Seminarium om nya svenskmärkningen 21 februari

Läs mer »

 

Kalender februari 2017

  Välkommen till ett nytt år med Agroväst!
1/2 Styrgruppsmöte i mjölkprogrammet på Nötcenter Viken
2/2

Informations och dialogseminarie om hållbarhetsmålen i VGR

6/2 Planeringsmöte inför större kompetensutvecklingsinsats gentemot rådgivarorganisationer i Västsverige
7-8/2 Vallkonferens i Uppsala,projektresultat från  mjölkprogrammet och nöt- och lammköttsprogrammet presenteras
9/2 Vreta Kluster firar 5-års jubileum, Agroväst deltar
15/2 Elisabet Nadeau presenterar projektresultat från Agroväst mjölkprogram på HS Lantbrukarkonferens på Vreta Kluster
27/2 Seminarium med KCF om företagsledning, se www.slu.se>>
3/3

Elin Stenberg (husdjursagronom) presenterar sitt examensarbete ”The effect of production system on lamb meat quality” (Svensk titel: Uppfödningens inverkan på köttkvaliteten hos lamm). Forskningshusets lunchrum i Skara kl 11

9/3 Workshop Solceller, Green Tech Park, här>>
   
   
   

Ulrika Åkesson ny projektledare och kommunikatör hos Agroväst!

Ulrika Åkesson börjar 1 november som projektledare och kommunikatör på Agroväst i Skara. Hon kommer framför allt att arbeta med Gröna Möten och EU-projektet Efterfrågedriven innovation för ökad kvalitet på nöt- och lammkött...

Läs hela

Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »