljö samt förbättrad djurhälsa.

Projektpartners

SmartAgriTech Solutions of Sweden
Svenska köttföretagen
Svensk Mätanalys
Djuruppfödare
Veterinär
Agroväst
RISE
IBM

Aktiviteter i projektet

• Framtagning av hårdvara, specifika parametrar och metod för insamling av optimerad bildinformation

• Bildbehandling och dataprocessering, Machine Learning för robust och stabil viktestimering, algoritm, analys och datalagring i molntjänst

• Sammanställning av beslutsunderlag med spårbarhet

• Prototypbygge med relevanta system och funktionalitetskrav

• Test och verifiering av komplett system i stallmiljö samt plattform för datapresentation

• Framtagning av produktionsunderlag, tillverkningsspecifikation med ritningar och detaljerade krav på materialegenskaper och funktion för hårdvara

• Plan för marknadsintroduktion

 

            

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.