Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar.

Läs mer »

 
Kalender oktober 2016
4/10 Seminarium i Malmö, Interreg North Sea Region
4/10 Novel Foodsmöte på Vinnova uppdatering av dagsläget med Livsmedelsstrategi och utlysningar
7/10 Arbetsgrupperna i den Nationella FoI-plattformen börjar sitt arbete där Agroväst ingår i arbetet för den nationella finansieringen.
10/10 Seminarium: EUs forskningsprogram Horizon 2020, Vinnova
11/10 Referensgruppsmöte, Horizon 2020, samhällsutmaning 2, Formas
13/10 Mobiliseringsmöte för de Gröna Näringarna i Västsverige
18-19/10 Framtidsforum Elmia Lantbruk: Konferensen för ett starkare svensktr jordbruk. Flera av Agrovästs verksamheter deltar
24/10 Konferens: Ekosystemtjänster, Uddetorp, Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>
25-26/10 Kick-off i Interregprojektet ”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött”, Flämslätts Kursgård 
26/10 Christina Lundström (fd POS samordnare) försvarar sin lic.avhandling i SLUs aula, kl 13-15
  November
24/11 DON i havre - vad kan vi göra åt den?, Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>
30/11

Roasta Olle Ryegård och försöken på Slätte Ekodag!: Insådderna i höstraps för att samla kväve och bekämpa ogräs beskrivs och granskas. Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>

30/11 Transnationellt möte, Herning: Innovationer för hållbart jordbruk, inbjudan här>>
  December
5/12 Finns det verkligen ett behov av mer ekologisk spannmål och frö? Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>

Ny verksamhetsledare för Energigården

Ronnie Hollsten tillträder som ny verksamhetsledare för Energigården. Ronnie har många års erfarenhet av arbete och projektledning inom energi – och miljöområdet...

Läs hela

Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »