Välbesökt inspirationsdag om att hantera stress inom lantbruk

Onsdagen den 22 november hölls en inspirationsdag på Vara konserthus som var utformad för att ge stöd och kunskap till personer inom de gröna näringarna. Evenemanget var öppet för lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna, rådgivare och anhöriga, vilka alla välkomnades att delta för en dag fylld med information och möjlighet till ökad medvetenhet.

Målet med dagen var att erbjuda verktyg för att hantera och minska stress samt främja förebyggande åtgärder. Under dagen hölls presentationer av Björn Rudman, en erfaren terapeut specialiserad på stress, och Peter Lundqvist, professor i Arbetsvetenskap vid SLU som delade kunskap och forskning för att ge deltagarna insikter och stöd.

Att hantera stress

Personliga berättelser från Fredrik Tidström och Erik Sundell gav en bild av hur man kan uppleva stress men gav också verktyg för att uppnå positiva förändringar.

Inspiratör Erik Sundell

Inspiratör Fredrik Tidström

Föredragshållare och professor i Arbetsvetenskap på SLU Peter Lundqvist

Dagen anordnades genom Forsknings- och innovationsprogrammet Framgångsrikt företagande på Agroväst tillsammans med Agroväst Gröna Möten.

Ytterligare två tillfällen anordnas - utanför Uddevalla och Borås

Inom programmet kommer vi att erbjuda ytterligare två liknande dagar, den 6 december på Lanegården utanför Uddevalla och den 7 februari i Boråstrakten. Anmälan för den 6 december ligger uppe på gröna mötens hemsida: www.gronamoten.se.

Varmt välkommen med din anmälan.

Event den 6 december

Plats: Lanegården utanför Uddevalla

Anmälan och mer info om eventet:

Event den 7 februari

Plats: Utanför Borås

Anmälan och mer info om eventet kommer snart.

8 maskinleverantörer som visar hur styrfiler används i praktiken

I projektet Ökad digitaliseringsgrad i lantbruket har Agroväst och RISE Jordbruk och livsmedel tillsammans med växtodlingsrådgivaren Lars Pettersson på Markväxt05 skapat åtta filmer som beskriver hur olika maskinfabrikat hanterar styrfiler i praktiken.

Syftet är ökad kunskap i hanteringen av styrfiler och att fler lantbrukare, rådgivare och maskinhandlare ska använda funktionen för ökad precision i växtodlingen. Vi tackar alla medverkande företag för deras tid och kunskap.

Styrfiler i Lantbruket | Agroväst

Bakgrund: Den digitala transformationen av lantbruket för med sig nya intressanta lösningar som kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk. Exempel på digitalisering kan vara GPS-styrning av traktorer och deras efterredskap, datainsamling med drönare samt automatisering inom animalieproduktionen.

Projekt - Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk

Projektinnehåll och målsättning

Syftet med projektet "Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk" är att utveckla och testa ett antal tjänster som bidrar till att mikro- och småföretag inom jordbruk och trädgård ökar sin användning av relevant digital teknik för att öka sin effektivitet, minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för de kvinnor och män som är verksamma inom branschen. 

Digitala utmaningar i lantbruket

Under projektets gång har intervjuer med lantbrukare tillsammans med rådgivare påvisat några digitala utmaningar.

Vad har du för digitala utmaningar? Det vill vi gärna veta.

Kontakta projektledare Anders Johansson:
E-mail: anders.johansson[at]agrovast.se
Mobil: 0761 - 07 81 72.

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Träffa oss på Lantmästardagen Alnarp

Datum: 16 november

Plats: Alnarpsgården i Alnarp

Lantmästardagen är en bransch- och näringslivsdag som arrangeras varje år av Lantmästarkåren i Alnarp. Under dagen träffar studenterna potentiella arbetsgivare och får möjlighet att knyta nya kontakter.

Dagen börjar med inspirationsföreläsningar i aulan och efteråt arrangeras en mässa med en rad utställare från branschen, där Agroväst är en av utställarna.

Lantmästardagen Alnarp 2023

Kom och prata exjobb och framtidens lantbruk

På plats under dagen finns Projektledare Amanda Ahlqvist och Utvecklingschef Mats Emilson.

Kom och prata exjobb med oss och tag del av Agroväst pågående projekt som alla har gemensamt med att bidra till ett framtida mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige.

Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Mats Emilson - Utvecklingschef

Projektledare Amanda Ahlqvist | Agroväst

Amanda Ahlqvist, Projekt- och Verksamhetsledare

Välkommen!

Uppskattat partnerevent i PestNu-projektet

Det har gått 24 månader in i projektet och då var det dags för ett planeringsmöte för PestNu-projektet, som var både fysiskt och online. Planeringsmötet ägde rum i Volos, Grekland den 4 och 5 oktober 2023!

Under mötet presenterade alla arbetspaket- och projektledare sina framsteg under de senaste sex månaderna, samt sina framtidsplaner för den kommande perioden.

De 20 partnerna, från 9 europeiska länder, hade möjlighet att diskutera och utbyta perspektiv om PestNu-projektets framsteg, samt ta itu med både tekniska och icke-tekniska utmaningar.

2023-10 Partner meeting | PestNu

På den andra dagen av planeringsmötet besökte konsortiepartnerna växthusanläggningarna vid University of Thessaly, i Velestino. All teknik som utvecklats inom ramen för PestNu-projektet demonstrerades på plats, och konsortiepartnerna hade möjlighet att diskutera dem och ställa frågor till utvecklarna.

Alla deltagare lämnade Volos med en stor känsla av motivation och entusiasm, redo för att jobba vidare mot målen som satts upp för de kommande sex månaderna. Ett särskilt tack till University of Thessaly, för organisationen av mötet och den stora gästfriheten de visade!

 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu
 • 2023-10 Partner meeting | PestNu

Deltagare från Sverige på partnermötet i Grekland.

Amanda Ahlqvist
Projektledare Andrea von Essen | Agroväst
Andrea von Essen

Välkommen Emma Hansson - ny VD på Agroväst

Den 11 september tillträdde Emma sin nya tjänst som VD på Agroväst. Emma har många års erfarenhet att driva och leda personal och projekt på både lokal och koncernövergripande nivå.

Närmast kommer hon från Trollhättan Stad där hon är Miljö- och Hållbarhetschef samt biträdande förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. En röd tråd från hennes tidigare arbetsplatser är sitt engagemang inom miljö- och hållbarhet.

Vi välkomnar Emma till Agroväst och och ser fram emot att höra om hennes intryck av sin nya arbetsplats efter de första veckorna.

Emma Hansson-VD-CEO | Agroväst

Vad är din upplevelse efter de första veckorna på Agroväst?
- Agroväst är en fantastisk verksamhet, med enormt kompetenta och erfarna medarbetare och partners. Det känns verkligen som ett privilegie att  få vara med och driva utvecklingen inom de gröna näringarna och jag ser  fram emot den tillväxtresa som vi har påbörjat tillsammans.

Vad kan du ta med dig erfarenhetsmässigt från dina tidigare arbetsplatser?
- Jag har jobbat med ledarskap, hållbarhetsfrågor samt innovation och utveckling både inom privat och offentlig sektor under många år, jag tar med mig den samlade erfarenheten och att det är tillsammans som vi skapar resultat.

Hur ser din vision ut för Agroväst?
- Vi har en tydlig vision om att växa och Agroväst ska vara en aktiv och självklar klustermotor för hållbarhet och lönsamhet inom de gröna näringarna i Västsverige. All verksamhet som Agroväst bedriver ska självklart vara behovsdriven och utgå ifrån näringen. Vi kommer att fortsätta att förmedla och binda samman forskning, ny teknik och framgångsrika metoder för att bidra till hållbarhet och lönsamt hos våra kunder.

Välkommen på event under Smedjeveckan i Skara

Under Smedjeveckan som SLU anordnar, så har Agroväst - Gröna Möten evenemang där två av våra projekt presenteras i Smedjan. Kom till Smedjan i Skara och nätverka och träffa de som är delaktiga i projekten.

Måndag den 25 september

Hur ser framtiden ut inom biologisk bekämpning?

Ni kommer få ta del av forskning och utveckling av nya produkter såsom biologisk bekämpning och gödselmedel. Inom projektet PestNu vidareutvecklar man tekniker och produkter som bidrar till att minska användandet av skadliga växtskyddsmedel och minskar näringsläckaget i trädgårdsnäringen. 

Anmäl dig kostnadsfritt senast den 21 september
Plats: SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7, Skara

Torsdag den 28 september

Är du intresserad av grön bioraffinering?

Träffa några i projektet Green Valleys som pratar om hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder, samtidigt som vi kan utnyttja restströmmarna till nya produkter och foder.

På plats kommer vi att visa biokol och juicepress i labbskala.

Anmäl dig kostnadsfritt senast den 26 september
Plats: SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7, Skara


Gröna Möten - mötesplatsen för dig inom gröna näringar

Vi använder oss av olika mötesformer såsom fysiska, digitala och även i hybridform där vi ändå förordar fysiska träffar. Förutom välbesökta evenemang har Gröna Möten idag en prenumerationsdatabas med över 2000 prenumeranter som önskar ta del av kommande evenemang. 

Genom Gröna Möten så inspirerar, samlar och förmedlar kunskap till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag. 

Fin dag på Potatis- och hortofältdagen i Borgeby

Under en dag i slutet av augusti samlades ett 40-tal utställare för att dela med sig av det senaste för besökande potatis- och frilandsproducenter.
Sammanfattningsvis ett mycket trevligt event med 500 deltagare enligt organisatören, Oskar Hansson. -Vädret var inte det bästa, men alla fältvandringarna kunde ändå genomföras på ett bra sätt. menade Oskar.

Agroväst och RISE på plats under fältdagen

I vårt mässtält kunde man träffa Thomas och Amanda från Agroväst som informerade om våra HORIZON-projekt Oper-8 och PestNu, där de kort berättade om olika teknikerna för att minska eller ersätta behoven av kemiska bekämpningsmedel. 

Vi delade även med oss av vårt Program Tillväxt Trädgård Väst där Amanda är verksamhetsledare.

Intresset var stort från besökarna för att få ta del av framtidens metoder och tekniker som man forskar och testar runt om i Sverige och Europa.

2023 Potatis och Hortofältdagen | Amanda o Thomas

Projekten vi informerade om under dagen var:

Oper8 - Projektet har som mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå EUs krav på en 50% minskning fram till 2030. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.
Läs mer om Oper8

PestNu - Ett projekt där nio olika tekniker och metoder att vidareutveckla, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare, bra gödselmedel med hjälp av alger m.m.
Läs mer om PestNu

Tillväxt Trädgård - Programmet Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviteter i trädgårdsnäringens primärproduktion.
Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning.
Läs mer om Tillväxt trädgård

Mässan arrangerades av: HIR Skåne, Lyckeby och Hushållningssällskapet Skåne

Läs mer om vad fältdagen innehöll för intressanta nyheter med olika tekniker och utrustningar för att förhindra ogräs i odlingsrader.

2023-09 Potatis- o hortofältdag | Agroväst

Potatis- och Hortofältdagen 31 aug 2023

Regeringskansliet på besök i regionen

I veckan träffade vi representanter från Regeringskansliet i Skövde när de var på en tvådagars rundresa i regionen.

I det gedigna programmet som VGR satt samman, blev vi tillfrågade om att hålla en dragning om Agroväst och tre av våra pågående projekt: KLIV (Mats Emilson), SmartAgri (Anders Johansson) och Green Valleys(Christel Cederberg, Chalmers).

Regeringskansliet på besök | Agroväst

”-Vi är mycket glada att vår verksamhet har uppmärksammats ända upp på regeringsnivå.

Det visar att vårt arbete med olika projekt som vi utför tillsammans med lantbrukare, övrigt näringsliv, branschorganisationer och forskare stärker det västsvenska lantbruket på lång sikt”, säjer Mats Emilson VD Agroväst.

Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Anders Johansson – Projektledare på SmartAgri är glad över den positiva responsen från deltagarna på mötet.  

– ”Alla var aktiva och det ställdes intressanta frågor om teknik och digitalisering i lantbruket med en efterföljande diskussion.”

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Det är vår förhoppning att Regeringskansliets representanter fick med sig värdefull information och kunskap inför kommande uppdatering av livsmedelsstrategin som ska färdigställas under hösten.

Vi ses på Potatis- och Hortofältdagen 31 augusti

Nu samlas landets potatis- och frilandsproducenter i Borgeby för en fullspäckad teknikdag i fält!


På mässområdet möter du ett 40-tal utställare inom potatis och horto. Det blir teknikdemonstrationer, fältförsök, sortförsök och mycket, mycket mer. Fältet är uppdelat i två delar, en med horto och en med potatis. Nedan kan du läsa mer om programmet. Vill du hinna se allt råder vi dig att boka in förmiddagen på ena sidan och eftermiddagen på den andra. Under lunchen kan du passa på att mingla med utställarna på plats.

Fri entré, ingen förhandsbokning.

2023 Potatis och Hortofältdagen

När: den 31 augusti, klockan 09.00-17.00
Var: Tematältet på Borgeby Slottsväg 4 B, Bjärred

Program Potatis- och Hortofältdagen

Tema horto
• Teknikdemo – Appliceringsteknik, precisionssprutor, autonom robotspruta.
• Teknikdemo – Markfuktsensorer
• Nytt odlingssystem – Etablerad lagringskål i växttäcke efter övervintrad mellangröda.
• Ärt och rödbeta i strip till, alternativ till glyfosat, sötpotatisförsök med mera.

Tema potatis
• Se skörd av stärkelsepotatis
• Stor utställning i fält & i tält
• Grimme, AVR & Ropa visar senaste modeller
• Fältförsök med sorter & strategier

Välkommen att träffa oss och ta del av det senaste inom våra projekt; Oper8, Tillväxt Trädgård Väst och PestNu.

Kom till vår monter

och träffa våra projektledare Thomas och Amanda som finns där för att svara på era frågor och funderingar.

Du hittar oss i samma monter som RISE.

Thomas Börjesson | Agroväst

Thomas Börjesson

Amanda Ahlqvist | Agroväst

Amanda Ahlqvist

Följande projekt som vi lyfter fram under fältdagen.

Oper8 - Projektet har som mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå EUs krav på en 50% minskning fram till 2030. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.
Läs mer om Oper8

Tillväxt Trädgård Väst - Programmet Tillväxt Trädgård Väst är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviteter i trädgårdsnäringens primärproduktion.
Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning.
Läs mer om Tillväxt trädgård väst

PestNu - Ett projekt med nio olika tekniker och metoder att vidareutveckla, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare, bra gödselmedel med hjälp av alger m.m.
Läs mer om PestNu

Fältdagen i Borgeby är ett samarrangemang mellan: HIR Skåne, Lyckeby, SLU, Jordbruksverket, Ökad konkurrenskraft vid extremväder och Hushållningssällskapet.

Trevlig sommar!

Vi önskar alla fina och härliga sommardagar. Under juli tar vi lite ledigt och laddar våra batterier inför den kommande hösten.
Sommarhälsning från gänget på Agroväst!

Foto från årets sommarfest.

 • Sommaraktivitet 2023 | Agroväst
 • Sommaraktivitet 2023 | Agroväst
 • Sommaraktivitet 2023 | Agroväst