Ledigt uppdrag Agroväst

Verksamhetsledare Framgångsrikt företagande (40%)

Agroväst Livsmedel erbjuder ett uppdrag fram till februari 2023 som verksamhetsledare för forsknings- och innovationsprogrammet Framgångsrikt företagande (40%). Det svenska lantbruket genomgår stora förändringar med ökade krav på hållbarhet och effektivitet. Större lantbruksföretag med större arealer och djurbesättningar ställer ökade krav på lantbrukaren i sin roll som företagsledare. Samtidigt förändras omvärlden och det krävs nytänkande och nya affärsmodeller för att möta nya konkurrenssituationer och uppsatta miljö- och klimatmål.

Uppdraget

Vi ser uppenbara synergier som för en erfaren förändringsledare med företagarbakgrund kan öppna upp för nya uppdrag efter avslutade projekt. Tjänsten som verksamhetsledare innebär att i dialog med företrädaren från branschen och forskare inom affärsutveckling och ledarskap lyssna in behov, initiera nätverksaktiviteter och söka finansiering för kompetenshöjande insatser inom området. Vi ser gärna att sökande till tjänsten har yrkeserfarenhet inom de gröna näringarna, som egenföretagare eller företagsledare. Akademisk examen inom företagsekonomi, business management är meriterande. Som person behöver du vara drivande och äga ett engagemang för svensk livsmedels- och energiproduktion med förmåga att utveckla programmet efter av näringen uttryckta behov.

Tillträde till tjänsten är omgående och projektfinansiering finns fram till och med februari 2023. Tveka inte att sända in din intresseanmälan. Vi hanterar dessa i snabb takt och kallar löpande in matchande profiler för intervju. Sänd in ditt personliga brev med CV till info@agrovast.se.

Sänd in intresseanmälan

Vill du veta mer om uppdraget kontakta oss gärna:
Mats Emilson, VD, mats.emilson@agrovast.se
Ulrika Åkesson, projektledare ERUF-projektet Robust matproduktion, ulrika.akesson@agrovast.se

Sänd din intresseanmälan till: info@agrovast.se

Om Agroväst Livsmedel

Agroväst bidrar till hållbarhet och lönsamhet för de Gröna näringarna i Västra Götaland sedan 1992. Vi identifierar behov av kunskap och utveckling tillsammans med näringens aktörer. Ett verktyg är att initiera samarbeten och ekonomiska resurser till gemensamma projekt med företag, akademi och samhälle. En viktig process är också att sprida ny kunskap, teknik och framgångsrika metoder som möter aktuella behov och utmaningar.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram