Hur hitta alternativa korta matkanaler?

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär. Den lokala maten är fortsatt en stark trend. Det finns dock tecken på fortsatta svårigheter att hitta lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent velat skala upp sin verksamhet. Västra Götaland har varit pilot för Sverige inom satsningen REFRAME under drygt fyra år. Under den här tiden har en rad aktiviteter genomförts för att stimulera till kortare handelskedjor där småskaliga livsmedelsproducenter lättare och mer effektivt når slutkund. 

Under hösten 2021 följer aktörerna bakom REFRAME upp läget i regionen för att lyssna in företagens situation och behov efter pandemin.

"Det är hög tid att låta småskaliga livsmedelsproducenter träffas där de är verksamma. Det handlar om att bygga förtroende företagare emellan som i sin tur kan generera samarbeten lokalt. Vi vill också inspirera med kunskap och goda exempel", säger initiativtagare till en ny temaserie om alternativa korta matkanaler.

Erica Svensson, Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning.

"De mellanhänder man eventuellt måste välja för att klara av en uppskalning eller breddning av verksamheter behöver ha ett tydligt lönsamhets- och affärsfokus. Konkurrensen kan vara tuff även för den som bedriver en mindre livsmedelsverksamhet. Här är vi gärna med och stöttar med rådgivning och nätverksbyggande lokalt".

Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst
Foto U Åkesson

"Den lokala maten är allt oftare en punkt på agendan när det är dags att handla upp offentliga måltider. Många kommuner har uttryckta mål idag om att öka andelen lokala råvaror i de offentliga köken. Affären finns där, men vägen till tallriken kan vara både krokig och tidskrävande. Dock finns idag många goda exempel att studera och ta lärdom av".

Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland

Branschinriktad temaserie

Höstens temaserie bygger på fyra olika branschinriktningar, lokalt förankrat på fyra olika platser i Västra Götaland. Första evenemanget berör trädgårdsodling och andelsjordbruk som affärsmodell. Detta är Ericas hemma-arena och hon kommer starta upp temaserien på Angereds Gård 24 september. Medarrangör är Agroväst Gröna Möten som har ett brett kontaktnät inom de agrara näringarna och lång erfarenhet av att skapa intressanta möten.

"Vårt uppdrag är att i samverkan ordna intressanta och kunskapsgivande möten. Temaserien ger oss ett nuläge efter satsningen inom REFRAME och post corona som vi kan bygga nya kompetenshöjande insatser utifrån. Vi hoppas också kunna hjälpa lokala aktörer att finna varandra, utbyta erfarenheter och kanske testa nya samarbeten som ger lönsam tillväxt för de lokala företagen.

Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten
Foto U Åkesson

Efter branschområde Trädgård följer Viltmat i Svenljunga 15 oktober, Ägg & mejeri i Färgelanda 29 oktober samt Gröna proteiner i Töreboda 12 november. Evenemangen vänder sig till yrkesverksamma inom livsmedelsproduktion med intresse för alternativa korta matkanaler. Samtliga träffar är uppdelade i en inledande del med föredrag och därefter en mer praktiskt del, en visning eller en rundtur kopplat till den bransch som belyses.

Alla evenemangen med program och anmälningsformulär finns på www.gronamoten.se.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram