EU-projekt

Agroväst har som uppdrag att hjälpa lantbruket att utvecklas, både lönsamt och långsiktigt hållbart. Med vår långa erfarenhet av samordning och ledning av såväl lokala, regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt bidrar vi till utveckling av de gröna näringarna i vår region. Vi engagerar oss i allt från mindre fältförsök till större internationella EU-projekt. Under perioden 2008-2016 har vi deltagit i tio EU Interreg-projekt, som lead partner, koordinerande partner och partner. Agroväst har ett upparbetat, brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa.

2017 är vi aktiva i fyra EU-finansierade projekt. Mer information om pågående EU-projekt finns att läsa på respektive projektsida.
Förutom detta arbetar Agroväst hela tiden aktivt med nya projektinitiativ och förstudier för kommande projekt. Läs mer om detta här >>>