Projektinitiativ

Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk lantbruks- och livsmedelsproduktion. Med näringens behov i fokus arbetar Agroväst aktivt för att etablera nya samarbeten samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför. Efter många års erfarenhet av att pröva och utvärdera nya problemställningar och innovationsidéer har Agroväst arbetat fram en effektiv arbetsmodell för att hitta rätt finansiering och samverkanspartners för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt effektivt.

Bär du på en frågeställning eller en idé till förbättring av tekniker och metoder inom de gröna näringarna, så kontakta oss för råd om hur du tar frågan vidare. Hitta våra kontaktuppgifter här >>>.

Aktuella projektinitiativ och förstudier som drivs av Agroväst finns presenterade i länkar till höger.

Projektinitiativ blir projekt

I många fall leder projektinitiativ till längre samarbeten med olika typer av finansiering. Flera av dessa projekt har Agroväst som projektägare. De pågående projekt som Agroväst driver finner du under EU-projekt.

Projektinitiativ kan också leda till att andra aktörer startar projekt där vi finns med som stöd vid genomförandet. Exempel på projekt:

 

Meat Standard Sweden

Det är ett projekt som syftar till att ta fram en ny modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur. Den nya modellen kommer att ge förutsättningar för en ännu bättre ätkvalitet på det svenska nötköttet. Då kan vi öka förutsättningarna för en lönsam svensk nötköttsproduktion genom att bredda avsättningskanalerna på en marknad som uttrycker ett behov av mer selektering mot högre och jämnare ätkvalitet. En förbättrad ätkvalitet ger ännu bättre möjligheter för den svenska nötköttsproduktionen att lägga till kvalitetsmervärden till de redan så viktiga hållbarhetsvärden som finns idag, t ex god djurhälsa, minskad antibiotikaanvändning. Projektet finansieras genom Landsbygdsprogarmmet och dess Innovationsstöd EIP-Agri.
Projektet drivs av Svenska Köttföretagen i nära samverkan med SLU, Agroväst, Gård & Djurhälsan, Coop Sverige, HKScan samt Sveriges nötköttsproducenter.

Läs mer om projektet på Svenska Köttföretagens webbsida >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.