Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar.

Läs mer »

 

Campusområdet i Skara
samverkar

- här möter näringen spetskompetensen! Vi inbjuder till gröna möten, nätverkande och nya framsynta samarbeten. För mer information och kalendarium, läs här>>

 
Kalender augusti 2016

  Även om det fortfarande är sommar börjar arbetet inför en fullspäckad höst så smått att dra igång. Vi önskar fortsatt härlig sommar!
26/8 Gröna Möten: Framtidsforum om matinnovationer, på Matfestivalen i Skövde, inbjudan här>>
30/8 Styrgruppsmöte för Köttprogrammet

 


Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »