Viktig dialog mellan samhälle och lantbruksnäring

Kommunstyrelsen i Tranemos ordförande, Tony Hansen, underströk detta då han 4 april 2019 hade äran av att klippa bandet till det nybyggda dikostallet på Rådde Gård, Länghem. "Det som sker inom forskning och utveckling här på Rådde Gård är viktigt. Även om det sker lokalt så får det ju även gehör nationellt. Den samhällsutveckling som sker inom Länghem är självklart positiv och det är en viktig dialog som förs nu mellan samhälle och lantbruksnäring"

Flexibilitet och god djurvälfärd i integrerat dikostall

Caroline Dahrén, projektledare och djuransvarig vid Rådde Gård, berättade inför invigningen om hur man redan 2015 insåg begränsningarna i den stallmiljö som fanns då och att man till slut insåg att en förändring var nödvändig för att anpassa verksamheten till gällande regelverk men också för att framåt kunna fortsätta bedriva modern försöksverksamhet. Utgångspunkten var att skapa en flexibel anläggning med fokus på god djurvälfärd och arbetsmiljö. Ett omfattande förarbete gjordes under ledning av Caroline där flera arbetsgrupper deltog för att hitta optimala och kostnadseffektiva lösningar. "Viktigt för oss var att anpassa det nya stallet till den mark vi har. Våra betesmarker är särskilt lämpliga för dikor och vi är idag helt självförsörjande på foder".

En satsning som visat sig vara lyckad är den rälshängda ströningsmaskinen som både sparar arbetstid och minskar skaderiskerna för djurskötarna i stallet. Något som intresserat många i omgivningen är det faktum att foderbordet är placerat utomhus. Caroline menar att denna lösning är något som diskuterats och där djuren varit i fokus. "Djuren trivs bra med att vara utomhus i princip hela året, det är vår erfarenhet och detta fick bli det som styrde". Och det var svårt att inte hålla med när vi kunde se hur både kor och kalvar glatt åt från det välfyllda foderbordet vid rundturen i stallet.

Förberett för kameraövervakning vid kalvningsperiod

"I stallet är vi helt flexibla i hur vi sätter upp boxar, dessa kan flyttas och byggas olika stora beroende på var vi är i säsong. Vi har också en inspektionsbalkong som vi snabbt kan nå för att övervaka kalvningar under de mest intensiva perioderna", förklarar Caroline som visar på att alla detaljer i upplägget är väl genomtänkta och bygger på lång praktisk erfarenhet. Caroline förklarar också att man redan nu tänkt steget längre och förberett för installation av kameraövervakning. "Detta har varit viktigt för oss som arbetar här då vi alla bor en bit ifrån själva gården och behöver effektivt och aktiv närvaro även när vi inte är på plats".

Första spadtaget togs 3 maj 2018 och trots oväntat omfattande markarbeten så lyckades man hålla tidplanen. "Vi valde att bygga med platsgjutna väggar för bästa möjliga hållfasthet". Det personalen kanske inte riktigt räknade med var det stora intresse som omgivningen visat för byggnationen. "Vi har nog aldrig haft så många promenerande ortsbor här som nu under senaste året. Flera har följt oss hela vägen och varit mycket nyfikna på allt som händer här. Det kändes lite ovant till en början, men med tiden har vi känt en samhörighet och även en stolthet över hur vi på ett så öppet sätt kan visa hur ett modernt dikostall fungerar". Hela verksamheten på Rådde Gård är KRAV-certifierad och allt grovfoder och spannmål kommer från egen produktion.
(bild C Dahrén)

 

Uppmärksammad invigning

Den 20 november 2018 stallades de första djuren in. Det var dräktiga kvigor som under sommaren betat på markerna runt Strömma. Och vi som var där kunde själva se välmående djur som verkade trivas utmärkt i sin nya bostad. Tony Hansen klippte bandet och var först med att gratulera till nytt dikostall på Rådde Gård.

I samband med Hushållningssällskapet Sjuhärads stämma utdelades pris till Caroline Dahren för "Väl genomförd projektledning vid byggnationen av ny ladugård på Rådde Gård". Gröna Möten stämmer in i gratulationer och hyllningar för en fin satsning i Sjuhäradsregionen.
Ett seminarium om dikalvsproduktion med internationella utblickar kommer arrangeras i Skara 24 maj i samband med Mikaela Jardstedts disputation om resurseffektiv vinterutfodring av dräktiga dikor. Evenemanget kommer strax upp med möjlighet till anmälan på gronamoten.se.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & bild (där inte annat anges)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram