Agroväst välkomnar Nicklas

Nicklas Lundberg är 41 år ung, bosatt i Axvall med fru och två barn. Han kommer att jobba i REFRAME, ett EU-finansierat projekt för ökade inköp av regionalt producerad mat, på en halvtidstjänst. Nicklas har hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med livsmedel och framför allt med försäljning och marknad som är det han brinner för. Erfarenheterna är allt från starten som säljare i livsmedelsbutik, eget säljbolag till delägare och VD
Läs mer...

100 nya miljoner till solcellsstöd – Västra Götaland får mest!

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 100 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Halland. Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort över hela landet. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen. Fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med
Läs mer...

Artikel i Sydsvenskan från Agrovästs drönarseminarium

Agroväst drog ihop ett drönardemotält på Borgeby Fältdagar, där företag i branschen fick visa utbudet och användningsområdena. Arrangemnaget fick mycket uppmärksamhet, bland annat i en artikel i Sydsvenskan: Mike Domant och Therese von Hackwitz är i Borgeby för att sälja drönarprogram för analys i jordbruket. Bild: Ulf Sundberg           Naturligtvis regnade det på onsdagen när Borgeby fältdagar öppnade för den första av två dagar. Arrangörerna hade
Läs mer...

Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar. – Om den svenska köttproduktionen ska ha en framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre.
Läs mer...

Sveriges första Green Care-konferens

Den 27-28 september genomförs Sveriges först Green Care konferens i Skara. Green Care är ett samlingsbegrepp för ämnet hur man ökar människors livskvalitet genom vistelse i gröna miljöer. Verksamheten kan delas in i fyra områden, djur, natur, lantgård och trädgård. Konferensen vänder sig till forskare, kommuner, arbetsförmedlingar, försäkringskassor, vårdsektorn och företagare.
Läs mer...

Poppel och hybridasp kan utmana gran

För skogsägare som vill ha lönsamma träslag kan poppel och hybridasp vara lockande. – Det är intressanta träslag och det behövs alternativ till gran, säger Rebecka McCarthy som forskat på hur dessa träslag bäst etableras på skogsmark. I dag odlas poppel och hybridasp mest på gamla jordbruksmarker från Mälardalen ned till Skåne, men de går att odla längre norrut. Arterna planterades även en del efter stormarna 2005 och 2007. –
Läs mer...

Agroväst på Borgeby Fältdagar 29-30 juni

Agroväst deltar under Borgeby Fältdagar den 29-30 juni. Dels deltar vi i monter i kunskapstältet tillsammans med Greppa Näringen och SLU och ett tält med drönaraktiviteter i fält. Dels med ett seminarium per dag. Seminarierna är kl. 15 bägge dagarna i Vippan och genomförs av Agroväst/POS: Nya verktyg för bättre precision i odlingen Nya åkermarkskartan – en bättre bild av matjorden, Mats Söderström, SLU CropSAT – se inomfältsvariationen och anpassa
Läs mer...

Demoanläggning för småskalig uppgradering av biogas invigd

Den 30 maj invigdes både en ny anläggning för innovativ uppgradering av biogas samt en biogaspump för tankning av biogas i Uppsala. Den nya uppgraderingsanläggningen tillämpar en ny teknik som erbjuder kostnadseffektiv småskalig uppgradering av biogas. Anläggningen är utvecklad av NeoZeo AB och ingår i projektet Biogas XPOSE som drivs i Östra Mellansverige. Uppgraderingsanläggningen utnyttjar ett nytt material som på ett kostnadseffektivt sätt kan uppgradera biogas till fordonsgas i mindre
Läs mer...

Forskare gör tumme upp för stubbrytning

Sedan några år tillbaka är marknaden för skogsbränsle, särskilt stubbskörd, stendöd i en stor del av landet, enligt en artikel i Land Lantbruk. Forskningen har ändå tuffat på och gör nu tummen upp för stubbar som energiråvara. Forskningen har pågått i åtta år och några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen – stubbskörd ger klimatnytta. Rätt utförd kan skörden begränsa spridningen av
Läs mer...