POS - Precisionsodling Sverige

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Verksamheten startade 1996 under namnet Precisionsodling i Väst.

Arbetet drivs i projektform med en basfinansiering från Agroväst Livsmedel AB. Aktiva i POS är främst forskargruppen för Precisionsodling och pedometri, SLU i Skara som tillhör Inst. för mark och miljö, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Yara AB i Sverige, RISE Research Institutes Sweden och lantbrukare i Sverige.

Genom basfinansieringen kan normalt några mindre pilotprojekt genomföras varje år som sedan är tänkta att ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. POS medverkar gärna i projektansökningar och kan ofta bidra med data och tekniskt stöd för precisionsodlingsinriktade projekt.

Alla som har intresse av precisionsodling är välkomna att kontakta POS.

Välkommen att besöka vår webbsida precisionsskolan.se här >>>

Långsiktiga effektmål

  • Jordbruksarealen där precisionsodlingskoncept tillämpas har ökat.
  • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har förbättrat sin lönsamhet.
  • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har minskat sin miljöpåverkan

Styrgruppsledamöter

Torbjörn Djupmarker, Dataväxt

Bo Stenberg, SLU

Stina Olofsson, Jordbruksverket

C-G Pettersson, Lantmännen

Nyheter

Hur säkerställer man att spannmål till barnmat är säker och hållbart producerad? Läs slutrapporten

Nu finns vår slutrapport för projektet Baby Grain Passport att läsa! "I projektet har vi arbetat med att ta fram verktyg för produktion av säker och hållbar spannmål till barnmat",...

Läs mer...

Vi önskar en trevlig sommar!

Nu tar vi lite paus i vårt arbete och njuter av sommar och sol och fyller på med ny energi. Under våren har vi fått ta del av spännande resultat...

Läs mer...

Somriga aktiviteter i projektet DivGrass

Just nu pågår aktiviteter i fält med att samla in gräs från olika testgårdar som sedan ska utvärderas. De prover som tas nu sorteras upp i gräs, baljväxter och örter...

Läs mer...

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från POS - Precisionsodling Sverige

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram