Nyfiken på Agroväst? Kom och träffa oss på Agroteknikernas branschdag på Uddetorp


Datum: 5 mars 2024, kl. 13-16
Plats: Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

Välkommen att träffa Amanda och Oskar. De finns på plats under eftermiddagen för att prata examensarbete och ge er en inblick i vilka projekt som vi arbetar med mot gröna näringar och framtidens lantbruk.

Är du nyfiken på Agroväst och vårt uppdrag och våra pågående projekt? Då ses vi i vår monter i Idrottshallen.

Missa inte tävlingen i vår monter!

Välkommen att träffa oss och att delta i vår tävling!

Projektledare Amanda Ahlqvist | Agroväst
Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Arrangörer för mässan är Studentföreningen Agrotekniker på Uddetorpsskolan.

Lyssna till första delen av seminarieserien Lantbruk i en osäker cybervärld

Under lunchseminariet den 15 februari fick vi svar på frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering och vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket.

Lyssna till Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Det blir totalt fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld. Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna CyberlySmartAgri och Agtech Sweden.


Välkommen till del 2 i Lunchseminarieserien - Lantbruk i en osäker cybervärld, den 28 februari.


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Sista anmälningsdag är den 27 februari. Välkommen!

Ett öra mot marken

Under de senaste veckorna har vi besökt ett antal gårdar för att få en bättre förståelse för lantbruksföretagens behov och utmaningar relaterade till digitaliseringen.  

Besök på Halla Gård i Edsvära

Bilden ovan är tagen hos Anders Gunnarsson på Halla gård i Edsvära. Här ser vi Anders (Agroväst) och Tomas (RISE) från deras besök i början av februari.

Gårdsbesöken ingår projektet "Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk", där vi efter besöken kommer planera in och genomföra teknikdemonstrationer för att sprida kunskap och erfarenheter som underlättar digitaliseringen.

Håll utkik för mer info!

Lunchseminarier våren 2024 - Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

Välkommen på fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld. Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Under våren 2024 arrangerar Gröna Möten en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner.

15 februari - Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?
12 mars - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?
27 mars - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Del 1 - Cybersäkerhet - Varför är det en ödesfråga?

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering.

Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket. Det är nämligen så att lantbruket av flera skäl är en måltavla när det gäller cyberattacker. Då detta är så strategiskt allvarligt hävdar vi att det är viktigt att samarbeta mellan försvaret och civilsamhället. Vi vill ju fortsätta digitaliseringen men göra det på säkrast möjligaste sätt.

Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, inleder och sedan följer två huvudtalare, nämligen Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Se inspelning från Del 1

Lunchseminarie del 1 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 15 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lyssna till
Marcus Nohlberg, Lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Trender inom cybersäkerhet och vad kan hända en småföretagare.
Johannes Eriksson, Informations- och IT-säkerhetschef, Lantmännen
Hur kan den enskilda lantbrukaren minska sårbarheten inom svenskt jordbruk?
Jan Johansson, Senior forskare inom position, navigation och tid, RISE
Hur påverkas lantbruket av senaste tidens GPS-störningar?

Sista anmälningsdag 27 februari!
Välkomna!

Lunchseminarie del 2 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 28 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 3 - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?

Beskrivning: Cyber och informationssäkerhet kan låta avancerat, men faktum är att grunden är enkel – människor gör misstag och vi företagare får göra vårt bästa för att skydda dem.

Cyber och informationssäkerhet kan låta avancerat, men faktum är att grunden är enkel och börjar med din personliga cyberhygien. Precis som att du inte håller upp dörren till lokalerna för vem som helst bara för att den har en gul väst på sig, så gläntar du inte på dörren till digitala utrymmen genom lätta lösenord på postit-lappar.

Men människor gör misstag och vi företagare får göra vårt bästa för att skydda våra medarbetare och våra företag. Numera är cyberattacker inte ovanliga och det är sällan som den drabbade är det direkta målet. Men ett mindre företag kan lätt slås ut då en leverantör faller och data går förlorade. Eller för att man helt enkelt inte kan fakturera på flera dagar.

Precis som vi låser och larmar våra maskiner och våra lokaler ska vi göra även med våra digitala tillgångar. Alla behöver inte ha tillgång till allting, alltid. Och när det ändå råkar bli fel eller någon har tagit sig in, så har vi en checklista för hur vi hanterar även den akuta situationen i den digitala världen. Handfasta tips utlovas!

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Lunchseminarie del 3 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 12 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 4 - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Beskrivning: En introduktion till lagstiftning om data, cyber och säkerhet från EU - NIS 2 Cybersäkerhetsakten (CRA) som ska implementeras detta år.

Konsekvenserna för den som inte känner till, och följer reglerna, kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de vi numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledning. I den nya lagstiftningen omfattas även även små företag i hela livsmedelskedjan.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Lunchseminarie del 4 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 27 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 5 - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Beskrivning: Hur gör man en avvägning mellan cyberskydd och värdet av data i dataflöden? Går stulen utrustning som innehåller data att göra värdelös för tjuven? Hur ställer sig försäkringbolagen till området?

Detta är någora av de frågor som vi ska titta närmare på under dagens lunchseminarie.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!

Lunchseminarie del 5 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 18 april
Tid: kl. 12.00-13.00

Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst

God Jul och Gott Nytt År

Vårt team på Agroväst önskar alla en riktigt God Julhelg!

Nu blickar vi mot 2024 och ser fram emot att få dela med oss av spännande resultat inom våra olika projekt som har koppling till den gröna näringen i Västra Götaland, och till beslutsfattare och andra med intresse för gröna näringar.

Tack för ett fantastiskt år och vi ses igen efter lite julledighet!

God Jul 2023 | Agroväst

Grötfrukost med Agroväst och SLU i Skara på Green Tech Park

Under trevliga former anordnades en grötfrukost för kollegorna på Agroväst och SLU. Emma Hansson, VD Agroväst hälsade alla välkomna.

Utdelning av diplom och priser - SLU Innovationspris

I samband med frukosten delade Marie Andreasson, SLU och Mats Wiktorson, SLU Holding, ut diplom och priser till representanter för projektgrupperna som tidigare i år fick SLUs Innovationspris.

På plats var teammedlemmar från projekten: FarmGuard; Anna Hessle och Frida Dahlström, SLU, Tomas Johansson och och Anders Johansson, SmartAgri och Target-N; Mats Söderström och Kristin Persson, SLU.

Övriga deltagare i projekten: Farmguard - Emma Lönn och Niclas Düring, Acerni och Target-N: Henrik Stadig, Entorp.

Innovations pris SLU | Agroväst

Från vänster: Anna Hessle och Frida Dahlström SLU, Tomas Johansson och Anders Johansson SmartAgri, Mats Söderström och Kristin Persson SLU.

Välbesökt inspirationsdag om att hantera stress inom lantbruk

Onsdagen den 22 november hölls en inspirationsdag på Vara konserthus som var utformad för att ge stöd och kunskap till personer inom de gröna näringarna. Evenemanget var öppet för lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna, rådgivare och anhöriga, vilka alla välkomnades att delta för en dag fylld med information och möjlighet till ökad medvetenhet.

Målet med dagen var att erbjuda verktyg för att hantera och minska stress samt främja förebyggande åtgärder. Under dagen hölls presentationer av Björn Rudman, en erfaren terapeut specialiserad på stress, och Peter Lundqvist, professor i Arbetsvetenskap vid SLU som delade kunskap och forskning för att ge deltagarna insikter och stöd.

Att hantera stress

Personliga berättelser från Fredrik Tidström och Erik Sundell gav en bild av hur man kan uppleva stress men gav också verktyg för att uppnå positiva förändringar.

Inspiratör Erik Sundell

Inspiratör Fredrik Tidström

Föredragshållare och professor i Arbetsvetenskap på SLU Peter Lundqvist

Dagen anordnades genom Forsknings- och innovationsprogrammet Framgångsrikt företagande på Agroväst tillsammans med Agroväst Gröna Möten.

Ytterligare två tillfällen anordnas - utanför Uddevalla och Borås

Inom programmet kommer vi att erbjuda ytterligare två liknande dagar, den 6 december på Lanegården utanför Uddevalla och den 7 februari i Boråstrakten. Anmälan för den 6 december ligger uppe på gröna mötens hemsida: www.gronamoten.se.

Varmt välkommen med din anmälan.

Event den 6 december

Plats: Lanegården utanför Uddevalla

Anmälan och mer info om eventet:

Event den 7 februari

Plats: Utanför Borås

Anmälan och mer info om eventet kommer snart.

Välkommen på digitalt lunchmöte med LRF och SNP – Prisportalen ha koll på avräkningspriset

LRF bjuder tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter in till ett lunchmöte om hur SNP Prisportalen kommer att vara till nytta för svenska nötköttsuppfödare.

Välkommen på webbinar

 • När: 8 november
 • Tid: 12.00-13.00
 • Plats: Digitalt via Teams
 • Arrangör: LRF Kött och Sveriges Nötköttsproducenter
 • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Program:

• Anna Jamieson, vice ordförande SNP, bakgrunden till projektet
• Ove Konradsson, senior konsult, berättar om Farmers Business Network i USA som gav honom idén till SNP Prisportalen.
• Frida Carlstedt, vd Skira, berättar om Lumen nöt och hur användarna kommer att kunna ta del av Prisportalens data.
• Kristin Eklöf, vd Salbo AI, redogör för den prisstatistik som Jordbruksverket samlar in och vidarebefordrar till EUROSTAT.

Du som deltar kan ställa frågor i chatten som vi efterhand lyfter till föredragshållaren.

Mötet spelas in och kan ses i efterhand. 

Välkomna!

Årligt möte hölls på Irland för projektet Climate Farm Demo

Under tre intensiva dagar hölls det årliga mötet för Climate Farm Demo på Irland med Teagask som värd. Programmet under dagarna innehöll tips på hur man bäst genomför gårdsvisningar, presentation av klimatberäkningsmodeller, arbetet framåt för nationella koordinatorer och tematiska ledare, gårdsbesök och mycket mer.

Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD

En stor del av arbetet med planering, riktlinjer och utvärdering är nu avklarat och vi ser fram emot att snart ha 1.500 demo-gårdar runtom i Europa i nätverket. Då kan vi äntligen besöka alla lantbrukare för att göra en klimatberäkning och tillsammans ta fram en handlingsplan för just deras gård.

Nästa år sätter gårdsvisningarna igång där lantbrukarna berättar vad de vill åstadkomma i sin produktion och vad de kommer göra för att minska klimatpåverkan.

Projektledare Andrea von Essen | Agroväst

Agroväst är den enda svenska partnern i projektet

Projektledare Agroväst:
Andrea von Essen
Kontaktuppgifter

Årligt möte Irland | projekt CFD

Årligt mötet för Climate Farm Demo på Irland

 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
 • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD

Regeringskansliet på besök i regionen

I veckan träffade vi representanter från Regeringskansliet i Skövde när de var på en tvådagars rundresa i regionen.

I det gedigna programmet som VGR satt samman, blev vi tillfrågade om att hålla en dragning om Agroväst och tre av våra pågående projekt: KLIV (Mats Emilson), SmartAgri (Anders Johansson) och Green Valleys(Christel Cederberg, Chalmers).

Regeringskansliet på besök | Agroväst

”-Vi är mycket glada att vår verksamhet har uppmärksammats ända upp på regeringsnivå.

Det visar att vårt arbete med olika projekt som vi utför tillsammans med lantbrukare, övrigt näringsliv, branschorganisationer och forskare stärker det västsvenska lantbruket på lång sikt”, säjer Mats Emilson VD Agroväst.

Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Anders Johansson – Projektledare på SmartAgri är glad över den positiva responsen från deltagarna på mötet.  

– ”Alla var aktiva och det ställdes intressanta frågor om teknik och digitalisering i lantbruket med en efterföljande diskussion.”

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Det är vår förhoppning att Regeringskansliets representanter fick med sig värdefull information och kunskap inför kommande uppdatering av livsmedelsstrategin som ska färdigställas under hösten.