Vi har fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

I vårt projekt SmartAgri stöttar vi tillsammans med och Högskolan i Skövde för närvarande fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

Studenterna från högskolan önskar intervjua lantbrukare med växtodling eller animalieproduktion. Där har du möjlighet att vara med och bidra till insikter om branschens nuläge och önskad utveckling!

Exjobb SmartAgri | Agroväst

Exjobben inriktas om två delområden:

1. LANTBRUKSDATA - Växtodlare
Fokus på business intelligence, IT-acceptans och IT-adoption. Typiska frågeställningar: Hur långt har den digitala transformationen kommit i lantbruket? Hur nyttjas insamlad data? Används tex den där skördekarteringen till något vettigt och presenteras datan på ett bra sätt?

2. CYBERSÄKERHET - Mjölk-, gris- & hönsproducenter
Fokus på cyberrisker och robusthet. Typiska frågeställningar: Hur sårbart är lantbruket idag? Vilka konsekvenser kan en incident få?

Klicka på länken nedan för att anmäla ditt intresse för att bidra med din erfarenhet.

Anmäl ditt intresse senast den 1 maj. Intervjun tar ca. 30 minuter och alla svar är anonyma och hanteras enligt GDPR.

Läs gärna mer om projektet SmartAgri där vi vill öka digitaliseringen i lantbruket. SmartAgri - Vi stödjer er digitala utveckling!

Biochar UF vinnare i kategorin Årets ekologiskt hållbara företag 2024

I fredag var det dags för Agroväst att ta plats i juryn för att kora årets vinnare på Ung Företagsamhets mässa i Lidköping.

Nästan 200 st UF-företagare från hela Skaraborg ställde ut på Sparbanken Arena i Lidköping för att presentera och sälja sina produkter och tjänster samt tävla i UF-mästerskapen. Stort grattis och lycka till i framtiden önskar vi alla deltagande företag.

Ett extra stort GRATTIS till UF-företaget Biochar som tog hem vinsten i kategorin Årets Ekologiskt hållbara företag och som kommer att representera Skaraborg i SM finalen. Emma Hansson, Agroväst VD delade ut pris till det vinnande företaget.

Välkommen Oskar – vår senaste talang på Agroväst!

Oskar är utbildad Agrotekniker och kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland och har ett stort intresse för djurproduktion i alla dess former men särskilt nötkötts- och lammproduktion.

Han kommer att arbeta som eventkoordinator inom projektet SmartAgri och som lokal samordnare för Gröna Möten Fyrbodal.

”På Agroväst får jag möjlighet att arbeta utåt mot våra målgrupper inom de gröna näringarna. Att anordna evenemang inom aktuella ämnen är uppskattat samtidigt som man får en känsla av att kunskapen vi förmedlar är eftertraktad och välbehövd, även i de områden som inte domineras av jordbruk.”

Oskar Reineling, eventkoordinator | Agroväst
Oskar med hans hundar Sune och Svala

Oskar hittar man ute på något av våra evenemang eller i Företagsbyn på Nuntorp Gård i Brålanda där vi har ett kontor.

Håll utkik efter honom på våra kommande event och kom gärna med önskemål på framtida ämnen som behöver lyftas fram.

I veckan deltog vi på Agroteknikernas branschdag på Naturbruksgymnasium Uddetorp

Under branschdagen presenterade vi flera av våra projekt, såsom Görna Möten och SmartAgri och fick möjlighet att berätta om vad Agroväst gör för att stötta den gröna näringen i framtidens lantbruk. På branschdagen deltog Biologiska Yrkeshögskilan, gymnasieelever och vuxenutbildningarna.

Agroteknikernas branschdag | Agroväst

Det fanns ett stort intresse och vi fick diskuterat allt från framtida behov i de gröna näringarna till framtida LIA-projekt och examensarbeten. Även vår tävling "Kasta gris" lockade till sig en och annan besökare.

Tack till alla er som stannade till och var nyfikna på oss och frågade vad vi gör på SmartAgri för att stötta och stärka framtidens lantbruk.

Det var värdefullt att få ta del av era tankar gällande de gröna näringarna till framtida LIA-projekt och examensarbeten.

Agroteknikernas branschdag | Agroväst

Vi tackar BYS Agrotekniker och BYS Studentförening för en väl anordad dag.

Nytt projekt beviljat för bättre kontroll på groningsegenskaper i maltkorn

Projektet har som övergripande mål att ta fram ett redskap för att effektivisera hanteringen av maltkorn genom att bättre kunna förutse förändringar i groningsegenskaper”, säger projektledare Thomas Börjesson.

"Genom att öka kunskapen om maltkornets livslängd och optimala lagringsvillkor strävar vi efter att effektivisera produktionsprocessen för maltkorn och därigenom skapa ekonomiska och miljömässiga vinster”, avslutar han.

Projektperioden är mellan januari 2024 - september 2026.

Thomas Börjesson | Agroväst

Projektledare på Agroväst: Thomas Börjesson

Mål och syfte:

Projektet syftar till att skapa ett system för förbättrad kontroll av maltkornets groningsegenskaper för att optimera torkning, lagring och leverans.

Genom att fokusera på falltalsmätning och vattenhalt kommer vi att:

  • Utveckla metoder för att förutse maltkornets livslängd och groningsegenskaper baserade på falltalmätningar samt temperatur och fukthalt under lagringen.
  • Analysera maltkorn från olika platser i landet för att skapa en bred och representativ databas.
  • Utföra kontrollerad lagring av maltkorn i 9 månader för att följa groningsegenskapernas förändring över tid vid olika temperaturer.
  • Använda RISE försöksanläggning för noggrann studie av temperatur, fukthalt och CO2 som indikatorer på groningsegenskapernas förändring.
  • Leverera användbar data för att förbättra kunskapen och skapa verktyg för att beräkna lagringsstabilitet.
2024 Grönt Möte

Projektpartners och finansiär

Våra partners är RISE, Kävlinge Lantbruk och Lantmännen (projektets finansiär) som kommer att ingå projektet med sin expertis och resurser.

Nyfiken på Agroväst? Kom och träffa oss på Agroteknikernas branschdag på Uddetorp


Datum: 5 mars 2024, kl. 13-16
Plats: Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

Välkommen att träffa Amanda och Oskar. De finns på plats under eftermiddagen för att prata examensarbete och ge er en inblick i vilka projekt som vi arbetar med mot gröna näringar och framtidens lantbruk.

Är du nyfiken på Agroväst och vårt uppdrag och våra pågående projekt? Då ses vi i vår monter i Idrottshallen.

Missa inte tävlingen i vår monter!

Välkommen att träffa oss och att delta i vår tävling!

Projektledare Amanda Ahlqvist | Agroväst
Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Arrangörer för mässan är Studentföreningen Agrotekniker på Uddetorpsskolan.

Lyssna till första delen av seminarieserien Lantbruk i en osäker cybervärld

Under lunchseminariet den 15 februari fick vi svar på frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering och vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket.

Lyssna till Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Det blir totalt fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld. Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna CyberlySmartAgri och Agtech Sweden.


Välkommen till del 2 i Lunchseminarieserien - Lantbruk i en osäker cybervärld, den 28 februari.


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Sista anmälningsdag är den 27 februari. Välkommen!

Vi etablerar oss i Fyrbodal

Agroväst har en stark framtidstro för lantbruket och grön näring och vår etablering på Nuntorps Gård i Brålanda är ett viktigt steg i vår utveckling. Det innebär att vi kommer närmare lantbrukare, företag med kopplingar till lantbruket och den Gröna näringen i Fyrbodal.

Agroväst på plats i företagsbyn på Nuntorps Gård

Nu finns Agroväst med Agroteknikern Oskar Reineling på plats i företagsbyn. Ett av våra mål med satsningen är möjligheten att på ett större geografiskt område via projektet SmartAgri, erbjuda kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag som utvecklar tekniklösningar för framtidens lantbruk.
Vi delar med oss av de senaste forskningsrönen från andra föregångare i branschen, för att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändring.
Via konceptet Gröna Möten erbjuder vi ett intressant utbud av föreläsningar och workshop i närområdet.

Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Vårt mål är att stötta och hjälpa lantbruket för att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om produktionen för att möta utmaningarna som vi ser i branschen och inom den gröna näringen.

Läs mer om vårt erbjudande med SmartAgri

Inspirerande event och möten med Gröna Möten:

Nära kontakt med våra målgrupper

Vi ser ett behov av att tidigt identifiera framtida utmaningar och behov inom lantbruksbranschen. En önskan är att etablera ett närmare samarbete med aktiva inom lantbruket och identifiera nya behov och effektiviseringar och som sedan kan implementeras på gårdsnivå.

"Vår verksamhetsidé är att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och Agroväst är idag ett företag som är väl etablerat i vår nisch med samarbetspartners både i Sverige och Europa", säger Emma Hansson, VD Agroväst AB.

"Företaget har sedan sin start för över 30 år sedan växt i stadig takt", forsätter hon.

Emma Hansson-VD-CEO | Agroväst
Gröna Möten | Agroväst

Senaste nytt med Gröna Möten

Konceptet Gröna Möten ingår i projektet KLIV som är en oberoende mötesplatsen för alla som är i gröna näringarna med resultat från forskningen, ny kunskap och ny teknik för lantbruket. Förutom vår nyetablering i Fyrbodal så finns vi även i Skaraborg, Sjuhärad och Halland. 

Nya medarbetare på Agroväst

Ett led i vår fortsatta satsning på den gröna näringen är att tidigt identifiera framtida utmaningar och behov inom lantbruksbranschen. Under 2023 har kan man möta nedan medarbetare som blivit en del av Agroväst team.

Nya medarbetare 2023 | Agroväst

Vi hälsar Malin Pihlström - Senior advisor, Amanda Ahqvist – projektledare, Emma Hansson - VD och Charlotta Wångdahl – Kommunikatör välkomna till Agroväst Team.

Har ni vägarna förbi Skara så är ni välkomna in på en kopp kaffe och prata om Gröna näringar. Du hittar oss på Green Tech Park på Gråbrödragatan.

Lunchseminarier våren 2024 - Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

Välkommen på fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld. Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Under våren 2024 arrangerar Gröna Möten en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner.

15 februari - Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?
12 mars - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?
27 mars - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Del 1 - Cybersäkerhet - Varför är det en ödesfråga?

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering.

Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket. Det är nämligen så att lantbruket av flera skäl är en måltavla när det gäller cyberattacker. Då detta är så strategiskt allvarligt hävdar vi att det är viktigt att samarbeta mellan försvaret och civilsamhället. Vi vill ju fortsätta digitaliseringen men göra det på säkrast möjligaste sätt.

Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, inleder och sedan följer två huvudtalare, nämligen Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Se inspelning från Del 1

Lunchseminarie del 1 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 15 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lyssna till
Marcus Nohlberg, Lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Trender inom cybersäkerhet och vad kan hända en småföretagare.
Johannes Eriksson, Informations- och IT-säkerhetschef, Lantmännen
Hur kan den enskilda lantbrukaren minska sårbarheten inom svenskt jordbruk?
Jan Johansson, Senior forskare inom position, navigation och tid, RISE
Hur påverkas lantbruket av senaste tidens GPS-störningar?

Sista anmälningsdag 27 februari!
Välkomna!

Lunchseminarie del 2 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 28 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 3 - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?

Beskrivning: Cyber och informationssäkerhet kan låta avancerat, men faktum är att grunden är enkel – människor gör misstag och vi företagare får göra vårt bästa för att skydda dem.

Cyber och informationssäkerhet kan låta avancerat, men faktum är att grunden är enkel och börjar med din personliga cyberhygien. Precis som att du inte håller upp dörren till lokalerna för vem som helst bara för att den har en gul väst på sig, så gläntar du inte på dörren till digitala utrymmen genom lätta lösenord på postit-lappar.

Men människor gör misstag och vi företagare får göra vårt bästa för att skydda våra medarbetare och våra företag. Numera är cyberattacker inte ovanliga och det är sällan som den drabbade är det direkta målet. Men ett mindre företag kan lätt slås ut då en leverantör faller och data går förlorade. Eller för att man helt enkelt inte kan fakturera på flera dagar.

Precis som vi låser och larmar våra maskiner och våra lokaler ska vi göra även med våra digitala tillgångar. Alla behöver inte ha tillgång till allting, alltid. Och när det ändå råkar bli fel eller någon har tagit sig in, så har vi en checklista för hur vi hanterar även den akuta situationen i den digitala världen. Handfasta tips utlovas!

Sista anmälan är den 11 mars!

Lunchseminarie del 3 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 12 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 4 - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Beskrivning: En introduktion till lagstiftning om data, cyber och säkerhet från EU - NIS 2 Cybersäkerhetsakten (CRA) som ska implementeras detta år.

Konsekvenserna för den som inte känner till, och följer reglerna, kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de vi numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledning. I den nya lagstiftningen omfattas även även små företag i hela livsmedelskedjan.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Lunchseminarie del 4 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 27 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 5 - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Beskrivning: Hur gör man en avvägning mellan cyberskydd och värdet av data i dataflöden? Går stulen utrustning som innehåller data att göra värdelös för tjuven? Hur ställer sig försäkringbolagen till området?

Detta är någora av de frågor som vi ska titta närmare på under dagens lunchseminarie.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!

Lunchseminarie del 5 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 18 april
Tid: kl. 12.00-13.00

Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst