Många är rädda för att göra fel

Okunskapen kring dikesunderhåll och rädslan för att göra fel gör att mycket underhållsarbete skjuts på framtiden. Men
nu arbetar flera aktörer inom de gröna näringarna aktivt för att väcka liv i kunskapen.

Så inledde Jordbruksaktuellt sin artikel som är publicerad och finns att läsa här.

Underhåll av diken - har du koll?

Den 4 mars samlades ca 70 personer i Tumlebergs bygdegård för att lära sig mer och få svar på frågor om markavvattning och dikesunderhåll.
Underhållet av diken är många gånger eftersatt. När väl ett underhåll ska göras är det många saker att tänka på. Det är viktigt att det blir rätt från början, både för dig som beställare och utförare.

Vad har man som deltagare i ett markavvattningsföretag för rättigheter och skyldigheter?
Kanske har man ett mindre dike som eventuellt gränsar till en granne som inte vill göra något. Eller ingår man i något av de 5500 markavvattningsföretag som finns i länet. Det fanns mycket att diskutera. En fungerade markavvattning är en förutsättning för att få en konkurrenskraftig gröda och därmed en bra livsmedelsproduktion. Att underhålla sina diken på rätt sätt är också viktigt för den biologiska mångfalden.

I slutet av dagen fanns det möjlighet att hänga med ut i fält.
Evenemanget samarrangerades av Länsstyrelsen, Greppa näringen, LOVA, Vara Kommun, LRF och Agroväst Mark- och vattenvård tillsammans med Gröna Möten.

Vi har fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

I vårt projekt SmartAgri stöttar vi tillsammans med och Högskolan i Skövde för närvarande fem olika exjobb som inriktas mot lantbruket och IT-relaterade frågeställningar.

Studenterna från högskolan önskar intervjua lantbrukare med växtodling eller animalieproduktion. Där har du möjlighet att vara med och bidra till insikter om branschens nuläge och önskad utveckling!

Exjobb SmartAgri | Agroväst

Exjobben inriktas om två delområden:

1. LANTBRUKSDATA - Växtodlare
Fokus på business intelligence, IT-acceptans och IT-adoption. Typiska frågeställningar: Hur långt har den digitala transformationen kommit i lantbruket? Hur nyttjas insamlad data? Används tex den där skördekarteringen till något vettigt och presenteras datan på ett bra sätt?

2. CYBERSÄKERHET - Mjölk-, gris- & hönsproducenter
Fokus på cyberrisker och robusthet. Typiska frågeställningar: Hur sårbart är lantbruket idag? Vilka konsekvenser kan en incident få?

Klicka på länken nedan för att anmäla ditt intresse för att bidra med din erfarenhet.

Anmäl ditt intresse senast den 1 maj. Intervjun tar ca. 30 minuter och alla svar är anonyma och hanteras enligt GDPR.

Läs gärna mer om projektet SmartAgri där vi vill öka digitaliseringen i lantbruket. SmartAgri - Vi stödjer er digitala utveckling!

Agroväst och RISE värdar för Sverigemöte i projektet PestNu!

Den 13-15 mars så hölls det femte fysiska partnersmötet för projektet PestNu på SLU Alnarp i Green innovation parks lokaler. Där samlades alla partners från 9 olika länder för att diskutera framsteg inom alla arbetspaket och vad vi har kvar att jobba med tills projektets slut i oktober. Diskussion kring kommande försök i Spanien diskuterades samt tester av innovationerna som tagits fram inom projektet. Från Agroväst sida deltog Amanada Ahlqvist, Emma Hansson och Thomas Börjesson.

2024-03 Partnermöte Alnarp SE - PestNu | Agroväst

”Det var många av deltagarna på mötet som tyckte vi fått ihop ett bra möte där de var nöjda med Agroväst och RISE insats i att vara värdar för partnersmötet.” säger Amanda Ahlqvist

”Ett stort tack till Green innovation park och Niclas Östlund, med teknikerna Jan Gustafsson och Benny Holm som hjälpte oss med lokal och det tekniska kring mötet. Även ett stort tack till restaurang Alnarp för den väldigt goda, närproducerade maten och fikat vi fick under mötesdagarna” avslutar Amanda Ahlqvist.

Amanda Ahlqvist | Agroväst

På fredagen den 15 mars så var vi på ett studiebesök hos Peter Säll och hans personal på Kabbarps trädgård AB. Där fick vi en presentation om hur de jobbar med olika anpassningar mot klimatfrågor, växtskydd och utvecklingen inom tekniska hjälpmedel som de satsat på för att kunna odla mer säkert och hållbart. Sedan fick vi en guidad tur i deras växthus där de odlar kryddor och sallad i stora krukor, vilket de är branschledande inom i Sverige. Detta studiebesök var väldigt uppskattat av hela PestNus alla partners som deltog.

Dagarna tre gav även mycket diskussioner i pauserna kring samarbete kring eventuella nya projektsamarbeten efter PestNu avslutas, vilket ger mervärdet med fysiska partnersmöten.

Välkommen Oskar – vår senaste talang på Agroväst!

Oskar är utbildad Agrotekniker och kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland och har ett stort intresse för djurproduktion i alla dess former men särskilt nötkötts- och lammproduktion.

Han kommer att arbeta som eventkoordinator inom projektet SmartAgri och som lokal samordnare för Gröna Möten Fyrbodal.

”På Agroväst får jag möjlighet att arbeta utåt mot våra målgrupper inom de gröna näringarna. Att anordna evenemang inom aktuella ämnen är uppskattat samtidigt som man får en känsla av att kunskapen vi förmedlar är eftertraktad och välbehövd, även i de områden som inte domineras av jordbruk.”

Oskar Reineling, eventkoordinator | Agroväst
Oskar med hans hundar Sune och Svala

Oskar hittar man ute på något av våra evenemang eller i Företagsbyn på Nuntorp Gård i Brålanda där vi har ett kontor.

Håll utkik efter honom på våra kommande event och kom gärna med önskemål på framtida ämnen som behöver lyftas fram.

I veckan deltog vi på Agroteknikernas branschdag på Naturbruksgymnasium Uddetorp

Under branschdagen presenterade vi flera av våra projekt, såsom Görna Möten och SmartAgri och fick möjlighet att berätta om vad Agroväst gör för att stötta den gröna näringen i framtidens lantbruk. På branschdagen deltog Biologiska Yrkeshögskilan, gymnasieelever och vuxenutbildningarna.

Agroteknikernas branschdag | Agroväst

Det fanns ett stort intresse och vi fick diskuterat allt från framtida behov i de gröna näringarna till framtida LIA-projekt och examensarbeten. Även vår tävling "Kasta gris" lockade till sig en och annan besökare.

Tack till alla er som stannade till och var nyfikna på oss och frågade vad vi gör på SmartAgri för att stötta och stärka framtidens lantbruk.

Det var värdefullt att få ta del av era tankar gällande de gröna näringarna till framtida LIA-projekt och examensarbeten.

Agroteknikernas branschdag | Agroväst

Vi tackar BYS Agrotekniker och BYS Studentförening för en väl anordad dag.

Nu är det dags för UF-mässa Skaraborg, där Agroväst är stolt tävlingsvärd för: Årets Ekologiskt hållbara företag.

Den 22 mars hälsar Ung Företagsamhet i Skaraborg välkomna till en sprudlande UF-mässa i Sparbanken Lidköping Arena! Där kommer UF-företagare från hela Skaraborg att ställa ut och sälja sina produkter och tjänster samt tävla i UF-mästerskapen!

UF-företagare från hela Skaraborg att ställa ut och sälja sina produkter och tjänster samt tävla i UF-mästerskapen och Agroväst är för första året tävlingsvärd för "Årets Ekologiskt hållbara företag".

UF-mässa

Datum: 22 mars 2024, kl. 11-17
Plats: Sparbanken Lidköpings arena

Välkommen på en fartfylld och inspirerande dag tillsammans med Skaraborgs framtida entreprenörer! Det är fri entré och mässan är öppen för alla!

Lyssna till vår VD Emma Hansson som berättar om vårt åtagande som tävlingsvärd. Vi ses på mässan den 22 mars.

Är du nyfiken på Agroväst och vill träffa oss?
Vi finns bara ett telefonsamtal bort.

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet, "Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet" är att hitta vägar för att åstadkomma det kött konsumenterna efterfrågar samtidigt som produktionen i primärledet ska vara lönsam, klimateffektiv och i övrigt miljömässigt uthållig. En väg kan vara grovfoderbaserad uppfödning av köttraskorsningskvigor från mjölkproduktionen som slaktas vid optimal tidpunkt för bästa ätkvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Faderras och uppfödningsmodell optimerar korsningskvigor

Det behövs mer fakta om faderras och uppfödningsmodellers påverkan vid köttrassemin i mjölkkobesättningar. Ett nyligen avslutat försök vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning Skara visar hur vi når förbättrad tillväxt, slaktutbyte och naturvårdsnytta genom kombination av avel och uppfödning. Ett projekt som var kopplat till Nöt- och lammköttsprogrammet på Agroväst.
Anna Hessle, Sveriges lantbruksuniversitet, delger med fokus på produktionsdelen resultat som Svenska Köttföretagen publicerat och som du kan läsa mer om här.

Att hantera stress inom lantbruk

Stress kan drabba vem som helst. Särskilt efter denna tuffa sommar och höst då inget varit sig likt, och många lantbrukare ställts inför en rad svåra utmaningar. På denna inspirationsdag vill vi ge er som arbetar inom de gröna näringarna verktygen för att kunna identifiera och ändra er situation till det bättre och att inse och kunna dra i bromsen innan stressen blir farlig. Dagen syftar till att lära sig mer om sig själv och att vända stressen till något positivt. Vi kommer att fokusera på lösningar istället för det som är dåligt och fokus ligger på förebyggande arbete mot stress och hitta svagheter i organisationen. Dagen kom även att handla om hur man som anhörig eller rådgivare kan möta och stötta någon som mår dåligt.

Vid tre olika tillfällen har Agroväst med Framgångsrikt företagande och Gröna möten i projektet KLIV bjudit in till evenemang i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Stress är en universell utmaning som påverkar människor i alla samhällsskikt. Särskilt efter den tuffa sommaren och hösten, då många lantbrukare ställdes inför en rad olika utmaningar.
På LRFs nyheter kan man läsa vad Elvira Lund, samordnare för Agroväst Gröna möten i Halland, skrev om dagen som arrangerades i Borås, Sjuhärad.

Nytt projekt beviljat för bättre kontroll på groningsegenskaper i maltkorn

Projektet har som övergripande mål att ta fram ett redskap för att effektivisera hanteringen av maltkorn genom att bättre kunna förutse förändringar i groningsegenskaper”, säger projektledare Thomas Börjesson.

"Genom att öka kunskapen om maltkornets livslängd och optimala lagringsvillkor strävar vi efter att effektivisera produktionsprocessen för maltkorn och därigenom skapa ekonomiska och miljömässiga vinster”, avslutar han.

Projektperioden är mellan januari 2024 - september 2026.

Thomas Börjesson | Agroväst

Projektledare på Agroväst: Thomas Börjesson

Mål och syfte:

Projektet syftar till att skapa ett system för förbättrad kontroll av maltkornets groningsegenskaper för att optimera torkning, lagring och leverans.

Genom att fokusera på falltalsmätning och vattenhalt kommer vi att:

  • Utveckla metoder för att förutse maltkornets livslängd och groningsegenskaper baserade på falltalmätningar samt temperatur och fukthalt under lagringen.
  • Analysera maltkorn från olika platser i landet för att skapa en bred och representativ databas.
  • Utföra kontrollerad lagring av maltkorn i 9 månader för att följa groningsegenskapernas förändring över tid vid olika temperaturer.
  • Använda RISE försöksanläggning för noggrann studie av temperatur, fukthalt och CO2 som indikatorer på groningsegenskapernas förändring.
  • Leverera användbar data för att förbättra kunskapen och skapa verktyg för att beräkna lagringsstabilitet.
2024 Grönt Möte

Projektpartners och finansiär

Våra partners är RISE, Kävlinge Lantbruk och Lantmännen (projektets finansiär) som kommer att ingå projektet med sin expertis och resurser.

Nyfiken på Agroväst? Kom och träffa oss på Agroteknikernas branschdag på Uddetorp


Datum: 5 mars 2024, kl. 13-16
Plats: Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

Välkommen att träffa Amanda och Oskar. De finns på plats under eftermiddagen för att prata examensarbete och ge er en inblick i vilka projekt som vi arbetar med mot gröna näringar och framtidens lantbruk.

Är du nyfiken på Agroväst och vårt uppdrag och våra pågående projekt? Då ses vi i vår monter i Idrottshallen.

Missa inte tävlingen i vår monter!

Välkommen att träffa oss och att delta i vår tävling!

Projektledare Amanda Ahlqvist | Agroväst
Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Arrangörer för mässan är Studentföreningen Agrotekniker på Uddetorpsskolan.