Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar.

Läs mer »

 

Campusområdet i Skara
samverkar

- här möter näringen spetskompetensen! Vi inbjuder till gröna möten, nätverkande och nya framsynta samarbeten. För mer information och kalendarium, läs här>>

 
Kalender september 2016

  Sommaren hänger kvar lite till, men höstens aktiviteter börjar på allvar rulla igång hos Agroväst
4-8/9 European Grassland Conference i Trondheim, Norge: Mjölkprogrammet presenterar lusernförsök från Rådde. Nöt- och lammköttsprogrammets presenteras två postrar: Rekryteringslamm på bete och Konsumtion och produktion hos tackor och lamm utfodrade med gräs/klöver ensilage med eller utan tillsatsmedel.
6/9 Seminarium för EU-projket i Köpenhamn: Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött
8/9 Möte i markkarteringsrådet, där POS är representerade
20/9 Avstämning med styrgruppen för Energigården
21/9 Jordbruksverkets FoU dagar, presentation från mjölkkoförsök på Nötcenter Viken, amt från Köttprogrammet
26-30/9 Smedjeveckan
27/9 Smedjeveckan: POS, Interreg-projektet Innovationer för hållbar växtodling anordnar seminarium med temat Precisionsinriktade och integrerade växtskydds-. och ogräsinsatser, Smedjan i Skara. Inbjudan här>>
27/9 Gröna Möten: Nätverksträff, förädling av mjölkprodukter
29/9 Vallträff på Uddetorp, inbjudan här>>
27-29/9 Inernational Conference on Forage Conservation i Hight Tatras, Slovakien: Elisabeth Nadeau inbjuden talare, FIBRE AND PROTEIN QUALITY OF SILAGES AND THEIR EFFECTS ON RUMINANT PERFORMANCE, där bla resultat från Mjölkprogrammet ingår.
  Oktober
18-19/10 Framtidsforum Elmia Lantbruk: Konferensen för ett starkare svensktr jordbruk. Flera av Agrovästs verksamheter deltar

Agroväst deltar i framtridsforum på Elmia för ett starkare svenskt lantbruk

Elmia Lantbruk Framtidsforum är konferensen där branschens företrädare, opinionsbildare och politiker möter lantbrukaren för att fördjupa diskussionen och kunskapen kring lantbrukets framtidsfrågor...

Läs hela

Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »