Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans.

Projektet löper under perioden januari 2021 till september 2022 och har en total budget på ca 11 MSEK.

Nyheter från projektet

Från och med 1 mars 2021 kommer Cecilia Hermansson från Hushållningssällskapet Sjuhärad att leda projektet med stöd av Kristina Anderback på Agroväst, som är den som skrivit fram projektet. Fram till dess att Cecilia kliver in i projektledarrollen, har Kristina samordningsansvaret. Från dansk sida kommer projektet att koordineras av Henrik Westerby från Ringkøbing-Skjern kommun, och från norsk sida koordinerar Charlotte Forsberg ifrån Viken Fylkeskommune.

Ett första uppstartsmöte för projektet genomfördes den 11 januari. Planering inför uppstarten av varje aktivitet pågår nu i form av möten i mindre grupper. Nästa möte med hela partnerskapet sker den 9 februari, då även det första styrgruppsmötet sker.

Projektets aktiviteter

Genom projektet så avser vi att bland annat:

  • Bygga nya pedagogiska nätverk som stimulerar och inspirerar naturbruksskolor att i ökad utsträckning utbilda och ge eleverna nya kunskaper och verktyg för en mer klimatsmart matproduktion.
  • Etablera en funktion i varje land som gör det enkelt och lättillgängligt för enskilda lantbrukare att få testa nya klimatsmarta fordon och maskiner hemma på sin gård, vilket syftar till att stimulera intresset för och visa på möjligheter att bidra i omställningen.
  • Arrangera nio demonstrationer av ny teknik (tre i varje land), och tre demonstrationer (en i varje land) av produktion och användning av biokol.
  • Implementera nya metoder och digitala verktyg på naturbruksskolorna som bidra till en minskad användning av fossil energi. Bland annat simulatorbaserad undervisning, kursupplägg för robotoperatörer, samt modeller för beräkning av koldioxidutsläpp och kolinlagring.
  • Arrangera sex seminarier (två i varje land) och två studiebesök för att öka kunskapen om biokol hos företagare inom lantbruksbranschen, samt skapa möten mellan lantbrukare och experter för diskussion om biokolets klimatnytta och bidrag till ökad lönsamhet. Även genomförande av försök och utarbetande av undervisningsmaterial.

Projektpartners

Sverige: Agroväst, Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning

Danmark: Ringkøbing-Skjerns kommun, Vestjysk landboforening, Bygholms landbrugsskole

Norge: Viken Fylkeskommune, Fylkesmannen Oslo og Viken, Tombs vidergående skole

Finansiärer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.