Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar.

Läs mer »

 

Kalender januari 2017

  Välkommen till ett nytt år med Agroväst!
 12/1 LRF Västra Götalands styrelse på besök och får genomgång av verksamheten
12/1
Partnermöte inom EU-projektet REFRAME i Oldenburg, Tyskland
12-13 jan Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalla, bl.a. projektresultat från Agroväst mjölkprogram presenteras.
13/1 Avtackning av Västra Götalands Landshövding Lars Bäckström som är ordförande i Agrovästs ägarförening Livsmedel i Väst
16/1 Deltar på Lantbruksdebatt i Skövde
17-18/1 Agrovästdagar för personal, programengagerade samt ordf och styrgruppsordförande i Sjötorp. Genomgång och information av Agrovästs verksamhet.
19-20/1 Resultat redovisas från nöt- och lammköttsprogrammet på Gård- och Djurhälsans nötköttseminarium i Skövde
 26/1 Ekologiska Branschdagen & Ekogalan,
Agroväst deltar
26/1 Tillväxtdag för kommunalförbundet
Februari
 
1/2 Styrgruppsmöte i mjölkprogrammet på Nötcenter Viken
2/2

Informations och dialogseminarie om hållbarhetsmålen i VGR

7-8/2 Vallkonferens i Uppsala,projektresultat från  mjölkprogrammet och nöt- och lammköttsprogrammet presenteras
27/2 Seminarium med KCF om företagsledning, se www.slu.se>>
   
   
   
   

Ulrika Åkesson ny projektledare och kommunikatör hos Agroväst!

Ulrika Åkesson börjar 1 november som projektledare och kommunikatör på Agroväst i Skara. Hon kommer framför allt att arbeta med Gröna Möten och EU-projektet Efterfrågedriven innovation för ökad kvalitet på nöt- och lammkött...

Läs hela

Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »