EU-projekt

Agroväst har som uppdrag att hjälpa lantbruket att utvecklas, både lönsamt och långsiktigt hållbart. Med vår långa erfarenhet av samordning och ledning av såväl lokala, regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt bidrar vi till utveckling av de gröna näringarna i vår region. Vi engagerar oss i allt från mindre fältförsök till större internationella EU-projekt.

Under perioden 2008-2021 har vi deltagit i tretton EU Interreg-projekt och tre projekt inom Horizon. Både som lead partner, koordinerande partner och partner. Agroväst har ett brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa.

Vi jobbar hela tiden aktivt med nya projektinitiativ och förstudier för kommande projekt.


Samarbetspartners både i Sverige och Europa

Under perioden 2008-2021 har vi deltagit i tretton EU Interreg-projekt och tre projekt inom Horizon. Både som lead partner, koordinerande partner och partner.

Agroväst har ett brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa för att nå våra högt ställda krav inom projekten som vi driver eller är en del i.

Vårt engagemang i framtidens Lantbruket är stort

2021 är Agroväst verksam i sex större EU-finansierade projekt, som lead partner eller koordinerande partner för Västsverige.

Agroväst koordinerar eller driver också ett flertal EIP Agri-projekt. Mer information om pågående EU-projekt finns att läsa på respektive projektsida, du ser dem listade i spalten till höger.

Horizon EU Commission

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram