Gröna Möten 25 feb: Framtidens djurhälsovård

Den 25 februari är det dags igen för en träff på Wrågården utanför Falköping, denna gången med tema Framtidens Djurhälsovård. Jessica Olsson från Distriktsveterinärerna, kommer bland att prata om de förändringar som ViLA Mjölk kommer att innebära. “Ett ökat fokus på förebyggande åtgärder och besättningstänk är något som vi jobbar mer och mer med, även på gårdar som inte kommer att ha ViLA. Att ha en ”egen” veterinär som känner
Läs mer...

Nya kalkyler för odling av energigrödor

Nu finns en uppdatering av Jordbruksverkets kalkyler för energigrödor att ladda hem. De visar inga större förändringar, mot tidigare. Det är bättre lönsamhet för spannmål och oljeväxter samt något sämre lönsamhet för de energigrödor som används till kraft- eller värmeproduktion. Läs mer här>>
Läs mer...

Initiativ för ökad kvalitet på nöt- och lammkött

Agroväst arrangerade den 25 januari den första av två inplanerade tankesmedjor på temat: Ökad kvalitet på nöt- och lammkött. Tankesmedjan samlade nyckelpersoner ifrån hela kedjan, från uppfödare till restaurang och dagligvaruhandel. Under dagen fördes en framåtsyftande dialog om hur vi kan öka den upplevad kvaliteten på svenskt nöt- och lammkött, och hur branschen i ökad utsträckning kan få betalt för den kvalitet som levereras. Fokus kom att ligga på ätkvalitet.
Läs mer...

Stig Lindén har avslutat sin livsgärning

Söndagen 17 januari 2016 lämnade Stig jordelivet och vi på Agroväst saknar honom. Han var ordförande för Agroväst under åren 2005-2009. En av ledstjärnorna för Stig genom livet var att agera och leverera med samordning i lantbrukssverige. Det har han gjort med den äran. Vi fick chansen att lära känna Stig lite närmare speciellt de åren han var engagerad i Agrovästs styrelse. Det var aldrig svårt att få ett besked
Läs mer...

Nytt Interreg-projekt hos Agroväst

Ett nytt Interreg-projekt startas inom Agroväst: Innovationer för hållbart jordbruk. Det nya projektet ersätter “Hållbart jordbruk genom precisionsodling”. Programmet startas upp genom en Kick Off i Skara 4-5 februari, Läs mer om projektet under projektets egen sida >>>
Läs mer...

Vårens Framtidssmedjor

Nu börjar vårprogrammet för Framtidssmedjorna ta form. Inbjudningarna kommer läggas upp på Agrovästs hemsida vart efter. Framtidssmedjorna genomförs i samarbete med Nonnens Vänner – 2 feb. Inspireras från UAS-användningen inom skogen – 1 mars Precisionsodling i vall tillsammans med Vallföreningens årsmöte – 5 april Precision inom djurhållningen – 3 maj Historiska utflykt med Urban Emanuelsson 12-13 maj Morgondagens Precisionsjordbruk. Arrangörer SLU, Agroväst,
Läs mer...

Stärkt samarbete i Östergötland

Agroväst har beviljats förstudiemedel från Tillväxtverket för att stärka samverkansformerna med Östergötland i syfte att främja en ökad digitalisering av jordbruket. – Genom förstudien får vi möjlighet att lägga grunden för en effektiv samverkan mellan de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna för gröna näringar i Västra Götaland och Östergötland och därigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling, test och implementering av tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem för precisionsjordbruk i Sverige, menar Kristina Anderback
Läs mer...

Lantbrukare möte kreatör – inspirationen flödar

Gröna möten och kreatörsorganisationen ADA sammanförde i början på december kreatörer inom design och kommunikation med lantbruksföretagare från Skaraborg. Syftet med träffen var att höja innovationsgraden inom gröna näringar. Idén bygger på att ta in kreatörer som en del i företagens arbetsprocess med de möjligheter och utmaningar som verksamheterna har. På så sätt skapas en ökad problemlösnings- och idéutvecklingskapacitet som kan leda till grön innovation. ADA är en del inom
Läs mer...

EU-medel för fortsatta insatser inom precisionsodling

Agroväst har beviljats finansiering för projektet ”Innovationer för hållbar växtodling” ifrån Västra Götalandsregionens Miljönämnd samt EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack. – Besluten ger oss möjlighet att förstärka vårt arbete med att utveckla och testa nya metoder och tekniker för en effektivare och mer hållbar växtodling. Projektet genomförs i nära samarbete med våra svenska partners SLU, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Naturbruksförvaltningen samt våra partners från Danmark och Norge – SEGES
Läs mer...

Agroväst medverkar i Nordsjöprojekt kring regional mat

Agroväst ska, tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Naturbruksförvaltningen, delta i projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame” som beviljats finansiering från EU-programmet Interreg Nordsjön för perioden 2016-2019. Projektet syftar till att åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat i varje deltagande region. Målet är att små och medelstora matproducenter genom förstärkt samverkan och samordning ska kunna erbjuda bättre anpassade kunderbjudanden och etablera lönsamma
Läs mer...