Många är rädda för att göra fel

Okunskapen kring dikesunderhåll och rädslan för att göra fel gör att mycket underhållsarbete skjuts på framtiden. Men
nu arbetar flera aktörer inom de gröna näringarna aktivt för att väcka liv i kunskapen.

Så inledde Jordbruksaktuellt sin artikel som är publicerad och finns att läsa här.

Underhåll av diken - har du koll?

Den 4 mars samlades ca 70 personer i Tumlebergs bygdegård för att lära sig mer och få svar på frågor om markavvattning och dikesunderhåll.
Underhållet av diken är många gånger eftersatt. När väl ett underhåll ska göras är det många saker att tänka på. Det är viktigt att det blir rätt från början, både för dig som beställare och utförare.

Vad har man som deltagare i ett markavvattningsföretag för rättigheter och skyldigheter?
Kanske har man ett mindre dike som eventuellt gränsar till en granne som inte vill göra något. Eller ingår man i något av de 5500 markavvattningsföretag som finns i länet. Det fanns mycket att diskutera. En fungerade markavvattning är en förutsättning för att få en konkurrenskraftig gröda och därmed en bra livsmedelsproduktion. Att underhålla sina diken på rätt sätt är också viktigt för den biologiska mångfalden.

I slutet av dagen fanns det möjlighet att hänga med ut i fält.
Evenemanget samarrangerades av Länsstyrelsen, Greppa näringen, LOVA, Vara Kommun, LRF och Agroväst Mark- och vattenvård tillsammans med Gröna Möten.

Vi har fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

I vårt projekt SmartAgri stöttar vi tillsammans med och Högskolan i Skövde för närvarande fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

Studenterna från högskolan önskar intervjua lantbrukare med växtodling eller animalieproduktion. Där har du möjlighet att vara med och bidra till insikter om branschens nuläge och önskad utveckling!

Exjobb SmartAgri | Agroväst

Exjobben inriktas om två delområden:

1. LANTBRUKSDATA - Växtodlare
Fokus på business intelligence, IT-acceptans och IT-adoption. Typiska frågeställningar: Hur långt har den digitala transformationen kommit i lantbruket? Hur nyttjas insamlad data? Används tex den där skördekarteringen till något vettigt och presenteras datan på ett bra sätt?

2. CYBERSÄKERHET - Mjölk-, gris- & hönsproducenter
Fokus på cyberrisker och robusthet. Typiska frågeställningar: Hur sårbart är lantbruket idag? Vilka konsekvenser kan en incident få?

Klicka på länken nedan för att anmäla ditt intresse för att bidra med din erfarenhet.

Anmäl ditt intresse senast den 1 maj. Intervjun tar ca. 30 minuter och alla svar är anonyma och hanteras enligt GDPR.

Läs gärna mer om projektet SmartAgri där vi vill öka digitaliseringen i lantbruket. SmartAgri - Vi stödjer er digitala utveckling!

Agroväst och RISE värdar för Sverigemöte i projektet PestNu!

Den 13-15 mars så hölls det femte fysiska partnersmötet för projektet PestNu på SLU Alnarp i Green innovation parks lokaler. Där samlades alla partners från 9 olika länder för att diskutera framsteg inom alla arbetspaket och vad vi har kvar att jobba med tills projektets slut i oktober. Diskussion kring kommande försök i Spanien diskuterades samt tester av innovationerna som tagits fram inom projektet. Från Agroväst sida deltog Amanada Ahlqvist, Emma Hansson och Thomas Börjesson.

2024-03 Partnermöte Alnarp SE - PestNu | Agroväst

”Det var många av deltagarna på mötet som tyckte vi fått ihop ett bra möte där de var nöjda med Agroväst och RISE insats i att vara värdar för partnersmötet.” säger Amanda Ahlqvist

”Ett stort tack till Green innovation park och Niclas Östlund, med teknikerna Jan Gustafsson och Benny Holm som hjälpte oss med lokal och det tekniska kring mötet. Även ett stort tack till restaurang Alnarp för den väldigt goda, närproducerade maten och fikat vi fick under mötesdagarna” avslutar Amanda Ahlqvist.

Amanda Ahlqvist | Agroväst

På fredagen den 15 mars så var vi på ett studiebesök hos Peter Säll och hans personal på Kabbarps trädgård AB. Där fick vi en presentation om hur de jobbar med olika anpassningar mot klimatfrågor, växtskydd och utvecklingen inom tekniska hjälpmedel som de satsat på för att kunna odla mer säkert och hållbart. Sedan fick vi en guidad tur i deras växthus där de odlar kryddor och sallad i stora krukor, vilket de är branschledande inom i Sverige. Detta studiebesök var väldigt uppskattat av hela PestNus alla partners som deltog.

Dagarna tre gav även mycket diskussioner i pauserna kring samarbete kring eventuella nya projektsamarbeten efter PestNu avslutas, vilket ger mervärdet med fysiska partnersmöten.

Välkommen Oskar – vår senaste talang på Agroväst!

Oskar är utbildad Agrotekniker och kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland och har ett stort intresse för djurproduktion i alla dess former men särskilt nötkötts- och lammproduktion.

Han kommer att arbeta som eventkoordinator inom projektet SmartAgri och som lokal samordnare för Gröna Möten Fyrbodal.

”På Agroväst får jag möjlighet att arbeta utåt mot våra målgrupper inom de gröna näringarna. Att anordna evenemang inom aktuella ämnen är uppskattat samtidigt som man får en känsla av att kunskapen vi förmedlar är eftertraktad och välbehövd, även i de områden som inte domineras av jordbruk.”

Oskar Reineling, eventkoordinator | Agroväst
Oskar med hans hundar Sune och Svala

Oskar hittar man ute på något av våra evenemang eller i Företagsbyn på Nuntorp Gård i Brålanda där vi har ett kontor.

Håll utkik efter honom på våra kommande event och kom gärna med önskemål på framtida ämnen som behöver lyftas fram.

Nytt projekt beviljat för bättre kontroll på groningsegenskaper i maltkorn

Projektet har som övergripande mål att ta fram ett redskap för att effektivisera hanteringen av maltkorn genom att bättre kunna förutse förändringar i groningsegenskaper”, säger projektledare Thomas Börjesson.

"Genom att öka kunskapen om maltkornets livslängd och optimala lagringsvillkor strävar vi efter att effektivisera produktionsprocessen för maltkorn och därigenom skapa ekonomiska och miljömässiga vinster”, avslutar han.

Projektperioden är mellan januari 2024 - september 2026.

Thomas Börjesson | Agroväst

Projektledare på Agroväst: Thomas Börjesson

Mål och syfte:

Projektet syftar till att skapa ett system för förbättrad kontroll av maltkornets groningsegenskaper för att optimera torkning, lagring och leverans.

Genom att fokusera på falltalsmätning och vattenhalt kommer vi att:

  • Utveckla metoder för att förutse maltkornets livslängd och groningsegenskaper baserade på falltalmätningar samt temperatur och fukthalt under lagringen.
  • Analysera maltkorn från olika platser i landet för att skapa en bred och representativ databas.
  • Utföra kontrollerad lagring av maltkorn i 9 månader för att följa groningsegenskapernas förändring över tid vid olika temperaturer.
  • Använda RISE försöksanläggning för noggrann studie av temperatur, fukthalt och CO2 som indikatorer på groningsegenskapernas förändring.
  • Leverera användbar data för att förbättra kunskapen och skapa verktyg för att beräkna lagringsstabilitet.
2024 Grönt Möte

Projektpartners och finansiär

Våra partners är RISE, Kävlinge Lantbruk och Lantmännen (projektets finansiär) som kommer att ingå projektet med sin expertis och resurser.

Nyfiken på Agroväst? Kom och träffa oss på Agroteknikernas branschdag på Uddetorp


Datum: 5 mars 2024, kl. 13-16
Plats: Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

Välkommen att träffa Amanda och Oskar. De finns på plats under eftermiddagen för att prata examensarbete och ge er en inblick i vilka projekt som vi arbetar med mot gröna näringar och framtidens lantbruk.

Är du nyfiken på Agroväst och vårt uppdrag och våra pågående projekt? Då ses vi i vår monter i Idrottshallen.

Missa inte tävlingen i vår monter!

Välkommen att träffa oss och att delta i vår tävling!

Projektledare Amanda Ahlqvist | Agroväst
Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Arrangörer för mässan är Studentföreningen Agrotekniker på Uddetorpsskolan.

Lyssna till första delen av seminarieserien Lantbruk i en osäker cybervärld

Under lunchseminariet den 15 februari fick vi svar på frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering och vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket.

Lyssna till Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Det blir totalt fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld. Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna CyberlySmartAgri och Agtech Sweden.


Välkommen till del 2 i Lunchseminarieserien - Lantbruk i en osäker cybervärld, den 28 februari.


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Sista anmälningsdag är den 27 februari. Välkommen!

Vi etablerar oss i Fyrbodal

Agroväst har en stark framtidstro för lantbruket och grön näring och vår etablering på Nuntorps Gård i Brålanda är ett viktigt steg i vår utveckling. Det innebär att vi kommer närmare lantbrukare, företag med kopplingar till lantbruket och den Gröna näringen i Fyrbodal.

Agroväst på plats i företagsbyn på Nuntorps Gård

Nu finns Agroväst med Agroteknikern Oskar Reineling på plats i företagsbyn. Ett av våra mål med satsningen är möjligheten att på ett större geografiskt område via projektet SmartAgri, erbjuda kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag som utvecklar tekniklösningar för framtidens lantbruk.
Vi delar med oss av de senaste forskningsrönen från andra föregångare i branschen, för att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändring.
Via konceptet Gröna Möten erbjuder vi ett intressant utbud av föreläsningar och workshop i närområdet.

Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Vårt mål är att stötta och hjälpa lantbruket för att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om produktionen för att möta utmaningarna som vi ser i branschen och inom den gröna näringen.

Läs mer om vårt erbjudande med SmartAgri

Inspirerande event och möten med Gröna Möten:

Nära kontakt med våra målgrupper

Vi ser ett behov av att tidigt identifiera framtida utmaningar och behov inom lantbruksbranschen. En önskan är att etablera ett närmare samarbete med aktiva inom lantbruket och identifiera nya behov och effektiviseringar och som sedan kan implementeras på gårdsnivå.

"Vår verksamhetsidé är att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och Agroväst är idag ett företag som är väl etablerat i vår nisch med samarbetspartners både i Sverige och Europa", säger Emma Hansson, VD Agroväst AB.

"Företaget har sedan sin start för över 30 år sedan växt i stadig takt", forsätter hon.

Emma Hansson-VD-CEO | Agroväst
Gröna Möten | Agroväst

Senaste nytt med Gröna Möten

Konceptet Gröna Möten ingår i projektet KLIV som är en oberoende mötesplatsen för alla som är i gröna näringarna med resultat från forskningen, ny kunskap och ny teknik för lantbruket. Förutom vår nyetablering i Fyrbodal så finns vi även i Skaraborg, Sjuhärad och Halland. 

Välkomna på webbinarium om Akvaponisk odling och de olika teknikerna

Boka denen 16 januari kl 10-12.Innovationer inom akvaponik: Utforska tekniker och PestNu projektets resultat inom akvaponik 

Under webbineriet kommer vi få ta del av de tester som gjorts vid University of Thessaly (UTH) i Grekland och Tilamur i Spanien och få lyssna till WA3RM som bygger en stor växthusanläggning i Sverige och deras arbete,. WA3RM kommer även dela med sig av tankar kring akvaponisk odling.

Webbinariet är på engelska och arrangeras av Projektet PestNu. Ingen föranmälan behövs.

På Pest nu projektsida finns det utförliga programmet för webbinaret.

Välkomna!

2024 webbinar | PestNu

God Jul och Gott Nytt År

Vårt team på Agroväst önskar alla en riktigt God Julhelg!

Nu blickar vi mot 2024 och ser fram emot att få dela med oss av spännande resultat inom våra olika projekt som har koppling till den gröna näringen i Västra Götaland, och till beslutsfattare och andra med intresse för gröna näringar.

Tack för ett fantastiskt år och vi ses igen efter lite julledighet!

God Jul 2023 | Agroväst