Projektinitiativ

Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk lantbruks- och livsmedelsproduktion.

Med näringens behov i fokus arbetar Agroväst aktivt för att etablera nya samarbeten samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför.

Över 30 års erfarenhet

Efter många års erfarenhet av att pröva och utvärdera nya problemställningar och innovationsidéer har Agroväst arbetat fram en effektiv arbetsmodell för att hitta rätt finansiering och samverkanspartners för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt effektivt.

Ökad digitalisering lantbruk | SmartAgri

Vi finns där för dig

Bär du på en frågeställning eller en idé till förbättring av tekniker och metoder inom de gröna näringarna?

Välkommen att kontakta oss för råd om hur du tar din idé eller fråga vidare.

Aktuella projektinitiativ och förstudier som drivs av Agroväst finns presenterade i länkar till höger.

Projektinitiativ blir projekt

I många fall leder projektinitiativ till längre samarbeten med olika typer av finansiering. Flera av dessa projekt har Agroväst som projektägare.

Exempel är:
Gröna Möten
SmartAgri
Green Valleys 2.0

De pågående projekt som Agroväst har en egen projektsida som finns på sidan EU-projekt.

Projektinitiativen kan också leda till att andra aktörer startar projekt där vi finns med som stöd vid genomförandet.

Exempel är:
Oper8
Pathways

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram