Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar.

Läs mer »

 

Kalender november 2016

7/11 Projektutvecklingsmöte hos INRA (French National Institute for Agricultural Research) i Paris
9/11 Styrgruppen för Precisionsodling Sverige sammanträder
15/11 Interwork Event arrangerat av Interreg North Sea Region i Göteborg
16/11 Tillväxt Trädgård Sverige med Tillväxt Trädgård Väst har dialogmöte på Vreta Kluster, Agroväst deltar
16/11 Styrgruppsmöte för Mjölkprogrammet med besök på Gäsene mejeri
17/11 Grönt Branschforum
24/11 DON i havre - vad kan vi göra åt den?, Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>
24/11 Nötkreatursstiftelsen på besök genomför sitt styrelsemöte hos Agroväst
29-30/11 Transnationellt möte i Herning, Danmark  Interregprojektet ”Innovationer för hållbar växtodling”
30/11

Roasta Olle Ryegård och försöken på Slätte Ekodag!: Insådderna i höstraps för att samla kväve och bekämpa ogräs beskrivs och granskas. Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>

30/11 Transnationellt möte, Herning: Innovationer för hållbart jordbruk, inbjudan här>>
  December
5/12 Finns det verkligen ett behov av mer ekologisk spannmål och frö? Läs mer på Gröna Mötens hemsida, här>>

Ulrika Åkesson ny projektledare och kommunikatör hos Agroväst!

Ulrika Åkesson börjar 1 november som projektledare och kommunikatör på Agroväst i Skara. Hon kommer framför allt att arbeta med Gröna Möten och EU-projektet Efterfrågedriven innovation för ökad kvalitet på nöt- och lammkött...

Läs hela

Agrovästs forsknings- och utvecklingsprogram


Energigården

Arbetar för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.
Läs mer »


Framgångsrikt företagande

Skapar lönsamma lantbruksföretag genom att bidra till att kunskap omsätts till handling
Läs mer »


Mark- och vattenvård

Utvecklar och sprider ny kunskap om mark- och vattenvård
Läs mer »


Mjölk

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Nöt- och lammkött

Utvecklar och sprider kunskap från odling till foder och stallmiljö
Läs mer »


Precisionsodling Sverige

Öka användningen och kunskapen om precisionsodlingsåtgärder samt utveckla ny kunskap inom området
Läs mer »


Tillväxt Trädgård Väst

Utvecklar nya och befintliga företagare inom trädgårdsnäringen
Läs mer »